Diagonale Bjørvika, Oslo

TL Diagonale

Oslo HAV Eiendom AS eier og utvikler Diagonale på felt A9 i Bjørvika. På nabofeltet (felt A8) utvikler Oslo kommune Nye Deichmanske hovedbibliotek. Det ble lagt opp til sammenhengende underetasjer i to plan for feltene A8 og A9.

Totalt var prosjektet på ca. 39.800 kvadratmeter BTA inkludert kjeller.

Den vestre del av felt A9 ble utviklet til studentboliger for ca. 480 studenter. Bygget har ni etasjer med studentboliger over høy førsteetasje/mesanin med handel/bevertning. Boligarealet er ca. 13.500 kvadratmeter BTA.

Den østre del av felt A9 er utviklet for kontor. Bygget får åtte kontorplan over høy førsteetasje/mesanin med handel/bevertning. Kontorarealet er ca. 12.600 kvadratmeter BTA.

Forretningsarealet handel/bevertning utgjør ca. 4.800 kvadratmeter BTA.

Insenti hadde byggherrens prosjektledelse, samt KU for prosjektet.

  • Ferdigstillelse: 2019
  • Bruttoareal: ca. 39.800 m2
  • Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS i samarbeid med Atelier Oslo AS
  • Byggherre: HAV Eiendom AS
  • Entrepriseform: Ikke bestemt
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektledelse, prosjekteringsledelse og SHA-koordinator utførelse

Kart