Aslaks Hage, Oslo

Boligprosjekt bestående av tre blokker på fire og fem etasjer med underjordisk parkeringsanlegg. Eiendommen ligger tilbaketrukket mellom Husebybakken og Røa sentrum

Prosjektet omfattet riving og omfattende sanering av forurenset grunnmasser etter Ullern Bil, samt oppføring av nye boligblokker. Prosjektet har i tillegg tilbudt kjøperne anledning til å gjøre tilpasninger av planløsning og valg på alle innvendige kvaliteter.

Boligprosjekter er utført som byggherrestyrte delentrepriser.  Insenti har utført byggherrens prosjekt- og byggeledelse i utviklings- og gjennomføringsfasen.

Prosjektinformasjon

Keypoint

84 boliger

Ferdigstillelse

2005

Bruttoareal

ca 9.700

Arkitekt

HRTB Arkitekter AS

Byggherre

Aslakveien Utvikling AS

Enterpriseform

Byggherrestyrte delentrepriser

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse. Bygging.

Antall boliger

84

Ansvarlige for prosjektet