Nytt BREEAM-kurs for prosjektledere

Fagpersoner fra Entra, Insenti og Grønn Byggallianse deltok på BREEAM-pilotkurset

I løpet av ti år har over 700 BREEAM-prosjekter blitt registrert. Et nytt kurstilbud for prosjektledere skal gi bedre kvalitet og trygghet i gjennomføringen av BREEAM-sertifisering.

Stadig flere av Grønn Byggallianse sine over 350 medlemmer vil bruke BREEAM-NOR som sertifiseringsverktøy fremover. For å møte økningen og bidra til at prosjektene gjennomføres best mulig, lanserer Grønn Byggallianse et nytt kurs for prosjektledere som skal BREEAM-NOR-sertifisere.

– Jeg tror mange aktører fortsatt kun ser på BREEAM-NOR som et stempel på at sluttproduktet har gode miljøkvaliteter. Prosessen frem til sertifikatet er imidlertid like viktig, sier Randi Lunke, BREEAM AP og miljøansvarlig i Insenti.

Lunke er kursholder for et nytt kurstilbud om BREEAM-NOR for prosjektledere i byggebransjen. I starten av september ble det arrangert en pilot med deltakere fra Entra, Insenti og Grønn Byggallianse.

De første prosjektlederkursene for prosess og gjennomføring av BREEAM-NOR i byggeprosjekter arrangeres 2. november og 9. desember 2021.

Se kursoversikten på Grønn Byggallianse sin nettside.

Mer enn et stempel på sluttproduktet

Kurset er delt inn i hovedbolker som følger et byggeprosjekts typiske fremdrift, med temaer som «Hvordan starte opp og styre et godt BREEAM-NOR prosjekt?», «Hvem utgjør et godt BREEAM-team?» og «Prosjektets gang – hva bør gjøres når?».

– Hever vi kompetansen og tryggheten til personer med ledende roller i BREEAM-prosjekter, vil vi ikke bare lykkes med å heve kvaliteten i byggene, men også selve prosjektgjennomføringen. Det er det som er kongstanken men dette kurset, sier Anne Solgaard, leder for kompetanseheving i Grønn Byggallianse.

– I tillegg til å være et verktøy for miljøkvaliteter, er det et verktøy for metodikk fra tidligfase til ferdigstillelse, med forventningsavklaringer og risikostyring underveis. Kurset legger også vekt på hvilken nytteverdi BREEAM har for både byggeier og leietakere. BREEAM-sertifisering kan gi bedre kontroll og forutsigbarhet for at kvalitetene man kontraktfester med entreprenør innfris, og for eksempel finansielle goder som grønne lån og gunstigere forsikringspremie, sier Randi Lunke.

I tillegg til det nye kurset, lanserer Grønn Byggallianse i høst en ny kontraktsveileder for BREEAM-NOR i totalenterprisekontrakter.

Svarer på nye krav i taksonomien

BREEAM-NOR har fått mye oppmerksomhet i Norge siden lanseringen i 2011. På tross av årlig vekst de siste 10 årene, blir majoriteten av dagens nybygg ikke miljøsertifisert.

– Vi må få med oss flere! Sjelden har BREEAM-NOR vært mer aktuelt enn i dag. Bygg- og anleggsbransjen er en versting på klimagassutslipp, FNs siste klimarapport var et realt varsko og valget var sterkt preget av klima- og miljøsaker. Kravene til grønne tiltak vil bli strengere i næringen fremover, sier Anders Nohre-Walldén, leder for kommunikasjon og marked i Grønn Byggallianse.

– BREEAM er et viktig verktøy for å svare opp slike krav, og kurset er en av mange aktiviteter vi gjør for at flere skal bli trygge i å gå fra ord til handling, fortsetter Nohre-Walldén.

Spent på mottakelsen

Leder for kompetanseheving i Grønn Byggallianse, Anne Solgaard, har stor tro på kurset og er glad for å ha med seg Randi Lunke på laget.

– Hun er en dyktig fagperson som har vært engasjert i en rekke byggeprosjekter med høye miljøambisjoner siden 2010. Lunke har også unik erfaring og kompetanse fra praktisk gjennomføring i ulke typer byggeprosjekter. Vi tror at dette kurset vil føre til at flere får opp øynene for BREEAM-NOR som et viktig verktøy for å styrke prosessene i og rundt i BREEAM-NOR prosjekter. Resultatet vil bli enda bedre bygg som er gode for lommeboka, helsa og miljøet, avslutter Solgaard.

For mer informasjon, kontakt:

Randi Lunke, miljøansvarlig, prosjektleder og BREEAM AP i Insenti
E-post: randi.lunke@insenti.no
Tlf.: 980 23 822

Sentergården i Lørenskog i rute

Insenti-mannskap foran Sentergården i Lørenskog

Fasademessig ser Sentergården i Lørenskog nesten ferdig ut. Jobben foregår nå primært innvendig med ferdigstillelse av parkeringskjeller, næringslokaler på bakkeplan og leiligheter i de syv øvrige etasjene. Vi har kontroll, men det er noen fartsdumper i veien.

– Korona har satt sitt preg på fremdrift, spesielt med tanke på tilgang til utenlandsk arbeidskraft og regelverket for smittevern. Akkurat nå har vi en case når det gjelder tilgang på flisleggere. Telefonen går varm i søken etter kapasitet av riktig kvalitet, sier Tron Tangeraas, prosjektleder på Sentergården.

– Når det er sagt har vi kontroll på fremdrift og ferdigstillelse, som er 30. august, fortsetter han.

Fra ferdig, til mye gjenstående arbeid

På en befaring kjører vi heisen til topps i 9. etasje. Ute på takterrassen legges det platting og sedum.

– Takterrassen blir fellesområde for beboerne. Under plattingen, grøntområdene og andre arealer er det lagt fordrøyningssystem. Overvann ledes til et magasin i bakgården, før det slippes i det kommunale nettet, sier Thomas Sæther, anleggsleder på Sentergården.

Nedover i etasjene blir leilighetene mer og mer ferdige. Flere dører har rødlapp som indikerer ferdigstillelse.

– Vi jobber oss i hovedsak fra bunnen og oppover. Samtidig prioriterer vi de leilighetene som er solgt. Næringslokalene på bakkeplan er allerede klare for overlevering. Her ønsker kjøper å gjøre det aller meste av innvendig jobb selv, for å tilpasse til leietakere, sier Sæther.

Tar vår egen medisin

Sentergården ligger sentralt plassert på Lørenskog, med Lørenskog sentrum bussterminal som nær nabo. 30. august skal 93 leiligheter overleveres. Leilighetene er 2- til 5-roms, fra 28 til 135 kvadratmeter.

– Dette er jo et litt spesielt prosjekt i og med at Insenti Utvikling AS er byggherre og Insenti AS er prosjektutvikler, prosjektleder og byggeleder. Prosjektet gjennomføres i Insentimodellen som i grove trekk betyr at Insenti AS har det overordnede ansvaret for avtaler med alle bidragsytere, og styrer prosjektet slik at det fullføres til avtalt tid, budsjett og kvalitet, sier Tangeraas.

– Selv om Insenti også er inne på byggherresiden må vi holde de forskjellige rollene adskilt. Linjene og beslutningsprosessene blir naturligvis kortere, men vi etterstreber å håndtere dette som hvilket som helst annet prosjekt. Fordelen er at vi øker vår erfaring og kompetanse gjennom bedre innsikt i alle prosesser, avslutter han.

Våre roller i prosjektet:

 • Tron Tangeraas – Prosjektleder
 • Thomas Sæther – Anleggsleder
 • Morten Åmodt – Driftsleder innomhus
 • Tore Andreassen – Driftsleder utomhus
 • Dan Svoboda – Driftsleder fasade og tak
 • Anne-Lee Hildre – Prosjekteringsleder
 • Svetlana Toma – HMS-leder
 • Hege Kvernberg – Miljørådgiver
 • Jon Breivold – Prosjektstøtte (vikar)

Besøk Privatmegleren sin nettside for mer informasjon

Alf Bjerckes vei 22 tar form

Alf Bjerckes vei 22

Sammen med byggherre Aspelin Ramm og logistikk- og næringsbyggsentreprenøren A Bygg, holder Svein Rygg, Randi Lunke og Per Arne Johnsrud, alle fra Insenti, stødig kontroll og fremdrift i Alf Bjerckes vei 22. Prosjektet omfatter 29.500 kvm med kontorer, lager, verksted, showrom og proffsentere.

