Strømsveien 96, Oslo

KLIF-bygget på Helsfyr ble rehabilitert innvendig etasje for etasje mens leietakeren, Klima- og Forurensningsdirektoratet (KLIF), hadde full aktivitet i bygget.

Samtidig ble utvendig dekke over kjeller rehabilitert med ny membran, isolasjon, påstøp og asfalt. Alle tak på bygget ble tekket om.

Insenti utførte byggherrens prosjekt- og byggeledelse gjennom byggherrestyrte delentrepriser.

Prosjektinformasjon

Keypoint

18.000 m2

Ferdigstillelse

2008

Bruttoareal

ca 18.000

Byggherre

Entra Eiendom AS

Enterpriseform

Byggherrestyrte delentrepriser

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse. Bygging.

Ansvarlige for prosjektet