Strømsveien 96, Oslo

KLIF-bygget på Helsfyr ble rehabilitert innvendig etasje for etasje mens leietakeren, Klima- og Forurensningsdirektoratet (KLIF), hadde full aktivitet i bygget.

Samtidig ble utvendig dekke over kjeller rehabilitert med ny membran, isolasjon, påstøp og asfalt. Alle tak på bygget ble tekket om.

Insenti utførte byggherrens prosjekt- og byggeledelse gjennom byggherrestyrte delentrepriser.

Prosjektinformasjon

Keypoint

18.000 m2

Ferdigstillelse

2008

Bruttoareal

ca 18.000

Arkitekt

Scala Arkitekter AS

Byggherre

Entra Eiendom AS

Enterpriseform

Byggherrestyrte delentrepriser

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse. Bygging.

Ansvarlige for prosjektet