I Midtveien 5 i Rygge kommune har Insenti gjennomført en fullstendig innvendig og utvendig rehabilitering av de tidligere produksjonslokalene til Høyang Polaris.

Eiendommen måtte gjennom en fullstendig innvendig og utvendig rehabilitering med bl.a. omfattende utskiftninger av hele fasader og takkonstruksjon, samt full utskiftning av tekniske anlegg og innvendig ombygging til handelsvirksomhet. Eiendommen fremstår nå som et moderne forretningslokale.

Insenti utførte byggherrens prosjekt- og byggeledelse gjennom byggherrestyrte delentrepriser.

Prosjektinformasjon

Keypoint

Rehabilitering

Ferdigstillelse

2010

Bruttoareal

6000

Arkitekt

AMB Arkitekter AS

Byggherre

Midtveien 5 AS v/Furuholmen Eiendom

Entrepriseform

Insentimodellen

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse. Bygging.

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet