Fredrik Selmers vei 4, Oslo

Skattedirektoratet i Fredrik Selmers vei 4 var Norges mest miljøvennlige rehabiliterte kontorbygg med passivhusstandard og energiklasse A. Bygget er inngangsporten til Helsfyr og Ensjø og var med på å gi hele området et løft og stimulerer til ytterligere utvikling av området.

I 2013 stod Fredrik Selmers vei 4 ferdig som et moderne og miljøriktig bygg. Energibehovet dekkes ved gjenvinning av overskuddsvarme fra eksisterende datahall og fjernvarme. Fasadene ble rehabilitert og endret. Vinduene ble erstattet med nye lavenergivinduer.

Det totalrehabiliterte bygget vil få mer effektive arealer. Det ble bygd nye etasjer som binder de fem blokkene sammen og danner nye åpne kontorarealer med stor høyde. Totalarealet økte med rundt 6000 kvadratmeter. Ved å gjøre arbeidsplassene mer arealeffektive vil Skattedirektoratet ha mindre arealbehov enn i dag og benytte 70 prosent av bygget. Universell utforming sikrer at bygget blir tilgjengelig for alle.

Insenti var Entra Eiendoms rådgiver i utviklings- og konkurransefasen, og hadde ansvar for prosjekt- og byggeledelse i planleggings- og gjennomføringsfasen.

Insenti gjennomførte videre de bygningsmessige innredningsarbeidene og utenomhusarbeidene på vegne av byggherren gjennom byggherrestyrte delentrepriser. Arbeidene omfattet bl.a. innredning av resepsjon, møterom, cellekontorer og landskapsareal, auditorium, kantine, garderober og treningsanlegg. De tekniske installasjonene ble dimensjonert for at hele kontorarealet skal kunne gjøres om til cellekontorer og vice versa.

Prosjektinformasjon

Keypoint

Rehabilitering

Ferdigstillelse

2014

Bruttoareal

38 000

Arkitekt

LPO Arkitekter AS

Byggherre

Entra Eiendom AS

Entrepriseform

Totalentreprise og byggherrestyrte delentrepriser

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse og Bygging

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet