Nytt Tinghus i Lillestrøm

Nytt tinghus i Lillestrøm

Detaljregulering av det nye Tinghuset i Lillestrøm og omkringliggende område

Insenti AS er engasjert av Hemfosa Samfunnsbygg AS som deres prosjektleder i forbindelse med utviklingen (regulering/byggesak) og gjennomføring av nytt Tinghus (ca 5600 kvm). Nytt Tinghus er planlagt bygget sammen med eksisterende tinghus (ca. 2300 kvm) via en gangbro. Politihuset ligger også på område, og er en del av detaljreguleringsplanen.

Nytt Tinghus vil bli på ca. 8000 BTA, 5. etasjer og parkeringskjeller, samt ombygging av eksisterende bygg.

  • Ferdigstillelse: 3. kvartal 2018
  • Bruttoareal: ca 8000 m2
  • Byggherre: Hemfosa Samfunnsbygg AS
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektutvikling og prosjektledelse

Kart