Politihuset Romerike, Lillestrøm

politihuset-romerike

Prosjektet var en utvidelse av eksisterende politihus på Lillestrøm. Det ble bygd en ny kontorfløy på fire etasjer, samt kjeller. Nybygget følger bebyggelsesmønsteret på nabotomtene, og forsterker dermed aksen av offentlige bygninger langs parkdraget.

Prosjektet bestod av utvikling og oppføring av nytt bygg med broforbindelse til eksisterende bygninger på eiendommen, samt installasjon av nytt kjøleanlegg i eksisterende bygninger som leies av Romerike Politidistrikt og Nedre Romerike Tingrett.

Insenti har utført byggherrens prosjektledelse i utviklings- og byggefasen.

  • Ferdigstillelse: 2009
  • Bruttoareal: ca 5.000 m2
  • Arkitekt: Dark Arkitekter AS
  • Byggherre: Entra Eiendom AS
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektutvikling, prosjektledelse

Kart