KLIF-bygget på Helsfyr ble rehabilitert innvendig etasje for etasje mens leietakeren, Klima- og Forurensningsdirektoratet (KLIF), hadde full aktivitet i bygget.

Samtidig ble utvendig dekke over kjeller rehabilitert med ny membran, isolasjon, påstøp og asfalt. Alle tak på bygget ble tekket om.

Insenti utførte byggherrens prosjekt- og byggeledelse gjennom byggherrestyrte delentrepriser.

Prosjektinformasjon

Keypoint

Rehabilitering

Ferdigstillelse

2008

Bruttoareal

18 000

Arkitekt

Scala Arkitekter AS

Byggherre

Entra Eiendom AS

Entrepriseform

Insentimodellen

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse og Bygging

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet