Haavard Martinsens vei 30, Oslo

Haavard Martinsens vei

Haavard Martinsens vei 30 er tidligere Jordan fabrikker med lager og kontorer lokalisert på Rommen i Oslo. Den ene lagerhallen (ca. 2500 kvm) sammen med et nytt tilbygg skal danne et nytt «Idrettens hus Nordbyen».

Lagerhallen skal romme en flerbrukshall med blant annet turnhall, kampsport sal og flerbrukshall for ballspill. Det nye tilbygget skal være på 4 etasjer, og skal inneholde blant annet sosial sone og dansesal.

Bygget hadde oppstart Januar 2018 og skal ferdigstilles juni 2019.

Haavard Martinsens vei 30 er tidligere Jordan fabrikker med lager og kontorer lokalisert på Rommen i Oslo. Den ene lagerhallen (ca. 2500 kvm) sammen med et nytt tilbygg skal danne et nytt «Idrettens hus Nordbyen».

  • Ferdigstillelse: Juni 2019
  • Bruttoareal: ca. 2227 m2
  • Arkitekt: Aspekt Arkitekter
  • Byggherre: Haavard Martinsens vei 30 AS
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektledelse og SHA-koordinator utførelse

Kart