Gardermovegen 29-31

Gardermovegen 29 190510 aerial

Gardermovegen 29-31 vil danne et karakteristisk landemerke og byportmotiv for Jessheim mot vest. Boligprosjektet ligger sentralt på Jessheim med 6 frittstående punkthus med til sammen 178 leiligheter og et underjordisk garasjeanlegg.

Tomten ligger i skrånende terreng slik at det også vil ligge leiligheter med flott beliggenhet i U1 og U2. Leilighetene er av varierende størrelse fra 38,5 m2 til 141,9 m2. Parkeringsanlegget ligger i plan U1, U2 og U3 hvor det legges opp til et automatisk parkeringssystem.

Salgsstart er planlagt i desember 2019 og byggestart er planlagt i mars 2020.

Insenti er engasjert som prosjekteringsleder i forprosjektfasen og videre som byggherreombud i byggefasen.

  • Antall boenheter: 178
  • Arkitekt: A-lab
  • Byggherre: Oslo House
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjekteringsleder i forprosjekt, Byggherreombud i byggefasen