Rortunet

Rortinet oversikt

Rortunet senter som i dag er på 8.000m2 skal rives og fremstå som nytt og bedre høsten 2021. Her kommer nytt kjøpesenter på 18.500m2, parkering på 24.000m2 og 122 boliger på taket av senteret fra plan 5 til plan 9. Det blir liggende fem boligblokker med ett boligareal på 13.000m2. Tak-arealet skal være ett fellesareal for allmenheten med adkomst opp fra Sundbyveien/Slemmestadveien.

Oppstart med Rortunet skjer våren 2019 og arbeidene vil ta nesten 3 år. Materialbruk i fasade vil være panel, plater og tegl.

Ved siden av å bygge nytt senter/boliger skal også Slemmestadveien bygges ut med nytt kollektivfelt og planskilt, samt ny sykkel og gangvei.

Insenti utfører byggingen, med ledelse på prosjektering og utførelse til ferdig bygg.

Rortunet senter som i dag er på 8.000m2 skal rives og fremstå som nytt og bedre høsten 2021. Her kommer nytt kjøpesenter på 18.500m2, parkering på 24.000m2 og 122 boliger på taket av senteret fra plan 5 til plan 9. Det blir liggende fem boligblokker med ett boligareal på 13.000m2. Tak-arealet skal være ett fellesareal for allmenheten med adkomst opp fra Sundbyveien/Slemmestadveien. Oppstart med Rortunet skjer våren 2019 og arbeidene vil ta nesten 3 år. Materialbruk i fasade vil være panel, plater og tegl. Ved siden av å bygge nytt senter/boliger skal også Slemmestadveien bygges ut med nytt kollektivfelt og…

  • Ferdigstillelse: februar 2022
  • Bruttoareal: 56000 m2
  • Arkitekt: Halvorsen & Reine AS
  • Byggherre: Schage Eiendom AS v/ Rortunet AS
  • Prosjektkostnad: 680 000 000
  • Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse.

Kart