Alf Bjerckes vei 22 ble omtalt i bransjemedier for et års tid siden, da kontrakter ble signert. I tillegg har Groruddalen Avis skrevet om prosjektet ved flere anledninger. Av offentlige myndigheter blir prosjektet sett på som et kvalitetsmessig løft av Groruddalen.

Den siste tiden har fremdriften foregått utenfor mediebildet. Nå er det meste av stål og betong oppe, og i deler av prosjektet er de innvendige arbeidene i gang – og i rute.

Etter en omvisning på byggeplass deler Svein og Randi sine betraktninger hittil i prosjektet.

– Dette er et annerledes og spennende prosjekt og logistikkbygg. Det blir hovedkontor og proffsenter for både Motek og Ahlsell. I tillegg blir det kontor, verksted og hovedlager til Motek. Lageret robotstyres med automatisert AutoStore lagrings- og plukkesystem. Det meste av taket blir grøntareal med blant annet blomsterenger, sedum, bikuber, sosiale soner, styrkeapparater og gangveier.

Prosjektet er forankret i en grønn profil og skal tilfredsstille BREEAM-NOR Excellent og Energiklasse A.

«Norges grønneste logistikkbygg»

Slik omtaler Aspelin Ramm selv Alf Bjerckes vei 22.

– Og vi er enige, sier Randi og Svein. Dette kommer til å bli et grønt blikkfang i Groruddalen, og et bygg som vekker oppmerksomhet. Miljøprofilen omfatter fordrøyning av regnvann både på taknivå og på bakkeplan, produksjon av strøm fra solceller, hurtiglading av kjøretøy ved lasting og lossing, samt god tilgang på el-billadere og sykkelparkering.

Bygget oppføres som et prefabrikkert bygg i betong og stål. Bygget kles i utenpåliggende fasadeelementer i aluminium, formet med lameller i ulike vinkler som gir spill og liv i et industripreget miljø.

Prosjektet er en totalentreprise med A Bygg som utførende entreprenør og Nordic Arkitekter som utførende arkitekt. Ferdigstillelse er sommeren 2022.

Våre roller i prosjektet:

 • Svein Rygg – Byggherreombud og prosjektleder
 • Randi Lunke – Prosjektleder
 • Per Arne Johnsrud – Byggeleder

Insenti leder nytt prestisjebygg for Aspelin Ramm

Aspelin Ramm

Aspelin Ramm har valgt Insenti til å være prosjektleder og gjennomføre byggingen av Bilia sitt 12 500 kvm store prestisjebygg i Hans Møller Gasmanns vei 7 på Vollebekk. Prosjektet har fått rammetillatelse og byggestart er nå til sommeren, med mål om ferdigstillelse i fjerde kvartal 2023.

Prosjektet er godt i gang etter at Insenti har gjennomført forprosjektet for Aspelin Ramm, med blant annet planlegging av tomt og bygg, og inngåelse av leiekontrakt med Bilia.

Bjørn Grepperud, adm. direktør i Insenti.
Bjørn Grepperud, adm. direktør i Insenti. Foto Tove Lauluten

– Vi har vært, og er engasjert i flere av Aspelin Ramm sine prosjekter. At de velger oss på nytt tolker jeg som et tegn på at de er fornøyd med våre leveranser. Prosjektet skal bygges med Insentimodellen, utviklet for gjennomføring av store prosjekter i byggherrestyrte delentrepriser. Dette er et svært spennende prosjekt som vi er stolte av å være med på, sier Bjørn Grepperud, adm. direktør i Insenti AS.

– God prosjektledelse er avgjørende i større prosjekter som dette. Videre velger vi en entreprisemodell som gir oss fleksibilitet, forutsigbarhet og kontroll for å sikre at vi raskest og best mulig kommer i mål, sier Gunnar Bøyum, adm. direktør i Aspelin Ramm.

