Gardermovegen Panorama

Gardermovegen Panorama er et karakteristisk landemerke og byportmotiv for Jessheim mot vest. Boligprosjektet ligger sentralt på Jessheim med 6 frittstående punkthus med til sammen 178 leiligheter og et underjordisk garasjeanlegg.

Tomten ligger i skrånende terreng slik at det også vil ligge leiligheter med flott beliggenhet i U1 og U2. Leilighetene er av varierende størrelse fra 38,5 m2 til 141,9 m2. Parkeringsanlegget ligger i plan U1, U2 og U3 hvor det legges opp til et automatisk parkeringssystem.

Salgsstart er planlagt i desember 2019 og byggestart er planlagt i mars 2020.

Insenti ble engasjert som prosjekteringsleder i forprosjektfasen.

Prosjektinformasjon

Keypoint

Nybygg og bolig

Arkitekt

A-lab

Byggherre

Oslo House

Tjenester fra Insenti

Prosjekteringsleder i forprosjekt

Antall boliger

178

Prosjekttype

Bolig og nybygg

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet