Lossebalkongen, Havnelageret, Oslo

Havnelageret2

Det er skapt en fremtid av fortid på Lossebalkongen. Historien bak Lossebalkongen synliggjøres samtidig som bylivet fornyes ved å skape ny aktivitet med riktig bruk og riktige brukere.

Lossebalkongen er et utspring av Havnelageret på Langkaia 1 i Oslo. Lossebalkongen var opprinnelig viktig for bygget som en av byens virksomhetsnerver. Byggets eier ønsket å skape ny aktivitet og gi Lossebalkongen tilbake til byen. I rehabiliteringsarbeidet sees Havnelageret i en bymessig sammenheng. Lokalene ble oppgradert med utskifting av fasaden, ny takterrasse, ny innredning for kontor i to etasjer inklusive full oppgradering av tekniske anlegg.

  • Ferdigstillelse: 2014
  • Bruttoareal: ca 2.400 m2
  • Arkitekt: Dark Arkitekter AS
  • Byggherre: Entra Eiendom AS
  • Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektledelse. Bygging.

Kart