Middelthuns gate 29, Oslo

M 29 3

NVE-bygget er omdannet til et moderne og miljøriktig kontorbygg i energiklasse B, samtidig som fredningsverdier er ivaretatt i et godt samarbeid med Riksantikvaren.

NVE-bygget, som ligger like ved Frognerparken, er et stykke norsk industrihistorie som synliggjør etterkrigstidens satsing på kraftutbygging. Bygget fra 1964 var spesialtilpasset NVEs behov og samlet NVE under ett tak. Eiendommen har sterke arkitektoniske kvaliteter med verneverdige elementer i både eksteriør og interiør. Rehabiliteringen var derfor et utrolig spennende prosjekt med ivaretakelse av både fredningskrav, miljøkrav og universell utforming.

  • Ferdigstillelse: 2011
  • Bruttoareal: ca 21.500 m2
  • Arkitekt: Dark Arkitekter AS
  • Byggherre: Entra Eiendom AS
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Tjenester fra Insenti:
    Byggherrens Prosjektledelse

Kart