Nytt Tinghus i Lillestrøm

Detaljregulering av det nye Tinghuset i Lillestrøm og omkringliggende område

Insenti AS er engasjert av Hemfosa Samfunnsbygg AS som deres prosjektleder i forbindelse med utviklingen (regulering/byggesak) og gjennomføring av nytt Tinghus (ca 5600 kvm). Nytt Tinghus er planlagt bygget sammen med eksisterende tinghus (ca. 2300 kvm) via en gangbro. Politihuset ligger også på område, og er en del av detaljreguleringsplanen.

Nytt Tinghus vil bli på ca. 8000 BTA, 5. etasjer og parkeringskjeller, samt ombygging av eksisterende bygg.

Prosjektinformasjon

Keypoint

8 000 m2

Ferdigstillelse

3. kvartal 2018

Bruttoareal

ca 8000

Byggherre

Hemfosa Samfunnsbygg AS

Entrepriseform

Totalentreprise

Tjenester fra Insenti

Prosjektutvikling og prosjektledelse

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet