Kaibygg 1, Stranden 5, Oslo

Kaibygg

Kaibygg 1, Stranden 5 på Aker Brygge fikk ny identitet. Bygget inngikk som en del av Norwegian Propertys masterplan for Aker brygge. Kaibygg 1 er et av de mest sentrale byggene på Aker Brygge, og ligger mellom sjøen, Bryggetorget og Holmens gate. Bygningen huset DNBs hovedkontor frem til DNBs flytting til Bjørvika.

Kaibygg 1 ble opprinnelig tegnet som et kvartal bestående av fire hus. Disse volumene ble så knyttet nærmere sammen for å gi store, sammenhengende og arealeffektive arbeidsplasser med godt dagslys fra flere sider. De sammenhengende volumene kunne da strekkes opp mot 3.500 kvadratmeter BRA.

Kaibygg 1 har handelsarealer i kjeller, 1. og 2. etasje. Disse arealene er en del av en diagonal som strekker seg fra Terminalbygget, via Verkstedhallen til Kaibygg 1. Diagonalen er den nye handelsgaten på Aker Brygge. Kontorfunksjonene ligger for det meste i 3. – 6. etasje.

  • Ferdigstillelse: 2014
  • Bruttoareal: ca 30 000 m2
  • Arkitekt: Niels Torp arkitekter mnal
  • Byggherre: Norwegian Property ASA
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektledelse