Kjørboparken, Sandvika

Rehabilitering av Kjørboparken har omfattet 5 kontorblokker, servicebygg med resepsjon, kantine og møteromssenter, samt bygging av forskningslaboratorium og spesialtilpasninger for enkelte leietakere.

Kjørboparken er utformet som et gjennomført helhetlig og åpent kontorkompleks beliggende i et flott parkanlegg med full tilgjengelighet for allmennheten.

Insenti har utført byggherrens prosjekt- og byggeledelse i utviklings- og gjennomføringsfasen.

Prosjektinformasjon

Keypoint

22.000 m2

Ferdigstillelse

2008

Bruttoareal

ca 22.000

Arkitekt

To pluss to Arkitekter AS

Byggherre

Kjørboparken AS

Enterpriseform

Byggherrestyrte delentrepriser

Tjenester fra Insenti

Byggherrens prosjekt- og byggeledelse

Ansvarlige for prosjektet