Diagonale Bjørvika, Oslo

Oslo HAV Eiendom AS eier og utvikler Diagonale på felt A9 i Bjørvika. På nabofeltet (felt A8) utvikler Oslo kommune Nye Deichmanske hovedbibliotek. Det ble lagt opp til sammenhengende underetasjer i to plan for feltene A8 og A9.

Totalt var prosjektet på ca. 39.800 kvadratmeter BTA inkludert kjeller.

Den vestre del av felt A9 ble utviklet til studentboliger for ca. 480 studenter. Bygget har ni etasjer med studentboliger over høy førsteetasje/mesanin med handel/bevertning. Boligarealet er ca. 13.500 kvadratmeter BTA.

Den østre del av felt A9 er utviklet for kontor. Bygget får åtte kontorplan over høy førsteetasje/mesanin med handel/bevertning. Kontorarealet er ca. 12.600 kvadratmeter BTA.

Forretningsarealet handel/bevertning utgjør ca. 4.800 kvadratmeter BTA.

Insenti hadde byggherrens prosjektledelse, samt KU for prosjektet.

Prosjektinformasjon

Ferdigstillelse

2019

Bruttoareal

ca. 39.800

Arkitekt

Lund Hagem Arkitekter AS i samarbeid med Atelier Oslo AS

Byggherre

HAV Eiendom AS

Entrepriseform

Ikke bestemt

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse, prosjekteringsledelse og SHA-koordinator utførelse

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet