Politihuset Romerike, Lillestrøm

Prosjektet var en utvidelse av eksisterende politihus på Lillestrøm. Det ble bygd en ny kontorfløy på fire etasjer, samt kjeller. Nybygget følger bebyggelsesmønsteret på nabotomtene, og forsterker dermed aksen av offentlige bygninger langs parkdraget.

Prosjektet bestod av utvikling og oppføring av nytt bygg med broforbindelse til eksisterende bygninger på eiendommen, samt installasjon av nytt kjøleanlegg i eksisterende bygninger som leies av Romerike Politidistrikt og Nedre Romerike Tingrett.

Insenti har utført byggherrens prosjektledelse i utviklings- og byggefasen.

Prosjektinformasjon

Keypoint

5.000 m2

Ferdigstillelse

2009

Bruttoareal

ca 5.000

Arkitekt

Dark Arkitekter AS

Byggherre

Entra Eiendom AS

Entrepriseform

Totalentreprise

Tjenester fra Insenti

Prosjektutvikling, prosjektledelse

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet