Strømsveien 96, Oslo

stromsveien-96

KLIF-bygget på Helsfyr ble rehabilitert innvendig etasje for etasje mens leietakeren, Klima- og Forurensningsdirektoratet (KLIF), hadde full aktivitet i bygget.

Samtidig ble utvendig dekke over kjeller rehabilitert med ny membran, isolasjon, påstøp og asfalt. Alle tak på bygget ble tekket om.

Insenti utførte byggherrens prosjekt- og byggeledelse gjennom byggherrestyrte delentrepriser.

  • Ferdigstillelse: 2008
  • Bruttoareal: ca 18.000 m2
  • Arkitekt: Scala Arkitekter AS
  • Byggherre: Entra Eiendom AS
  • Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektledelse. Bygging.

Kart