Malmskriverveien 4, Sandvika

Lavenergihus og et pilotprosjekt innen miljø. Total utvendig og innvendig rehabilitering av hele eiendommen som er en del av Entra Eiendoms spennende byutviklingsprosjekt i Sandvika.

Kontoreiendom på fem etasjer for Entra Eiendom AS beliggende i Sandvika sentrum.

Prosjektet omfatter fullstendig utvendig og innvendig rehabilitering av hele eiendommen. Eiendommen er et pilotprosjekt innenfor miljø og skal etter rehabiliteringen bli et lavenergihus. Prosjektet deltar i to forskningsprosjekter i regi av henholdsvis SINTEF og Forskningsrådet. SINTEF sitt LECO-prosjekt (Low energy commercials buildings) vil gi verdifulle data på hva som kan gjøres for å få ned energibruken i eksisterende næringsbygg. Forskningsrådets «Fasader av glass – Holder vi hva vi lover?» har fokus på hvordan mengden glass påvirker lysforhold, inneklima, energi og arbeidsmiljø i bygningene.

Insenti utfører byggherrens prosjekt- og byggeledelse i både utviklings- og gjennomføringsfasen gjennom byggherrestyrte delentrepriser.

Prosjektinformasjon

Keypoint

Rehabilitering

Ferdigstillelse

2011

Bruttoareal

5600

Arkitekt

Dyrvik Arkitekter AS

Byggherre

Entra

Enterpriseform

Insentimodellen

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse og Bygging

Ansvarlige for prosjektet