Universitetsgata 7-9, Oslo

Entra har revet eksisterende bygg i Universitetsgata 7-9 i Oslo, og oppført et nytt bygg på den sentrale hjørnetomten mot Pilestredet. Byggeprosjektet har høye ambisjoner om å skape et levende byområde og tilføre ny aktivitet.

I Universitetsgata 7-9 er det oppført et nytt bygg på 10. etasjer som huser kontorer samt næring i nedre plan. Det er lagt stor vekt på arkitektur og helhet med eksisterende vernet bebyggelse i kvartalet. I kjeller er det etablert felles vare- og avfallshåndtering med de nye bygningene for Juridisk Fakultet. Det er også etablert et bygulv med sammenhengende passasjer, smug og torg.

Selve bygget ble reist i 2020 og i utformingen er det lagt vekt på universell utforming og tilgjengelighet, samt å skape et moderne, fleksibelt og energieffektivt bygg med robuste miljøvennlige løsninger. Bygget skal tilfredsstille BREEAM Excellent, Energiklasse A og passivhus.

På oppdrag fra byggherre, Entra ASA, utfører Insenti prosjektledelse og bistår med regulering og prosjektutvikling.

Prosjektet skal etter planen ferdigstillelse i august 2021.

Les mer om prosjektet på Entra sin prosjektside – https://www.entra.no/projects/universitetsgata-7/183

Prosjektinformasjon

Keypoint

22.400 m2

Ferdigstillelse

August 2021

Bruttoareal

ca. 22.400

Arkitekt

Cubo arkitekter

Byggherre

Entra

Entrepriseform

Totalentreprise

Tjenester fra Insenti

Prosjektutvikling, prosjektledelse og SHA-koordinator prosjektering

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet