Lossebalkongen, Havnelageret, Oslo

Det er skapt en fremtid av fortid på Lossebalkongen. Historien bak Lossebalkongen synliggjøres samtidig som bylivet fornyes ved å skape ny aktivitet med riktig bruk og riktige brukere.

Lossebalkongen er et utspring av Havnelageret på Langkaia 1 i Oslo. Lossebalkongen var opprinnelig viktig for bygget som en av byens virksomhetsnerver. Byggets eier ønsket å skape ny aktivitet og gi Lossebalkongen tilbake til byen. I rehabiliteringsarbeidet sees Havnelageret i en bymessig sammenheng. Lokalene ble oppgradert med utskifting av fasaden, ny takterrasse, ny innredning for kontor i to etasjer inklusive full oppgradering av tekniske anlegg.

Prosjektinformasjon

Ferdigstillelse

2014

Bruttoareal

ca 2.400

Arkitekt

Dark Arkitekter AS

Byggherre

Entra Eiendom AS

Enterpriseform

Byggherrestyrte delentrepriser

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse. Bygging.

Ansvarlige for prosjektet