Sameiet Aslakveien 18, Oslo

Sameiet på Røa i Oslo er en kombinasjon av omsorgsboliger og utleieboliger for Oslo kommune med forretning i 1. etasje. To etasjer i bygget er ombygget og to etasjer er påbygget.

Prosjektet bestod av en omfattende rehabilitering med utskifting av alle elementer over terreng, og hvor det også ble gjort vesentlige ombygginger i bæresystemet. Sameiet inkluderer 39 leiligheter.

Insenti har utført byggherrens prosjektledelse i utviklings- og gjennomføringsfasen.

Prosjektinformasjon

Keypoint

39 boliger

Ferdigstillelse

2003

Bruttoareal

ca 4.300

Arkitekt

HRTB Arkitekter AS

Byggherre

Optimo AS

Byggekost

ca 45 mnok

Entrepriseform

Generalentreprise

Tjenester fra Insenti

Byggherrens prosjektledelse

Antall boliger

39

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet