Tullinsgate 2, Oslo

tullinsgate-2

Tullins gate 2 er en moderne kontoreiendom sentralt i Oslo sentrum i umiddelbar nærhet til kollektivtransport. Bygget er på åtte etasjer. Tullins gate 2 er opprinnelig bygget i 1960, men rehabilitert i 1990 og modernisert senest i 2012.

Forskerforbundet skal leie to etasjer i Tullins gate 2 med innflytting mot slutten av 2015. Insenti ledet arbeidet med å tilpasse lokalene til Forskerforbundets behov samt arbeidene med å bygge om inngangspartiet. Videre ble naboeiendommen Pilestredet 33 integrert med Tullins gate 2, i første omgang ved at det ble bygget en felles kantine for byggene.

Insenti var byggherrens prosjekt- og byggeleder.

  • Ferdigstillelse: 4.kvartal 2015
  • Bruttoareal: 6.750 m2
  • Arkitekt: KIMA Arkitektur AS
  • Byggherre: Tullins gate 2 Eiendom AS v/Oslo Areal AS
  • Entrepriseform: Delte entrepriser
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektledelse, Byggeledelse, KS/HMS

Kart