Boliger Ringstabekk, Bekkestua

Boligprosjektet bestod av to bygninger – Slottshagen Øvre og Slottshagen Vest – på henholdsvis fire og tre plan med underjordisk parkeringskjeller. Eiendommen er den opprinnelige Øvre Stabekk Gård.

På eiendommen ble det bygget 24 leiligheter til boligkjøpere over 55 år.

Boligblokkene er oppført med bærekonstruksjoner i plasstøpt betong og/eller prefabrikerte elementer og stål. I kjelleren er det felles parkeringsanlegg. Det er tilkomst til leilighetene fra felles trapperom med heis fra kjeller til alle leilighetsplan. Fasader er utført i hovedsak med isolert klimavegg kledd med teglstein, panel eller plater og trevindu.

Parken er utformet i engelsk landskapsstil av viktoriansk type, og deler av parken er i dag fredet av Riksantikvaren. De nye byggene er nøye tilpasset det fredede miljøet i størrelse og materialvalg.

Store deler av eiendommen, som nå eies av Entra Eiendom, er fredet.

Insenti utførte byggherrens prosjektledelse for Slottshagen.

Prosjektinformasjon

Keypoint

24 boliger

Ferdigstillelse

4. kvartal 2014

Bruttoareal

4.500

Arkitekt

HRTB Arkitekter A

Byggherre

Ringstabekk AS

Entrepriseform

Totalentreprise

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse

Antall boliger

24

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet