Duty Free Gardermoen

Oslo Lufthavn (OSL) utvider med ny Pir Nord og oppgradering av eksisterende areal for å møte veksten i antall reisende. Med utvidelsen vil OSL ha kapasitet til å håndtere 28 millioner reisende i året. Nye Pir Nord får et terminalareal på 117.000 m2, og samlet terminalareal på flyplassen blir etter utvidelsen på 265.000 m2.

I det store vrimleområdet ved inngangen til Pir Nord blir det nye butikker og spisesteder. Ny Duty Free-butikk i avgangshallen åpner 1. desember 2016. Denne blir på til sammen 4.500 m2.

Ny Duty Free-butikk i ankomsthallen åpner 1. september 2016. Arealet blir på 4.000 m2, som er dobbelt så stort som eksisterende butikk.

I eksisterende Duty Free-butikk i avgangshallen skal ca. 1.000 m2 bygges om med ny inngang og ny gangpassasje for reisende.

Den offisielle åpningen av OSL er 17. april 2017.

Utbyggingen skal sertifiseres i henhold til BREEAM-NOR, og det stilles strenge krav til hvilke materialer som brukes.

Insenti er byggeleder for Travel Retail Norway.

Prosjektinformasjon

Keypoint

9.500 m2

Ferdigstillelse

1. september 2016 - ny butikk i ankomsthallen, 1. desember 2016 - ny butikk i avgangshallen, 1. kvartal 2017 - eksisterende butikk i avgangshallen

Bruttoareal

9.500

Arkitekt

Laura Pauer, Gebr. Heinemann SE & Co. KG

Byggherre

Travel Retail Norway

Entrepriseform

Byggherrestyrte delentrepriser

Tjenester fra Insenti

Byggeledelse

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet