Kjørboparken, Sandvika

kjorboparken-sandvika

Rehabilitering av Kjørboparken har omfattet 5 kontorblokker, servicebygg med resepsjon, kantine og møteromssenter, samt bygging av forskningslaboratorium og spesialtilpasninger for enkelte leietakere.

Kjørboparken er utformet som et gjennomført helhetlig og åpent kontorkompleks beliggende i et flott parkanlegg med full tilgjengelighet for allmennheten.

Insenti har utført byggherrens prosjekt- og byggeledelse i utviklings- og gjennomføringsfasen.

  • Ferdigstillelse: 2008
  • Bruttoareal: ca 22.000 m2
  • Arkitekt: To pluss to Arkitekter AS
  • Byggherre: Kjørboparken AS
  • Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
  • Tjenester fra Insenti:
    Byggherrens prosjekt- og byggeledelse

Kart