Tiedemannsjordet, Oslo

Tiedemannsjordet var det første boligprosjektet som ble realisert på Ensjø, og dette medførte etablering av Tiedemannsparken og to tilhørende balløkker for lokalbefolkningen. Prosjektet bestod av to byggetrinn med i alt 193 leiligheter.

Reguleringen var omstridt og prosjektet var derfor gjenstand for en lang prosess hos offentlige myndigheter. Rammetillatelse forelå sommeren 2006 med påfølgende salg av leiligheter og byggestart. Ferdigstillelse av byggetrinn 1 var i desember 2007 og byggetrinn 2 i august 2008.

Insenti har utført byggherrens prosjektledelse i regulerings- og utviklingsfasen i tillegg til byggefasen.

Prosjektinformasjon

Keypoint

Nybygg og bolig

Ferdigstillelse

2008

Bruttoareal

18.000

Arkitekt

Scala Arkitekter AS

Byggherre

Ferd Eiendomsinvest AS

Entrepriseform

Totalentreprise

Tjenester fra Insenti

Prosjektutvikling, Prosjektledelse

Antall boliger

193

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet