Greverudtorget, Oppegård

OVersiktsbilde bygging

Eiendommen bygges ut i to byggetrinn med til sammen 101 leiligheter. 40 leiligheter i trinn 1 og 61 leiligheter i trinn 2. I 1. etasje i byggetrinn 1 vil det bli etablert næringsseksjoner hvor Rema 1000 vil etablere dagligvarebutikk i en av seksjonene. Det blir parkeringsplasser i kjelleretasjen.

De offentlige områdene vil få vannspeil samt møblering og overflater som skal en tydelig urban karakter. Fasadene ut mot disse områdene vil preges av tegl og store glassareal. Boligtunene blir grønne, luftige og lett tilgjengelige.

Insenti er byggherreombud og SHA-koordinator i prosjektet.

  • Bruttoareal: 16 000 m2
  • Antall leiligheter: 101
  • Arkitekt: TAG arkitekter
  • Byggherre: Greverud Bolig AS (Kruse Smith Eiendom og Rema Eiendomsutvikling Øst
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektledelse og SHA-koordinator

Kart