Alnafossen, Oslo

alnafossen kontorpark

Insentis første oppdrag, Alnafossen kontorpark, ble ferdigstilt i 2003 og mottok Byggherreprisen for 2003. Kontorparken er nærmest selvforsynt med energi fra egen brønnpark nedenfor bygget.

Alnafossen kontorpark rommer blant annet nytt hovedkontor for Statens vegvesen Vegdirektoratet og ligger på Brynseng i Oslo. Prosjektet inkluderte kompliserte adkomstforhold med ombyggingsarbeider på veibro i Østensjøveien og fundament for T-banebro, samt bygging av Brynseng T-banestasjon. Insenti utførte byggherrens prosjektledelse.

  • Ferdigstillelse: 2003
  • Bruttoareal: ca 36.000 m2
  • Arkitekt: Lunde og Løseth Arkitekter AS
  • Byggherre: Entra Eiendom AS
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektledelse

Kart