Lossebalkongen, Havnelageret, Oslo

Det er skapt en fremtid av fortid på Lossebalkongen. Historien bak Lossebalkongen synliggjøres samtidig som bylivet fornyes ved å skape ny aktivitet med riktig bruk og riktige brukere.

Lossebalkongen er et utspring av Havnelageret på Langkaia 1 i Oslo. Lossebalkongen var opprinnelig viktig for bygget som en av byens virksomhetsnerver. Byggets eier ønsket å skape ny aktivitet og gi Lossebalkongen tilbake til byen. I rehabiliteringsarbeidet sees Havnelageret i en bymessig sammenheng. Lokalene ble oppgradert med utskifting av fasaden, ny takterrasse, ny innredning for kontor i to etasjer inklusive full oppgradering av tekniske anlegg.

Prosjektinformasjon

Ferdigstillelse

2014

Bruttoareal

ca 2.400

Byggherre

Entra Eiendom AS

Enterpriseform

Byggherrestyrte delentrepriser

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse. Bygging.

Ansvarlige for prosjektet