Gunnar Bøyum i Aspelin Ramm.
Gunnar Bøyum, adm. direktør i Aspelin Ramm. Foto: Finn Ståle Felberg

Blir BREEAM Excellent

Det nye Bilia-bygget blir liggende sentralt plassert på nordsiden av Østre Aker vei, med gangavstand til Vollebekk T-banestasjon. Bygget blir på fem etasjer, hvor kun to av etasjene vil være synlig over terrenget. Fasaden skal preges av glass, og inn kommer Bilia med salgsavdeling, verksted, vaskehall og kontorer.

Eksisterende grøntarealer bevares og det legges til rette for nye grøntarealer og naturmangfold som et miljøtiltak i tråd med BREEAM-sertifiseringen. Tette deler og volumer av fasadene vil bestå av klimavegger med bindingsverk i tre og mineralull i hulrom. Bygningsmaterialet mot terreng og grunn vil være betong, hvor det i størst mulig grad brukes lavkarbonbetong grunnet miljøpåvirkning og krav i BREEAM-klassifiseringen.

– Miljøaspektet preger alle prosjekter vi er med i, og vi begynner å bli gode på dette. I Bilia-prosjektet har vi det overordnede ansvaret som byggherrens representant, men vi opplever også at vi hentes inn kun på miljø og SHA. Det er et positivt og økende miljøfokus i bransjen, avslutter Bjørn Grepperud.

Ny leder for Insenti Samferdsel

Ny leder for Insenti Samferdsel

Insenti Samferdsel har ansatt Marit Liv Solbjørg til å lede satsingen fremover. Solbjørg overtar etter John Ytterhaug som fortsetter som prosjektleder i selskapet.

Marit Liv Solbjørg kommer fra stillingen som avdelingsleder for OPAK sin samferdselsavdeling. Hun har betydelig ledererfaring fra rådgivende ingeniørvirksomhet, statlige utbyggingsprosjekter og offentlige forvaltning på samferdselsfeltet.

– Med Marit Liv Solbjørg inn som daglig leder, John med videre som prosjektleder og en eksisterende gjeng bestående av fem svært dyktige medarbeidere, går Insenti Samferdsel en meget spennende tid i møte. Marit bringer med seg unik erfaring og kompetanse som kan bredde tjenestetilbudet og løfte Insenti Samferdsel betydelig. Dette gleder vi oss til, sier Bjørn Grepperud, adm. direktør i Insenti AS.

Jernbane, tunnel og vei

Siden 2016 har Insenti Samferdsel levert tjenester til en rekke samferdselsprosjekter. Selskapet har rammeavtaler med Sporveien, Bane NOR og Fornebubanen, og jobber blant annet med prosjekter som signalanlegg for Sporveien, Follobanen og utvikling av Fornebubanen.

– Insenti Samferdsel er et svært spennende selskap som spisser seg mot den type prosjekter jeg trives med. Det er en forholdsvis ny aktør med stort potensiale, flinke folk og et solid utgangspunkt å bygge videre på, sier Marit Liv Solbjørg, daglig leder i Insenti Samferdsel AS.

– Min karriere har vært preget av vei og tunnel. Insenti Samferdsel er sterke på jernbane. Denne kombinasjonen av erfaring og kompetanse kan vi gå styrket til markedet med, både i konkurransen om prosjekter og de gode hodene, fortsetter hun.

En imponerende merittliste

Solbjørg er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Etter studiene har hun vært i Statens vegvesen i til sammen 16 år, hvor hun jobbet på en rekke spennende prosjekter, som Hvalertunnelen, Granfosslinjen og Nordbytunnelen. En milepæl i karrieren var prosjektlederrollen i utbyggingen av veisystemet til ny hovedflyplass på Gardermoen.

– Jeg har fått lov til å være med på veldig mye spennende. Nå gleder jeg meg til å bruke og dele alt dette i Insenti Samferdsel, og utvikle virksomheten videre sammen de ansatte, avslutter Marit Liv Solbjørg, daglig leder i Insenti Samferdsel AS.

For mer informasjon, kontakt Marit Liv Solbjørg.

Om Insenti Samferdsel

Insenti Samferdsel AS er et søsterselskap til Insenti AS. Selskapet ble etablert i 2016 og har visjon om å være en betydelig aktør på prosjektledertjenester i samferdselsprosjekter, fra tidligfase til gjennomføring.

Insenti Samferdsel AS leverer lang erfaring og solid kompetanse inn i samferdselsprosjekter, og fyller roller som prosjektleder, prosjekteringsleder, byggeleder og kontrollingeniør. Selskapet tar også et større ansvar ved bemanning av hele eller deler av en prosjekt- og gjennomføringsorganisasjon, og utøver et større ansvar for at prosjekter gjennomføres i henhold til budsjett, fremdrift og kvalitet.

Erfaringsrapport fra sirkulærprosjektet KA13

Erfaringsrapport fra sirkulærprosjektet KA13

Entra sitt kontorbygg i Kristian Augusts gate 13 (KA13) har fått mye oppmerksomhet for å ta ombruk på alvor. Bygget, som består av både en eksisterende del og et nytt tilbygg, er det første i Norge som oppfyller kriteriene som FutureBuilt har satt for sirkulære bygg. Nå deler Entra en fyldig erfaringsrapport fra prosjektet.

Sak fra futurebuilt.no, 20. januar 2021. Foto: Kyrre Sundal, Mad arkitekter.

I Kristian Augusts gate 13 har Entra, ved hjelp av en lang rekke medspillere, vist vei for alle som ønsker å bygge sirkulært. Prosjektet har, i tillegg til internt ombruk, hentet inn bygningsdeler fra mer enn 25 donorbygg og overskuddsartikler fra leverandører i et omfang som vi aldri før har sett maken til. Prosjektet har villig delt av erfaringene underveis, og nå har vi gleden av å lansere en omfattende erfaringsrapport om ombruk i bygget.

Rapporten er ført i pennen av ombruksrådgiver Anne Sigrid Nordby fra Asplan Viak, med god hjelp av Randi Lunke og Rune Andersen fra Insenti, og går detaljert til verks. Flere studenter fra både NTNU og Oslo Met har også bidratt med beregninger av enkeltemner.

I rapporten får vi lese om erfaringene som er gjort med alle tenkelige bygningsdeler i prosjektet, fra ombruk av stålbjelker og hulldekkeelementer, til rekkverk og belysning. Det er redegjort for den praktiske gjennomføringen, valg av kontraktsform, dokumentasjon, testing og bearbeiding av bygningsdeler, montering, kostnader og miljøeffekter, avhending av overskuddsmaterialer og selvfølgelig en strategi for framtidig demontering. De ulike aktørene i prosessen og representanter fra de ulike byggfagene, slipper også til med sine erfaringer. Både gode og mindre gode erfaringer er tatt med i rapporten.

På deres hjemmeside skriver FutureBuilt videre at det er en rekke overraskelser og læringspunkter på de 116 sidene rapporten består av. For FutureBuilt er det kanskje likevel mest inspirerende å se hvor store klimagassbesparelser ombruk kan bidra til. Flere av de mye brukte materialgruppene har en CO2-besparelse på godt over 90 prosent, sammenlignet med nye bygningsdeler. Det forteller oss at ombruk og sirkulære bygg ikke er en gimmick, men et viktig verktøy for byggenæringa i møte med det grønne skiftet. Og med denne erfaringsrapporten fra Entra, er vi langt bedre rustet til å gå løs på oppgaven.

Last ned rapporten i sin helhet (15 MB)

Følg lenken for mer informasjon og videoer om/fra prosjektet – https://insenti.no/prosjekt/kristian-augusts-gate-13-ka13/ 

Prosjektledelse i rehabiliteringen av Brøggers hus

Bistår med prosjektledelse i rehabiliteringen av Brøggers hus for UiO

Universitet i Oslo (UiO) gjør omfattende rehabilitering av det historiske Brøggers hus, oppført fra 1911-1917. Det ærverdige bygget har aldri vært rehabilitert tidligere. Prosjektet ledes av Eiendomsavdelingen ved UiO, med bistand innen prosjektledelse fra Insenti.

Rehabiliteringen av Brøggers hus blir gjort i to trinn. Oppstart for forprosjekt var tilbake i 2013, og byggestart var i 2017. Når Brøggers hus er ferdig høsten 2020, og åpner for publikum våren 2022, er det investert nær 300 millioner kroner i prosjektet.

Bygningsarealet på 8.250 m2 vil da fremstå rehabilitert og modernisert. Insenti AS har bistått med prosjektledelse fra 2016 og sørger for at bygget vil bli overlevert etter planen og innenfor budsjett.

Rehabilitering fra kjeller til loft

– Første fase i rehabiliteringen omfattet arbeider i underetasjen. Alunskifer i grunnen hadde medført svelleskader i kjelleren. Alle gulv ble derfor fjernet og masser under skiftet ut, før nye gulv ble etablert med sikring mot radon. Eksisterende fundamenter og bærekonstruksjoner måtte også rehabiliteres. Det ble også utført omlegging av alle utvendige ledningsanlegg til bygget, sier Erik Munthe-Kaas, prosjektdirektør ved Eiendomsavdelingen ved UiO.

– Trinn 2 ble igangsatt i januar 2019 og omfatter en totalrehabilitering av hele bygget. Dette gjennomføres som en totalentreprise. Haga & Berg Entreprenør AS er her engasjert som totalentreprenør med ansvar for detaljprosjekteringen og gjennomføringen, sier Thor Thomassen i Insenti, som er engasjert som prosjektleder og har ansvar for fremdrift og oppfølging i prosjektet.

Nytt liv til alle etasjer

– Når bygget åpner for publikum i 2022 vil hele bygget være rehabilitert, samt tilby nye og moderne utstillingsopplevelser, formidlet gjennom syv store basisutstillinger i hvert sitt galleri, forteller Marianne Strøm ved Naturhistorisk museum ved UiO.

I alle etasjer blir det tilrettelagt for moderne utstillinger og kontorer, samt at det blir en ny vareheis og teknisk rom på utsiden av nord-gavlen.

– I et slikt gammelt og ærverdig bygg har vi møtt en del utfordringer underveis. Vi har blant annet delvis fredet interiør og montere, lave takhøyder, råteskader på treverk og tilpasninger til utstillinger. I byggets 4. plan blir det moderne formidlingsrom, publikumstoalett, kontorer, åpent landskap, garderober for ansatte og moderne møterom. Her har utfordringer blant annet vært å oppfylle nødvendig krav til utsyn og dagslyskrav, sier Thomassen i Insenti.

Stort å være med på

Arkitekt Peter Andreas Holger Sinding-Larsen ble født 5. juli 1869 i Oslo. Helt frem til sin død i 1938 var han en markant arkitekt som har etterlatt seg en rekke flotte arkitektoniske bygg som minnesmerker. Han tegnet blant annet Vålerenga kirke, Holmenkollen kapell, museumsbyggene på Tøyen (sammen med H. Bødtker) og Universitetsbiblioteket.

– Det er stort å være med på dette prosjektet. Vi gjør utrolige ting med bygget, som for eksempel med kjelleren. Det var det tidligere lager, magasiner og laboratorier. Nå blir det publikumsarealer, grotteutstilling, bibliotek, garderober og teknisk rom, sier Thor Thomassen i Insenti.

Huser 60 prosent av Norges naturhistoriske samlinger

Geologisk og paleontologisk museum ble etablert i 1917 og er en del av Naturhistorisk museum ved UiO. Museet har sitt navn fra sin initiativtaker, geologi-professor Waldemar Christopher Brøgger. Han sto bak prosjektet for 100 år siden, og publikum fikk adgang til utstillingene fra 1920.

Museet har ansvar for universitetets vitenskapelige samling av steinarter, mineraler og paleontologiske materiale. Museet huser også et bibliotek med bøker og tidsskrifter innen botanikk, geologi, paleontologi og zoologi til glede for alle typer brukere.

Samlingen på hele 6,5 millioner objekter i Brøggers hus ved Naturhistorisk museum utgjør rundt 60 prosent av de naturhistoriske samlingene i Norge.

