Sandakerveien 64, Oslo

sandakerveien-64

Bygget ble oppført på 1950-tallet som hovedkontor for Norgas. Rehabiliteringsprosjektet omfattet innvendig rehabilitering med oppgradering til nye moderne kontorløsninger og nye tekniske anlegg i etasjene.

I arkitektmiljøer er bygget kjent grunnet sin tidlige funkisfasade. Byggets kvaliteter bærer preg av at dette har vært et hovedkontor. Rehabiliteringen ble gjort med leietakere i deler av bygget. Insenti har vært byggherrens prosjektleder og har gjennomført byggefasen med byggherrestyrte delentrepriser.

  • Ferdigstillelse: 2010
  • Bruttoareal: ca 14.000 m2
  • Arkitekt: Scala Arkitekter AS
  • Byggherre: Bertel O. Steen Osloeiendommer AS
  • Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektledelse. Bygging.

Kart