Josefines gate 30, Oslo

Josifinesgate

I Josefines gate 30 er den gamle kvinneklinikken i Oslo utviklet til leilighetshotell.

Klinikken ble bygget i 1916 og er et historisk bevaringsverdig bygg med flotte klassiske detaljer. Eiendommen er fredet i verneklasse 1 og ombyggingen er i nært samarbeid med Byantikvaren. Alt det tekniske er byttet ut og hele bygget har oppgradert både fasaden og innvendig. Det er lagt store ressurser i å integrere moderne teknikk i gammelt bygg uten at det går ut over bevaringsverdige detaljer og historiske inntrykk.

 

Insenti hadde i dette prosjektet både prosjektledelse, byggeledelse, SHA-koordinator utførelse og HMS

  • Ferdigstillelse: 2. kvartal 2018
  • Bruttoareal: 2.600 m2
  • Byggherre: Saja Eiendom AS
  • Entrepriseform: Byggherrestyrt delentreprise
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektledelse, byggeledelse, SHA-koordinator utførelse og HMS

Kart