Alf Bjerckes vei 22

Alf Bjerckes vei 22

Dette prosjektet er en deleiendom innenfor et større område eiet av eiendomskonsernet Aspelin Ramm Eiendom AS.

Prosjektet har en grønn miljøprofil og skal tilfredsstille BREEAM-NOR Excellent og Energiklasse A.

Prosjektet er en Totalentreprise med Nordic Arkitekter som utførende Arkitekter og med A Bygg Entreprenør AS som utførende entreprenør.

Eiendommen har god profilering mot Østre Aker vei.  God tilknytning til infrastruktur, som er  avgjørende  for plassering av logistikkbygg. Eiendommen har god tilgang til offentlig kommunikasjon som T-bane, buss og tog.

 

Prosjektet er et kontor-, verksted, proffsenter, logistikk bygg. Bygget bygges som et prefabrikkert bygg i betong og stål. Utenpå hengende fasader, formet med lameller i ulike retninger som gir spill og liv i fasaden

Bygget inneholder et Autostore anlegg som er en automatisert logistikk enhet for distribusjon av varer. Avanserte tekniske anlegg for å oppnå kvalitetsnivået satt til bygget.

Bygget er forankret i en grønn profil med gjenbruk, bruk av solceller, el-ladere både til biler og sykler, samt fine treningsfasiliteter for ansatte på taket.

Blomsterenger, Sedum og bikuber på taket, sørger for overvannshåndtering og biomangfold. Bygget er fremtidsrettet med gode driftsmessige og miljømessige løsninger.

 

Entreprisen består av 2 deler. En fase med omfattende rivning med fokus på gjenbruk av bygningsmaterialer og en omfattende nybyggfase.

Miljøprofilen består i gjenbruk av materialer, hensyntaking av blå-/grønn faktor på tak, gjenbruk-/ fordrøyning av regnvann og produksjon av solcelleenergi. Tilrettelegging for bruk av apparater og gangveier til variert fysisk utfoldelse på taket.

  • Ferdigstillelse: Sommer 2022
  • Bruttoareal: 30.000 kvm m2
  • Byggherre: Aspelin Ramm Eiendom
  • Entrepriseform: Totalentreprise. Etter samspillfase
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektledelse

Kart