Universitet i Oslo (UiO) har gjennomført omfattende rehabilitering av det historiske Brøggers hus, oppført fra 1911-1917. Det ærverdige bygget har aldri vært rehabilitert tidligere. Prosjektet ledes av Eiendomsavdelingen ved UiO, med bistand innen prosjektledelse fra Insenti.

Rehabiliteringen av Brøggers hus foregår i to trinn. Forprosjektet startet opp i 2013, og byggestart var i 2017. Når Brøggers hus er ferdig høsten 2020, og åpner for publikum våren 2022, er det investert nær 300 millioner kroner i prosjektet.

Bygningsarealet på 8.250 m2 vil da være rehabilitert og modernisert. Insenti AS har bistått med prosjektledelse fra 2016 og sørger for at bygget vil bli overlevert etter planen og innenfor budsjett.

Rehabilitering fra kjeller til loft

– Første fase i rehabiliteringen omfattet arbeider i underetasjen. Alunskifer i grunnen hadde medført svelleskader i kjelleren. Alle gulv ble derfor fjernet og masser under skiftet ut, før nye gulv ble etablert med sikring mot radon. Eksisterende fundamenter og bærekonstruksjoner måtte også rehabiliteres. Det ble også utført omlegging av alle utvendige ledningsanlegg til bygget, sier Erik Munthe-Kaas, prosjektdirektør ved Eiendomsavdelingen ved UiO.

– Trinn 2 ble igangsatt i januar 2019 og omfatter en totalrehabilitering av hele bygget. Dette gjennomføres som en totalentreprise. Haga & Berg Entreprenør AS er her engasjert som totalentreprenør med ansvar for detaljprosjekteringen og gjennomføringen, sier Thor Thomassen i Insenti, som er engasjert som prosjektleder og har ansvar for fremdrift og oppfølging i prosjektet.

Nytt liv til alle etasjer

– Når bygget åpner for publikum i 2022 vil hele bygget være rehabilitert, samt tilby nye og moderne utstillingsopplevelser, formidlet gjennom syv store basisutstillinger i hvert sitt galleri, forteller Marianne Strøm ved Naturhistorisk museum ved UiO.

I alle etasjer blir det tilrettelagt for moderne utstillinger og kontorer, samt at det blir en ny vareheis og teknisk rom på utsiden av nord-gavlen.

– I et slikt gammelt og ærverdig bygg har vi møtt en del utfordringer underveis. Vi har blant annet delvis fredet interiør og montere, lave takhøyder, råteskader på treverk og tilpasninger til utstillinger. I byggets 4. plan blir det moderne formidlingsrom, publikumstoalett, kontorer, åpent landskap, garderober for ansatte og moderne møterom. Her har utfordringer blant annet vært å oppfylle nødvendig krav til utsyn og dagslyskrav, sier Thomassen i Insenti.

Stort å være med på

Arkitekt Peter Andreas Holger Sinding-Larsen ble født 5. juli 1869 i Oslo. Helt frem til sin død i 1938 var han en markant arkitekt som har etterlatt seg en rekke flotte arkitektoniske bygg som minnesmerker. Han tegnet blant annet Vålerenga kirke, Holmenkollen kapell, museumsbyggene på Tøyen (sammen med H. Bødtker) og Universitetsbiblioteket.

– Det er stort å være med på dette prosjektet. Vi gjør utrolige ting med bygget, som for eksempel med kjelleren. Det var det tidligere lager, magasiner og laboratorier. Nå blir det publikumsarealer, grotteutstilling, bibliotek, garderober og teknisk rom, sier Thor Thomassen i Insenti.

Huser 60 prosent av Norges naturhistoriske samlinger

Geologisk og paleontologisk museum ble etablert i 1917 og er en del av Naturhistorisk museum ved UiO. Museet har sitt navn fra sin initiativtaker, geologi-professor Waldemar Christopher Brøgger. Han sto bak å få prosjektet på plass for 100 år siden, og publikum fikk adgang til utstillingene fra 1920.

Museet har ansvar for universitetets vitenskapelige samling av steinarter, mineraler og paleontologiske materiale. Museet huser også et bibliotek med bøker og tidsskrifter innen botanikk, geologi, paleontologi og zoologi til glede for alle typer brukere.

Samlingen på hele 6,5 millioner objekter i Brøggers hus ved Naturhistorisk museum utgjør rundt 60 prosent av de naturhistoriske samlingene i Norge.

Prosjektinformasjon

Ferdigstillelse

2020

Bruttoareal

9 000

Byggherre

Universitetet i Oslo

Entrepriseform

Generalentreprise

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet