Malmskriverveien 4, Sandvika

Malmskrivervn.02

Lavenergihus og et pilotprosjekt innen miljø. Total utvendig og innvendig rehabilitering av hele eiendommen som er en del av Entra Eiendoms spennende byutviklingsprosjekt i Sandvika.

Kontoreiendom på fem etasjer for Entra Eiendom AS beliggende i Sandvika sentrum.

Prosjektet omfatter fullstendig utvendig og innvendig rehabilitering av hele eiendommen. Eiendommen er et pilotprosjekt innenfor miljø og skal etter rehabiliteringen bli et lavenergihus. Prosjektet deltar i to forskningsprosjekter i regi av henholdsvis SINTEF og Forskningsrådet. SINTEF sitt LECO-prosjekt (Low energy commercials buildings) vil gi verdifulle data på hva som kan gjøres for å få ned energibruken i eksisterende næringsbygg. Forskningsrådets «Fasader av glass – Holder vi hva vi lover?» har fokus på hvordan mengden glass påvirker lysforhold, inneklima, energi og arbeidsmiljø i bygningene.

Insenti utfører byggherrens prosjekt- og byggeledelse i både utviklings- og gjennomføringsfasen gjennom byggherrestyrte delentrepriser.

  • Ferdigstillelse: 2011
  • Bruttoareal: ca 5.600 m2
  • Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS
  • Byggherre: Entra
  • Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektledelse. Bygging.

Kart