Totalentreprise eller byggherrestyrt entreprisemodell?

Det er tøffe tider i byggenæringen. Ifølge NHOs undersøkelse frykter over halvparten av virksomhetene en forverring det neste halvåret. Svake økonomiske utsikter øker risikoen for permitteringer og konkurser, som igjen kan føre til forsinkelser, økonomiske tap og juridiske utfordringer. I dette landskapet er valget av entreprisemodell viktig.

Av Christian Molt Rise, administrerende direktør i Insenti

De aller fleste byggherrer går direkte til totalentreprise. I dagens marked mener vi i Insenti at det er spesielt viktig å også vurdere andre entreprisemodeller.

Det finnes mange måter å gjennomføre byggeprosjekter på. Vi jobber etter en byggherrestyrt entreprisemodell, som betyr at vi sitter på samme side av bordet som byggherren. Dette bidrar til økt fleksibilitet for oppdragsgiver, samtidig som prosjektene kan gå raskere og bli rimeligere.

Som en nøkkelregel bør man velge totalentreprise i prosjekter med lav usikkerhet og få potensielle endringer, og en byggherrestyrt entreprisemodell når usikkerheten er større. I dagens marked må man samtidig vurdere risikoen for at entreprenørselskapet man inngår en totalentreprise med går konkurs.

Smarte innkjøp i et vanskelig marked

Den byggherrestyrte modellen er spesielt godt egnet for den markedssituasjonen vi nå er inne i. Mens man ved en totalentreprise gjør innkjøp tidlig, står man fritt til å foreta innkjøp suksessivt gjennom byggeperioden og kan tilpasse innkjøpene etter markedspriser. Vi tror innkjøpsprisene nå skal ned, og ved å vente med innkjøp kan man potensielt oppnå betydelige kostnadsbesparelser.

Reduserer kostbare endringer

Utfordringer med kostnadsoverskridelser i byggenæringen er et kjent fenomen og årsakene kan være mange. En potensiell kostnadsdriver er endringer. For å vinne en totalentreprise er det ofte avgjørende å være billigst for å få jobben. Dette påvirker marginene til entreprenørene og det er ved endringer de har mulighet til å bedre disse.

I totalentrepriser, hvor entreprenøren har planlagt fremdriften og har det overordnede ansvaret for gjennomføringen, kan endringer som forstyrrer fremdriften bli kostbart. Kontraktene er allerede inngått og mange beslutninger er låst. Det er derfor ikke helt uvanlig at endringskostnaden er helt oppe i 15 til 20 prosent av entreprisekostnaden.

Raskere og billigere

Ved å velge en byggherrestyrt entreprisemodell kan risikopåslagene som totalentreprenøren legger inn tas bort, og endringer gjennomføres til reell kostnad. I vår modell har vi kontrakt med alle underentreprenører og gjør det samme på en byggeplass som en totalleverandør. Når vi konkurranseutsetter oppdrag tilfaller kostnadsbesparelser fra underleverandører oppdragsgiver. Modellen gjør det samtidig lettere å kjøre flere prosesser parallelt. Vi kan sette i gang prosjektet tidligere og få kortere periode med finanskostnader.

Med en byggherrestyrt modell har man større påvirkning på sluttresultat og kvalitet utover det å møte rene funksjonskrav. Oppdragsgiver har fullt innsyn og påvirkning underveis i prosessen og kan styre mot underleverandører og entreprenører de ønsker å bruke.

I dagens marked anbefaler jeg på det sterkeste alle byggherrer å grundig kartlegge risiko, usikkerhetsmomenter og potensielle endringer i byggeprosjektet, og med dette som utgangspunkt vurdere og beslutte riktig entreprisemodell.

Våre siste innlegg

Tore Ulvin til Insenti

Totalentreprise eller byggherrestyrt entreprisemodell?

Vi utvider laget vårt i Drammen

Trond Åsheim inn i styret i Insenti Drammen

Felles miljøambisjoner