KLIF-bygget på Helsfyr ble rehabilitert innvendig etasje for etasje mens leietakeren, Klima- og Forurensningsdirektoratet (KLIF), hadde full aktivitet i bygget.

Samtidig ble utvendig dekke over kjeller rehabilitert med ny membran, isolasjon, påstøp og asfalt. Alle tak på bygget ble tekket om.

Insenti utførte byggherrens prosjekt- og byggeledelse gjennom byggherrestyrte delentrepriser.

Prosjektinformasjon

Keypoint

Rehabilitering

Ferdigstillelse

2008

Bruttoareal

18 000

Arkitekt

Scala Arkitekter AS

Byggherre

Entra Eiendom AS

Enterpriseform

Insentimodellen

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse og Bygging

Ansvarlige for prosjektet