Alnafossen, Oslo

Insentis første oppdrag, Alnafossen kontorpark, ble ferdigstilt i 2003 og mottok Byggherreprisen for 2003. Kontorparken er nærmest selvforsynt med energi fra egen brønnpark nedenfor bygget.

Alnafossen kontorpark rommer blant annet nytt hovedkontor for Statens vegvesen Vegdirektoratet og ligger på Brynseng i Oslo. Prosjektet inkluderte kompliserte adkomstforhold med ombyggingsarbeider på veibro i Østensjøveien og fundament for T-banebro, samt bygging av Brynseng T-banestasjon. Insenti utførte byggherrens prosjektledelse.

Prosjektinformasjon

Keypoint

36.000 m2

Ferdigstillelse

2003

Bruttoareal

ca 36.000

Arkitekt

Lunde og Løseth Arkitekter AS

Byggherre

Entra Eiendom AS

Entrepriseform

Totalentreprise

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet