Landet rammeavtale med Sporveien

Marit Liv Solbjørg, Insenti Samferdsel, Øystein Asprong, OPAK og Per Gunnar Eklund, Holte Consulting ble tildelt rammeavtale med Sporveien

Arbeidsfellesskapet Insenti Samferdsel, OPAK og Holte Consulting, med underleverandører Insenti AS, Novaform, Structor, Amberg Norge, KoPro Kontrakt- & Prosjektledelse, Banetjeneste og Husby Engineering ble nylig tildelt rammeavtale med Sporveien. Dette arbeidsfellesskapet har flere års erfaring fra samarbeid i rammeavtaler for Bane NOR.

– Kollektivtransport er et høyaktuelt satsningsområde, og det vil skje mye de neste årene. Gjennom denne avtalen får vi muligheten til å bistå Sporveien med å lede og gjennomføre prosjekter på og rundt trikk, T-bane og buss, som blant annet inkluderer bygg, anlegg, signal og sikring, sier Marit Liv Solbjørg, daglig leder i Insenti Samferdsel, på vegne av arbeidsfellesskapet.

– Sporveien har mange spennende prosjekter på gang, vi gleder oss til å kunne bidra med den brede kompetansen vi besitter i OPAK, både på samferdsel, bygg, rehab og vedlikehold. Vi er klare og rustet for de oppdrag som kommer, og det er også gledelig at arbeidsfellesskapet som vi har videreføres med Sporveiene, fortsetter Øystein Aasprong, avdelingsleder for byggeledelse i OPAK.

Kvalitet, kompetanse og kapasitet var avgjørende

Rammeavtalen omfatter byggeledere og kontrollingeniører som i hovedsak skal dekke Bygg, Anlegg, Under- og overbygning bane, KL, Signal- og sikringsanlegg, Lavspent elkraft/sterkstrøm, Tele og Automatisering, Ingeniørgeologi og Geoteknikk. Andre fag kan også bli forespurt.

Tildeling av kontrakt skjedde på grunnlag av det beste forholdet mellom pris og kvalitet, underbygget av kompetanse, leveranseevne og kapasitet. Inntil 10 kvalifiserte leverandører kunne bli invitert til å levere tilbud i konkurransen.

En del av tilbudet omhandlet arbeidsfellesskapets leveranseevne, og følgende var avgjørende for tildelingen:

Insenti Samferdsel, OPAK og Holte Consulting med underleverandører har stabil tilgang på kvalifiserte ressurser. Et betydelig antall av disse er bosatt i Oslo- og Østlandsområdet. Selskapene kan tilby sterk kompetanse og kapasitet og være en solid leverandør til Sporveien.

Dekker bredden og dybden

– Vi valgte å delta i konkurransen som et arbeidsfellesskap med tre likeverdige selskaper. Vi har med oss en rekke meget kompetente underleverandører, og totalt sett utfyller vi hverandre godt. Vi har god erfaring med tilsvarende samarbeid fra tidligere. En stor fordel med denne modellen er at vi kan sammenstille og kombinere erfaring og kompetanse fra forskjellige fagmiljøer, for de enkelte prosjektenes beste, sier Per Gunnar Eklund, leder av Anlegg i Holte Consulting.

Avtalen har en varighet på 2 år med mulighet for forlengelse med 1 + 1 + 1 + 1 år, totalt 6 år.

– Vi har god erfaring fra tidligere samarbeid med Bane NOR, og ser frem til å konkurrere om oppdrag for Sporveien i denne avtalen, avslutter Marit Liv Solbjørg, daglig leder i Insenti Samferdsel.

For mer informasjon, kontakt:

Marit Liv Solbjørg, daglig leder i Insenti Samferdsel
Tlf.: 958 35 831
E-post: marit.liv.solbjorg@insenti.no

Per Gunnar Eklund, leder Anlegg i Holte Consulting AS
Tlf.: 915 26 619
E-post: pge@holteconsulting.com

Øystein Aasprong, avdelingsleder byggeledelse i OPAK AS
Tlf.: 907 76 617
E-post: oystein.aasprong@opak.no

Bane NOR-oppdrag i Moss

Illustrasjon Moss stasjon

Insenti Samferdsel med samarbeidspartner Holte Consulting er tildelt et nytt oppdrag på rammeavtalen med Bane NOR: Prosjektingeniør konstruksjon i Moss.

I Bane NORs utbyggingsprosjekt i Moss skal det bygges ca. 10 kilometer med nytt dobbeltspor i ny trasé. Det blir bygget to tunneler på henholdsvis 2,7 km og 2,3 km, i tillegg til bygging av ny stasjon. Det skal bygges flere tunge betongkonstruksjoner som bruer, tunnelportaler, betongkulverter og slissevegger i leire.

Mer om jernbaneprosjektet Sandbukta – Moss – Såstad: https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/sandbukta-moss-sastad/

Change Manager i CBTC-prosjektet

Illustrasjon av signalsystem med CBTC-teknologi

Insenti Samferdsel har vunnet oppdrag med rollen som Change Manager i CBTC-prosjektet for Oslo Sporveien. Arbeidet gjelder implementering av det nye signalsystemet CBTC. Det nye signalsystemet legger til rette for flere og mer presise avganger.

CBTC står for Communication Based Train Control, eller kommunikasjonsbasert togstyring. Med CBTC-teknologien får Sporveien et moderne digitalt system for halvautomatisk styring og sikring av T-banen. Dette legger til rette for økt kapasitet, flere avganger og bedre trafikkflyt. Et nytt CBTC signalsystem for T-banen er også en forutsetning for Fornebubanen, nye Majorstuen T-baneknutepunkt og andre planlagte T-baneprosjekter. (Sporveien)

https://sporveien.com/inter/prosjekter/prosjekt?p_document_id=2797922

Energileder/rådgiver for Sporveien

Foto av Sporveien

Insenti Samferdsel har med samarbeidspartner Structor Bærekraftig Prosjektledelse vunnet oppdrag for Sporveien med innleie av Energileder/-rådgiver for prosjekt med energiøkonomisering.

Blant oppgavene er oppfølging av energieffektiviseringstiltak i Sporveien.

 

Byggeleder Nykirke – Barkåker

Illustrasjon av Nykirke Barkåker Skoppum stasjon

Insenti Samferdsel og samarbeidspartner Novaform har vunnet tilbud med Byggeleder for oppfølging av underbygning på IC-prosjektet Nykirke – Barkåker.

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Det er en strekning på totalt 13,6 kilometer. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum.

Les mer om Intercity-prosjektet Nykirke – Barkåker – https://www.banenor.no/nykirke-barkaker/

Byggeleder Arna – Fløen

Illustrasjon av jernbaneteknikk på Arna stasjon

Insenti Samferdsel har vunnet et nytt oppdrag for Bane NOR på rammeavtale Byggeledelse. Vi er tildelt oppdrag med Byggeleder Spor på prosjektet Arna-Fløen i Bergen.

Om prosjektet: Dobbeltspor mellom Arna og Bergen vil legge til rette for økt hastighet og mer fleksibel ruteplanlegging. Ny tunnel på 7,8 km. gjennom Ulriken utgjør størstedelen av traseen. Den nye tunnelen ble tatt i bruk i desember 2020. Nå pågår rehabilitering av den opprinnelige tunnelen.

Les mer om prosjektet – https://www.banenor.no/arna-Bergen

Framdriftsplanlegger hos Follobanen

Oversikt over Follobanen fra Oslo

Sammen med vår samarbeidspartner har vi vunnet et spennende oppdrag for Bane NOR med framdriftsplanlegger på Follobanen!

Oppdraget innebærer blant annet å vedlikeholde fremdriftsplan i Primavera P6, følge opp entreprenørs fremdrift, samt planlegge og koordinere Bane NOR sine aktiviteter i perioden før åpning av Follobanen.

Follobanen er Norges hittil største samferdselsprosjekt.

Les mer om Follobaneprosjektet – https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/follobanen/

Landet rammeavtale med Bane NOR

Landet rammeavtale med Bane NOR

Arbeidsfellesskapet Insenti Samferdsel, OPAK, Holte Consulting og Novaform Oslo, med underleverandører Structor, Amberg Norge og Kopro Kontrakt- & Prosjektledelse, ble nylig tildelt rammeavtale med Bane NOR.

– Jernbaneutbygging og -vedlikehold er et høyaktuelt satsningsområde, og det vil skje mye de neste årene. Gjennom denne avtalen får vi muligheten til å bistå Bane NOR med å lede og gjennomføre prosjekter på og rundt jernbanen, som inkluderer underbygning, jernbaneteknikk og konstruksjoner, sier Marit Liv Solbjørg, daglig leder i Insenti Samferdsel, på vegne av arbeidsfellesskapet.

– Bane NOR har mange spennende prosjekter på gang, og vi vet enda ikke hvilke oppdrag vi får. Det er naturlig å tenke utbygging gjennom InterCity-prosjektet og i Bergen, men det er også mange andre spennende prosjekter som vi håper å få bidra på. Vi er klare og rustet for de oppdrag som kommer, fortsetter hun.

Én av seks tilbydere

Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av det beste forholdet mellom pris og kvalitet, herunder kompetanse og leveranseevne. Det kom inn 14 kvalifikasjonssøknader. Av disse ble 10 tilbydere med videre, og til slutt ble seks plukket ut.

Bane NOR skriver følgende begrunnelse i tildelingsbrevet:

Insenti Samferdsel, OPAK, Holte Consulting og Novaform som arbeidsfellesskap scoret høyt på kvalitet, samt at de har konkurransedyktige priser. Deres tilbudte ressurser holder et jevnt over høyt nivå og de har stort geografisk dekningsgrad.

Christian Becker, konsernleder i Novaform.
Christian Becker, konsernleder i Novaform.

Dekker bredden og dybden av tjenester

– Vi valgte å delta i konkurransen som et arbeidsfellesskap med fire likeverdige selskaper. Vi har med oss tre meget kompetente underleverandører. Vi utfyller hverandre godt og vi har god erfaring med tilsvarende samarbeid fra tidligere. En stor fordel med denne modellen er at vi kan sammenstille og kombinere erfaring og kompetanse fra forskjellige fagmiljøer, for de enkelte prosjektenes beste, sier Solbjørg.

Avtalen har en varighet på 2 år, med mulighet for opsjon i 6 x 1 år.

– Vi har god erfaring fra tidligere samarbeid med Bane NOR, og ser frem til å konkurrere om oppdrag i denne avtalen, avslutter Solbjørg.

For mer informasjon, kontakt:

Marit Liv Solbjørg, daglig leder i Insenti Samferdsel
Tlf.: 958 35 831
E-post: marit.liv.solbjorg@insenti.no

Mediesaker på rammeavtalen: