Malmskriverveien 4, Sandvika

Lavenergihus og et pilotprosjekt innen miljø. Total utvendig og innvendig rehabilitering av hele eiendommen som er en del av Entra Eiendoms spennende byutviklingsprosjekt i Sandvika.

Kontoreiendom på fem etasjer for Entra Eiendom AS beliggende i Sandvika sentrum.

Prosjektet omfatter fullstendig utvendig og innvendig rehabilitering av hele eiendommen. Eiendommen er et pilotprosjekt innenfor miljø og skal etter rehabiliteringen bli et lavenergihus. Prosjektet deltar i to forskningsprosjekter i regi av henholdsvis SINTEF og Forskningsrådet. SINTEF sitt LECO-prosjekt (Low energy commercials buildings) vil gi verdifulle data på hva som kan gjøres for å få ned energibruken i eksisterende næringsbygg. Forskningsrådets «Fasader av glass – Holder vi hva vi lover?» har fokus på hvordan mengden glass påvirker lysforhold, inneklima, energi og arbeidsmiljø i bygningene.

Insenti utfører byggherrens prosjekt- og byggeledelse i både utviklings- og gjennomføringsfasen gjennom byggherrestyrte delentrepriser.

Prosjektinformasjon

Keypoint

Rehabilitering

Ferdigstillelse

2011

Bruttoareal

5600

Arkitekt

Dyrvik Arkitekter AS

Byggherre

Entra

Entrepriseform

Insentimodellen

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse og Bygging

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet