Prosjektet omfattet omgjøring av Tine sine arealer fra truckladerom til nye kontorlokaler, rehabilitering av eksisterende OP- sentral samt omgjøring av kontorer til lastesone. Ombygde arealer er en kombinasjon av kontorer, pauserom og lager.

Arbeidene omfattet:

Prosjektdel 1, Rehabilitering av ca. 650 m2 på grunnplan

Prosjektdel 2, Rehabilitering av ca. 210 m2 Operasjonssentralen (OP)

Prosjektdel 3  Riving av dagens pauserom og utenbys kontorer ca. 55 m2/ etablering av nye lastesluser.

Prosjektinformasjon

Keypoint

Rehabilitering

Ferdigstillelse

2017

Bruttoareal

250

Byggherre

Tine SA

Interiørarkitekt

Metropolis arkitektur og design AS

Entrepriseform

Insentimodellen

Tjenester fra Insenti

Prosjektleder, prosjekteringsleder, byggeleder

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet