A35-39 er et komplett rehabiliteringsprosjekt der bygget har fått nye fasader og det har vært total transformering av lokaler innvendig

Det har også blitt flyttet hovedtrapp og heiser i bygget, etablering av felles kantine i plan 7 og felles takterrase for bygget. Bygningsmassen består av 2 bygg der Akersgata 39 er et verneverdig bygg der elementer som fasader skulle bestå. Prosjektet har vært et miljøprosjekt der bygget og prosjektet har oppnådd BREEAM-sertifisering Very Good både på kontor- og handelsdelen.

Insenti har vært engasjert som prosjektleder, byggherrerepresentant og med KU rolle i byggefasen av prosjektet for både kontor og handelsdelen av bygget.

Prosjektinformasjon

Keypoint

Nybygg og rehabilitering

Ferdigstillelse

2015

Bruttoareal

6500

Arkitekt

Dark Arkitekter AS

Byggherre

Storebrand Asset Management

Entrepriseform

Totalentreprise

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet