Sandakerveien 64, Oslo

Bygget ble oppført på 1950-tallet som hovedkontor for Norgas. Rehabiliteringsprosjektet omfattet innvendig rehabilitering med oppgradering til nye moderne kontorløsninger og nye tekniske anlegg i etasjene.

I arkitektmiljøer er bygget kjent grunnet sin tidlige funkisfasade. Byggets kvaliteter bærer preg av at dette har vært et hovedkontor. Rehabiliteringen ble gjort med leietakere i deler av bygget.

Insenti har vært byggherrens prosjektleder og har gjennomført byggefasen med byggherrestyrte delentrepriser.

Prosjektinformasjon

Keypoint

Rehabilitering

Ferdigstillelse

2010

Bruttoareal

14 000

Arkitekt

Scala Arkitekter AS

Byggherre

Bertel O. Steen Osloeiendommer AS

Entrepriseform

Insentimodellen

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse og Bygging

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet