Universitetsgata 7-9, Oslo

U7-9 Hjørnet dag (2)

Entra skal oppføre ett nytt bygg på den sentrale hjørnetomten mot Pilestredet. Bygget på tomten er revet, og det nye prosjektet har høye ambisjoner om å skape ett levende byområde og tilføre ny aktivitet.

Det nye bygget vil bli ett kontor- og næringsbygg på 10 etasjer, med utadrettet virksomhet i de nedre planene. Det legges stor vekt på god arkitektur, hvor den nye bygningen inngår i en helhet og spiller på lag med eksisterende vernede bebyggelse i kvartalet. Det skal etableres en kjeller med vare- og avfallshåndtering felles med de nye bygningene for Juridisk Fakultet.

Sammen med det nye bygget for Juridisk Fakultet blir det etablert bygulv med sammenhengende passasjer, smug og torg.

I utformingen av bygget er det lagt vekt på universell utforming og tilgjengelighet, samt å skape et bygg som er moderne, fleksibelt, energieffektivt og med robuste miljøvennlige løsninger.

Bygget skal tilfredsstille BREEAM NOR EXCELLENT, Energiklasse A og passivhusnivå.

Reguleringen for Tullinkvartalet ble vedtatt av Oslo bystyre i februar 2017.

Bygget som stod på tomtem er nå revet, og det vil store deler av 2019 pågå grunnarbeider på tomten. I siste kvartal av 2019 vil kjelleren etableres. Selve bygget vil reises i 2020, og kles med steinfasade. Planlagt ferdigstillelse august 2021.

Insenti er engasjert som byggherrens prosjektleder og bistår med regulering, prosjektutvikling og prosjektledelse.

Arkitekt danske Cubo arkitekter.

  • Ferdigstillelse: 1. halvår 2021
  • Bruttoareal: ca. 22.400 m2
  • Arkitekt: Cubo arkitekter
  • Byggherre: Entra
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektutvikling, prosjektledelse og SHA-koordinator prosjektering

Kart