Tullinkvartalet har fått et reelt løft − U7 er foreløpig siste kronen på verket

Entra har hatt høy aktivitet i Tullinkvartalet de siste årene, og Insenti har hatt gleden av å bidra med prosjektledelse i tre av fire prosjekter. Nå er jobben snart ferdig i denne omgang, med ferdigstillelse av Universitetsgata 7-9 (U7). Tilbake står en mer miljøvennlig, levende og moderne del av Oslo sentrum.

Fra 2013 har Entra hatt fire store prosjekter i Tullinkvartalet: Det mye omtalte ombruksprosjektet KA13 (Kristian Augusts gate 13), rehabiliteringen av Kristian Augusts gate 11, samt nybyggene i Kristian Augusts gate 15-17 (Domus Juridica) og U7. På sistnevnte adresse er det oppført et nytt bygg på 22 000 kvadratmeter fordelt på 12. etasjer, hvorav to er under bakken.

Betydelig oppgradering

− Vårt mål med disse eiendommene og prosjektene er å modernisere kvartalet og bidra til byutviklingen i området, sier Nina Eriksen, prosjektsjef i Entra.

− Vi har åpnet opp gatetun og passasjer fra Kristian Augusts gate til Universitetsgata, Pilestredet og St. Olavs gate. Transformasjonen har skapt et levende bygulv med bevertning, forretninger og annen utadrettet virksomhet. Oppover i byggene har vi skapt fremtidens kontorer, fortsetter hun.

Insenti har høstet mye tillit fra Entra i Tullinkvartalet gjennom prosjekt- og miljøledelse. U7 er nå ferdigstilt, og det er kun én prosjektleder igjen fra Insenti i Tullinkvartalet.

− Insenti har vært med her i snart 10 år. Jeg har vært her i fem, etter at jeg ble engasjert i U7 i forbindelse med kontraktsforhandlinger og oppstart av riving av eksisterende bygg og grunnarbeider på tomten, sier prosjektleder i Insenti, Vanja Fjeldstad Åberge.

Masse massearbeid

I oppstarten av prosjektet ble det lagt ned mye tid og ressurser i grunnforholdene på tomten.

− Etter at den gamle teglsteinbygningen var fjernet, startet en møysommelig prosess preget av geotekniske vurderinger og sikkerhet. Vi sto ovenfor ustabile masser som ikke kunne fjernes, grunnet fare for bevegelse i nabotomter. Vi måtte derfor rense og skifte ut masser og bygge oss gradvis utover før vi kunne sette opp spuntvegger, forteller Åberge.

I byggegropen ble det oppført to etasjer som endte jevnt med bakkeplan. Først da skjøt for alvor byggeprosessen fart. Og når byggeprosessen skyter fart, gjelder det å «stokke beina riktig».

− Da må planer være gode og den daglige driften på byggeplassen fungere optimalt. Her spilte Vanja en viktig rolle i fremdriften gjennom å ha ansvaret for den daglige kontakten med Veidekke, slik at byggeplassen ikke stoppet opp, sier Eriksen.

Ved veis ende

I dag står U7 ferdig oppført. Bygulvet har fått et løft med spennende serveringssteder og nedsenket belysning som fører deg gjennom passasjene. Bygget oser av kvalitet gjennom valg av utvendig og innvendig materialer.

− Det har vært et spennende og omfattende prosjekt. Nå gjenstår det kun noe utomhusarbeider, som et kunstverk det knyttes spenning og forventning til, sier Åberge.

− Med tanke på at vi har revet og bygd midt i Oslo sentrum, i en tid preget av korona og det grønne skiftet, har U7 totalt sett vært et veldig godt prosjekt. Vi har hatt et godt og åpent samarbeid med totalentreprenøren i hele byggeperioden, med fokus på samhandling og kommunikasjon, sier Eriksen.

Enige om suksessfaktorer

Eriksen og Åberge er samstemte når det gjelder kriterier for å lykkes med store prosjekter som U7.

− Vi går gjennom mange faser og sysselsetter mange personer fra forskjellige selskaper og fag. Det er derfor avgjørende med gode styringsverktøy for å opprettholde ønsket fremdrift. Her er Entra, med deres folk og verktøy, en av de beste i klassen, sier Åberge.

− Samhandling og samarbeid er viktige nøkler, legger Eriksen til. Fra vårt perspektiv må alle bidra, dra i samme retning og kommunisere godt med hverandre. Sammensetningen av mennesker og kompetanse i prosjektgruppen, og kjemien i denne, er avgjørende.

− Jeg har jobbet spesielt tett med Vanja som min nærmeste prosjektleder. Dette samarbeidet har fungert veldig bra. Vi har funnet en arbeidsmåte som fungerer godt for begge. Hun følger opp, tar ansvar og leverer. Det gir meg en god trygghet, avslutter Nina Eriksen, prosjektsjef i Entra.

Se timelaps for hele prosjektethttps://www.youtube.com/watch?v=K5C5T49KUZo&t=12s

Våre siste innlegg

Tore Ulvin til Insenti

Totalentreprise eller byggherrestyrt entreprisemodell?

Vi utvider laget vårt i Drammen

Trond Åsheim inn i styret i Insenti Drammen

Felles miljøambisjoner