Aslaks Hage, Oslo

aslakHage2

Boligprosjekt bestående av tre blokker på fire og fem etasjer med underjordisk parkeringsanlegg. Eiendommen ligger tilbaketrukket mellom Husebybakken og Røa sentrum

Prosjektet omfattet riving og omfattende sanering av forurenset grunnmasser etter Ullern Bil, samt oppføring av nye boligblokker. Prosjektet har i tillegg tilbudt kjøperne anledning til å gjøre tilpasninger av planløsning og valg på alle innvendige kvaliteter.

Boligprosjekter er utført som byggherrestyrte delentrepriser.  Insenti har utført byggherrens prosjekt- og byggeledelse i utviklings- og gjennomføringsfasen.

  • Ferdigstillelse: 2005
  • Bruttoareal: ca 9.700 m2
  • Antall boliger: 84
  • Arkitekt: HRTB Arkitekter AS
  • Byggherre: Aslakveien Utvikling AS
  • Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektledelse. Bygging.

Kart