Kristian August gate 13

KA13_Courtyard_HiRes_uten_lysstripper_001

Entra rehabiliterer eksisterende bygning i Kristian Augusts gate 13 og utvider med et tilbygg på 8 etasjer. Prosjektet gjennomføres som et pilotprosjekt hvor det forsøkes ombruk i stor skala.

Den eksisterende bygningen i Kristian Augusts gate 13 er fra slutten av 50-tallet og skal beholde sin opprinnelige fasade, mens det nye tilbygget vil skille seg fra den eksisterende delen med eget utrykk. Innvendig skal både de eksisterende og de nye arealene innredes til kontorhotell for Spaces.

Prosjektet skal gjennomføres som et pilotprosjekt hvor det forsøkes ombruk i stor skala, noe som vil kunne sette sitt preg på bygningen både utvendig og innvendig. Prosjektet er i front innen sirkulære prinsipper i bygningsbransjen, og det arbeides bl.a. med ombruk av bærekonstruksjoner for tilbygget. Som et ledd i dette er prosjektet også et pilotprosjekt i FutureBuilt innenfor kriteriene for Sirkulære bygg.

I prosjektets miljømål ligger høye krav til avfallsreduksjon, og det legges opp til utslippsfri byggeplass. Prosjektet er rigget etter prinsippene i BREEAM NOR og det er innarbeidet krav tilsvarende Very Good. Overvann blir håndtert så langt det lar seg gjøre på egen tomt, med bl.a grønne tak som fordrøyningselement.

Kristian Augusts gate 13 vil bli en del av Tullinkvartalet som skal åpnes opp med gatetun og passasjer fra Kristian Augusts gate til Universitetsgata, Pilestredet og St. Olavs gate. I passasjene legges det opp til by- og gateliv med bevertning, forretninger og annen utadrettet virksomhet. Amfiet utenfor bygningen vil være et naturlig samlingspunkt.

Prosjektet skal gjennomføres som hovedentreprise og er tenkt ferdigstilt høsten 2020.

Insenti er engasjert av Entra med prosjektledelse, prosjekteringsgruppeledelse, byggherrens representant og byggeledelse.

Entra rehabiliterer eksisterende bygning i Kristian Augusts gate 13 og utvider med et tilbygg på 8 etasjer. Prosjektet gjennomføres som et pilotprosjekt hvor det forsøkes ombruk i stor skala. Den eksisterende bygningen i Kristian Augusts gate 13 er fra slutten av 50-tallet og skal beholde sin opprinnelige fasade, mens det nye tilbygget vil skille seg fra den eksisterende delen med eget utrykk. Innvendig skal både de eksisterende og de nye arealene innredes til kontorhotell for Spaces. Prosjektet skal gjennomføres som et pilotprosjekt hvor det forsøkes ombruk i stor skala, noe som vil kunne sette sitt preg på bygningen både utvendig…

  • Ferdigstillelse: 2020
  • Bruttoareal: ca 4300 m2
  • Byggherre: Entra
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektledelse, prosjekteringsgruppeledelse, byggherrens representant, byggeledelse.