Universitetsgata 7-9, Oslo

U7-9 Hjørnet dag (2)

Entra skal oppføre ett nytt bygg på den sentrale hjørnetomten mot Pilestredet. Bygget på tomten er revet, og det nye prosjektet har høye ambisjoner om å skape ett levende byområde og tilføre ny aktivitet.

Det nye bygget vil bli ett kontor- og næringsbygg på 10 etasjer, med utadrettet virksomhet i de nedre planene. Det legges stor vekt på god arkitektur, hvor den nye bygningen inngår i en helhet og spiller på lag med eksisterende vernede bebyggelse i kvartalet. Det skal etableres en kjeller med vare- og avfallshåndtering felles med de nye bygningene for Juridisk Fakultet.

Sammen med det nye bygget for Juridisk Fakultet blir det etablert bygulv med sammenhengende passasjer, smug og torg.

I utformingen av bygget er det lagt vekt på universell utforming og tilgjengelighet, samt å skape et bygg som er moderne, fleksibelt, energieffektivt og med robuste miljøvennlige løsninger.

Bygget skal tilfredsstille BREEAM NOR EXCELLENT, Energiklasse A og passivhusnivå.

Reguleringen for Tullinkvartalet ble vedtatt av Oslo bystyre i februar 2017.

Bygget som stod på tomtem er nå revet, og det vil store deler av 2019 pågå grunnarbeider på tomten. I siste kvartal av 2019 vil kjelleren etableres. Selve bygget vil reises i 2020, og kles med steinfasade. Planlagt ferdigstillelse august 2021.

Insenti er engasjert som byggherrens prosjektleder og bistår med regulering, prosjektutvikling og prosjektledelse.

Arkitekt danske Cubo arkitekter.

Entra skal oppføre ett nytt bygg på den sentrale hjørnetomten mot Pilestredet. Bygget som stod på tomten er revet, og det nye prosjektet har høye ambisjoner med å skape ett levende byområde og tilføre ny aktivitet.

  • Ferdigstillelse: 1. halvår 2021
  • Bruttoareal: ca. 22.400 m2
  • Arkitekt: Cubo arkitekter
  • Byggherre: Entra
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektutvikling, prosjektledelse og SHA-koordinator prosjektering

Kart