Middelthuns gate 29, Oslo

NVE-bygget er omdannet til et moderne og miljøriktig kontorbygg i energiklasse B, samtidig som fredningsverdier er ivaretatt i et godt samarbeid med Riksantikvaren.

NVE-bygget, som ligger like ved Frognerparken, er et stykke norsk industrihistorie som synliggjør etterkrigstidens satsing på kraftutbygging. Bygget fra 1964 var spesialtilpasset NVEs behov og samlet NVE under ett tak. Eiendommen har sterke arkitektoniske kvaliteter med verneverdige elementer i både eksteriør og interiør. Rehabiliteringen var derfor et utrolig spennende prosjekt med ivaretakelse av både fredningskrav, miljøkrav og universell utforming.

Prosjektinformasjon

Keypoint

Rehabilitering

Ferdigstillelse

2011

Bruttoareal

21 500

Arkitekt

Dark Arkitekter AS

Byggherre

Entra Eiendom AS

Entrepriseform

Totalentreprise

Tjenester fra Insenti

Byggherrens Prosjektledelse

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet