Mosenteret, Nittedal

Insenti AS er engasjert av Aberdeen Eiendomsfond Norge AS som deres prosjektleder i forbindelse med utviklingen av nytt kjøpesenter i Nittedal sentrum.

Nye Mosenteret er en utvidelse av eksisterende kjøpesesenter på Mo i Nittedal. Senteret ligger midt i hjertet av Nittedal langs riksvei 4 fra Oslo til Gjøvik. Eksisterende og ny bebyggelse knyttes sammen via mellombygg med fasader i glass. Utearealenes varierte utforming vil gi liv til parkdraget ved Ørfiskebekken.

På toppen av senteret skal Seltor Bolig Nittedal AS oppføre 97 boliger.

Insenti sin rolle i dette prosjektet er både prosjektledelse, SHA koordinator utførelse og BREEAM AP

Prosjektinformasjon

Bruttoareal

10000

Arkitekt

4B Arkitekter

Byggherre

Aberdeen Asset Management

Entrepriseform

Totalentreprise

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse, SHA koordinator og BREEAM AP

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet