Haavard Martinsens vei 30, Oslo

Haavard Martinsens vei 30 er tidligere Jordan fabrikker med lager og kontorer lokalisert på Rommen i Oslo. Den ene lagerhallen på rundt 2500 kvm skal, sammen med et nytt tilbygg, danne et nytt «Idrettens hus Nordbyen».

Lagerhallen skal romme en flerbrukshall med blant annet turnhall, kampsportsal og flerbrukshall for ballspill. Det nye tilbygget blir på 4. etasjer, og skal inneholde blant annet sosial sone og dansesal.

Byggingen hadde oppstart januar 2018, og skal ferdigstilles juni 2019.

Prosjektinformasjon

Ferdigstillelse

Juni 2019

Bruttoareal

ca. 2227

Arkitekt

Aspekt Arkitekter

Byggherre

Haavard Martinsens vei 30 AS

Entrepriseform

Totalentreprise

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse og SHA-koordinator utførelse

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet