Lossebalkongen, Havnelageret, Oslo

Det er skapt en fremtid av fortid på Lossebalkongen. Historien bak Lossebalkongen synliggjøres samtidig som bylivet fornyes ved å skape ny aktivitet med riktig bruk og riktige brukere.

Lossebalkongen er et utspring av Havnelageret på Langkaia 1 i Oslo. Lossebalkongen var opprinnelig viktig for bygget som en av byens virksomhetsnerver. Byggets eier ønsket å skape ny aktivitet og gi Lossebalkongen tilbake til byen. I rehabiliteringsarbeidet sees Havnelageret i en bymessig sammenheng. Lokalene ble oppgradert med utskifting av fasaden, ny takterrasse, ny innredning for kontor i to etasjer inklusive full oppgradering av tekniske anlegg.

Prosjektinformasjon

Keypoint

Rehabilitering

Ferdigstillelse

2014

Bruttoareal

2400

Arkitekt

Dark Arkitekter AS

Byggherre

Entra Eiendom AS

Entrepriseform

Insentimodellen

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse og Bygging

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet