I Midtveien 5 i Rygge kommune har Insenti gjennomført en fullstendig innvendig og utvendig rehabilitering av de tidligere produksjonslokalene til Høyang Polaris.

Eiendommen måtte gjennom en fullstendig innvendig og utvendig rehabilitering med bl.a. omfattende utskiftninger av hele fasader og takkonstruksjon, samt full utskiftning av tekniske anlegg og innvendig ombygging til handelsvirksomhet. Eiendommen fremstår nå som et moderne forretningslokale.

Insenti utførte byggherrens prosjekt- og byggeledelse gjennom byggherrestyrte delentrepriser.

Prosjektinformasjon

Keypoint

ca. 6.000 m2

Ferdigstillelse

2010

Bruttoareal

ca. 6.000

Arkitekt

AMB Arkitekter AS

Byggherre

Midtveien 5 AS v/Furuholmen Eiendom

Enterpriseform

Byggherrestyrte delentrepriser

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse. Bygging.

Ansvarlige for prosjektet