Karenslyst Allé 12-14

Karenslyst Allé 12-14 på Skøyen er hovedkontoret til NorgesGruppen. I august 2020 tegnet selskapet en ny leiekontrakt på 15.900 kvadratmeter kontorer og parkering, som en forlengelse av eksisterende leieforholdet.

Eiendommen Karenslyst Allé 12-14 på Skøyen er oppført i 1996 og hadde PWC som leietaker frem til 2006, før NorgesGruppen flyttet inn etter en mindre rehabilitering i 2008. Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS har eid bygget siden 2006.

I reforhandlingen av ny leiekontrakt sto miljø høyt på agendaen. Eiendommen oppgraderes derfor til å tilfredsstille kravene til BREEAM in Use, minimum Very Good. Dette for å blant annet ha et konkurransedyktig bygg nå og for fremtiden. Det ligger også stor miljøgevinst i gjenbruk av bygget.

Utviklingsdirektør i NorgesGruppen, Geir Inge Juriks, uttalte følgende til Estate i et intervju i august 2020:

– Selv om mange aktører kunne tilby energieffektive nybygg, ville det alt i alt være best for miljøet om vi ikke flyttet på oss. Når så gårdeier kunne tilby en hensiktsmessig løsning for å konvertere et eksisterende bygg som vi trives godt i til en vesentlig høyere miljøstandard, valgte vi altså i praksis å bli. Vi skal leie et svært forbedret bygg.

På oppdrag fra byggherre, Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS, utfører Insenti prosjektledelse fra oppstart forhandlinger ny leieavtale, til ferdig rehabilitert bygg i en totalentreprise.

Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i 2022.

Prosjektinformasjon

Ferdigstillelse

2022

Bruttoareal

15.900

Byggherre

Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS

Entrepriseform

Totalentreprise

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet