Universitetsgata 7-9, Oslo

Universitetsgata 7-9, Oslo

Entra har revet eksisterende bygg i Universitetsgata 7-9 i Oslo, og oppført et nytt bygg på den sentrale hjørnetomten mot Pilestredet. Byggeprosjektet har høye ambisjoner om å skape et levende byområde og tilføre ny aktivitet.

I Universitetsgata 7-9 er det oppført et nytt bygg på 10. etasjer som huser kontorer samt næring i nedre plan. Det er lagt stor vekt på arkitektur og helhet med eksisterende vernet bebyggelse i kvartalet. I kjeller er det etablert felles vare- og avfallshåndtering med de nye bygningene for Juridisk Fakultet. Det er også etablert et bygulv med sammenhengende passasjer, smug og torg.

Selve bygget ble reist i 2020 og i utformingen er det lagt vekt på universell utforming og tilgjengelighet, samt å skape et moderne, fleksibelt og energieffektivt bygg med robuste miljøvennlige løsninger. Bygget skal tilfredsstille BREEAM Excellent, Energiklasse A og passivhus.

På oppdrag fra byggherre, Entra ASA, utfører Insenti prosjektledelse og bistår med regulering og prosjektutvikling.

Prosjektet skal etter planen ferdigstillelse i august 2021.

Les mer om prosjektet på Entra sin prosjektside – https://www.entra.no/projects/universitetsgata-7/183

  • Ferdigstillelse: August 2021
  • Bruttoareal: ca. 22.400 m2
  • Arkitekt: Cubo arkitekter
  • Byggherre: Entra
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektutvikling, prosjektledelse og SHA-koordinator prosjektering

Kart