Greverudtorget, Oppegård

Eiendommen bygges ut i to byggetrinn med til sammen 101 leiligheter. 40 leiligheter i trinn 1 og 61 leiligheter i trinn 2. I 1. etasje i byggetrinn 1 vil det bli etablert næringsseksjoner hvor Rema 1000 vil etablere dagligvarebutikk i en av seksjonene. Det blir parkeringsplasser i kjelleretasjen.

De offentlige områdene vil få vannspeil samt møblering og overflater som skal en tydelig urban karakter. Fasadene ut mot disse områdene vil preges av tegl og store glassareal. Boligtunene blir grønne, luftige og lett tilgjengelige.

Insenti er byggherreombud og SHA-koordinator i prosjektet.

Prosjektinformasjon

Keypoint

101 leiligheter

Bruttoareal

16 000

Arkitekt

TAG arkitekter

Byggherre

Greverud Bolig AS (Kruse Smith Eiendom og Rema Eiendomsutvikling Øst

Entrepriseform

Totalentreprise

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse og SHA-koordinator

Antall leiligheter

101

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet