Aslaks Hage, Oslo

Boligprosjekt bestående av tre blokker på fire og fem etasjer med underjordisk parkeringsanlegg. Eiendommen ligger tilbaketrukket mellom Husebybakken og Røa sentrum.

Prosjektet omfattet riving og omfattende sanering av forurenset grunnmasser etter Ullern Bil, samt oppføring av nye boligblokker. Prosjektet har i tillegg tilbudt kjøperne anledning til å gjøre tilpasninger av planløsning og valg på alle innvendige kvaliteter.

Boligprosjekter er utført som byggherrestyrte delentrepriser. Insenti har utført byggherrens prosjekt- og byggeledelse i utviklings- og gjennomføringsfasen.

Prosjektinformasjon

Keypoint

Nybygg

Ferdigstillelse

2005

Bruttoareal

9700

Arkitekt

HRTB Arkitekter AS

Byggherre

Aslakveien Utvikling AS

Entrepriseform

Insentimodellen

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse. Bygging.

Antall leiligheter

82

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet