Kjørboparken, Sandvika

Rehabilitering av Kjørboparken har omfattet 5 kontorblokker, servicebygg med resepsjon, kantine og møteromssenter, samt bygging av forskningslaboratorium og spesialtilpasninger for enkelte leietakere.

Kjørboparken er utformet som et gjennomført helhetlig og åpent kontorkompleks beliggende i et flott parkanlegg med full tilgjengelighet for allmennheten.

Insenti har utført byggherrens prosjekt- og byggeledelse i utviklings- og gjennomføringsfasen.

Prosjektinformasjon

Keypoint

Rehabilitering

Ferdigstillelse

2008

Bruttoareal

22 000

Arkitekt

To pluss to Arkitekter AS

Byggherre

Kjørboparken AS

Entrepriseform

Insentimodellen

Tjenester fra Insenti

Byggherrens prosjekt- og byggeledelse

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet