Akersgata 34-36, Oslo

IMG_4008

Akersgata 34-36 i Oslo sentrum ble transformert til høyverdige sammenhengende kontorlokaler.

Prosjektet er satt sammen av to bygninger; om- og påbygging av den bevaringsverdige Akersgata 34 (A34), og et nybygg i Akersgata 36 (A36). Bygningene ble knyttet sammen med åpne etasjeplaner, og fikk bl.a. felles trapper og heiser. 1. etasje benyttes til publikumsrettet virksomhet. 2. etasje med felles kantine og møteromssenter, og 3.-8. etasje inneholder kontorlokaler. Taket på A36 brukes til takterrasse, med atkomst fra 8. etasje i A34. I kjeller finnes sykkelparkering, garderober, lager og tekniske anlegg. På taket ble det bygget et avskjermet område for tekniske anlegg.

Prosjektet ble gjennomført som byggherrestyrte delentrepriser av Insenti.

  • Ferdigstillelse: 2015
  • Bruttoareal: ca 6.500 m2
  • Arkitekt: Solheim og Jacobsen Arkitekter AS
  • Byggherre: Entra Eiendom AS
  • Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjekt- og byggeledelse gjennom byggherrestyrte delentrepriser

Kart