Sameiet Aslakveien 18, Oslo

Sameiet på Røa i Oslo er en kombinasjon av omsorgsboliger og utleieboliger for Oslo kommune med forretning i 1. etasje. To etasjer i bygget er ombygget og to etasjer er påbygget.

Prosjektet bestod av en omfattende rehabilitering med utskifting av alle elementer over terreng, og hvor det også ble gjort vesentlige ombygginger i bæresystemet. Sameiet inkluderer 39 leiligheter.

Insenti har utført byggherrens prosjektledelse i utviklings- og gjennomføringsfasen.

Prosjektinformasjon

Keypoint

39 boliger

Ferdigstillelse

2003

Bruttoareal

ca 4.300

Byggherre

Optimo AS

Byggekost

ca 45 mnok

Enterpriseform

Generalentreprise

Tjenester fra Insenti

Byggherrens prosjektledelse

Antall boliger

39

Ansvarlige for prosjektet