Kommunegården, Sandvika

kommunegården Sandvika

Kommunegården i Sandvika skal rehabiliteres, og Insenti er tildelt oppdraget som prosjektleder for byggherren Bærum Kommunale pensjonskasse.

Bygget er på ca 35.000 kvm, skal totalrehabiliteres og blir på ca 41.000kvm med påbygging. Det planlegges for en økning fra dagens 700 arbeidsplasser til totalt 1300 arbeidsplasser. Prosjektet har stort miljøfokus, og bygget skal BREEAM-sertifiseres med mål om å oppnå Outstanding og energiklasse A.

Insenti har gjennomført en mulighetsstudie, og forprosjekt – og kontrahering og riving starter våren/sommeren 2019. Bygget skal ferdigstilles i 2021.

Den nye Kommunegården blir et åpent og tilgjengelig bygg, og vil bidra til god byutvikling i Sandvika.

 

Insenti sin rolle i dette prosjektet er både prosjektledelse, KU, Miljø og HMS

Kommunegården i Sandvika skal rehabiliteres, og Insenti er engasjert av byggherren, Bærum kommunale Pensjonskasse

  • Ferdigstillelse: 2021
  • Bruttoareal: 41.000 m2
  • Byggherre: Bærum Kommunale Pensjonskasse
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektledelse, KU, Miljø og HMS

Kart