Stovner politistasjon, Oslo

Utvidelsen av Stovner politistasjon bestod av påbygg av en etasje på hele eksisterende eiendom og tilbygg med nytt publikumsmottak og tak over parkeringsanlegg. Stovner politistasjon var i full drift under byggeperioden i eksisterende lokaler.

Prosjektet var meget utfordrende med tanke på at Stovner Politistasjon var i full drift under byggeperioden i eksisterende arealer. Prosjektet ble gjennomført med et meget godt samarbeid og tilfredshet hos politiet i den utfordrende byggeperioden for begge parter.

Insenti har utført byggherrens prosjekt- og byggeledelse i utviklings- og gjennomføringsfasen.

Prosjektinformasjon

Keypoint

1.400 m2

Bruttoareal

Ca 1.400 m2 påbygg, totalt 5.500

Byggherre

Entra Eiendom AS

Enterpriseform

Byggherrestyrte delentrepriser

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse. Bygging.

Ansvarlige for prosjektet