Se sak fra Estate – https://www.estatenyheter.no/insenti-rehabiliterer-historisk-broggers-hus-for-uio-fokus-pa-a-ivareta-og-sikre-historien/280873

Styrker laget ytterligere

Styrker laget ytterligere

Før jul ble det kjent at Insenti oppretter egen avdeling i Drammen, med Christian Molt Rise som daglig leder. 4. januar var ytterligere tre nye hoder på plass hos virksomhetens Oslo-avdeling.

Insenti ligger ikke på latsiden. Før jul ble det kjent at virksomheten skal bygge opp en egen avdeling i Drammen, og rett over nyttår styrket de laget med tre nye personer med forskjellig erfaring og kompetanse.

– De siste fem årene har vi opplevd en jevn og solid vekst i oppdrag innen våre kjerneområder som er prosjektutvikling og prosjektledelse for byggherre, samt rådgivning innen miljø og HMS. Satsingen og ansettelsene vi gjør viser at vi er langt fremme i skoene. Nytt for oss er ny kommunikasjonssjef som skal gjøre Insenti og den kompetansen vi besitter mer kjent i markedet, sier Bjørn Grepperud, daglig leder i Insenti.

Et allsidig trekløver

– 4. januar startet Cato Fagermoen, Hege Kvernberg og Lars Haraldstad. Førstnevnte går inn i kommunikasjonssjefstillingen og vil også bli en del av ledergruppen. Hege og Lars skal styrke oss på kjerneområdene miljørådgivning og prosjektledelse, fortsetter Grepperud.

Cato Fagermoen har en bachelorgrad i digitale medier fra UiO, og kommer sist fra stillingen som kommunikasjonsansvarlig i Optimera. Han har lang og bred erfaring innen markedsføring og kommunikasjon.

Hege Kvernberg er utdannet byggingeniør og kommer fra Omsorgsbygg Oslo. Hun har bred erfaring som prosjektleder fra store og komplekse prosjekter med høy miljøprofil, samt rehabilitering av verneverdige bygg.

Lars Haraldstad er utdannet siviløkonom med spesialisering innen økonomisk styring og prosjektledelse. Han kommer fra AF hvor han de siste seks årene har jobbet som prosjektleder.

– Lever av å levere strømlinjeformede byggeprosjekter

På spørsmål om grunnen for å velge Insenti, svarer Cato Fagermoen følgende:

– Insenti er en spennende, offensiv og kompetansetung virksomhet som lever av å levere strømlinjeformede byggeprosesser. Gjennom å være byggherrens partner har Insenti ansvaret for å utvikle og lede store byggeprosjekter fra start til slutt. I disse prosessene er det veldig mange spennende historier å fortelle, og mye kompetanse å dele.

– Det er svært gledelig å få de tre på plass. De besitter alle spennende og solid bransjekompetanse som vil styrke oss i prosjekter, samt løfte oss i markedet, avslutter Bjørn Grepperud.

Se sak fra bygg.nohttps://www.bygg.no/article/1454490 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Bjørn Grepperud, daglig leder i Insenti
Tlf.: 909 91 932
E-post: bjorn.grepperud@insenti.no

Insenti satser i Drammen

Insenti satser i Drammen

Insenti satser i Drammen og Christian Molt Rise (til høyre) er på plass som ny daglig leder for Insenti Drammen AS, virksomhetens første etablering utenfor Oslo. – Grunnen til at vi satser i Drammen er at byen står foran en rivende utvikling med mange store, nye byggeprosjekter i og rundt byen, sier Bjørn Grepperud, adm. direktør i Insenti AS.

Christian Molt Rise kommer fra stillingen som teknisk sjef i entreprenørselskapet Backe Stor-Oslo. Før det var han adm. direktør i Bøhmer Entreprenør AS.

– Vi gleder oss til å få Christian Molt Rise på laget. Vi har håndtert prosjekter i Drammen fra Oslo frem til nå, men ser at det er så mye spennende som planlegges fremover av store prosjekter at vi har valgt å etablere et eget kontor i byen, sier Bjørn Grepperud som er adm. direktør i Insenti AS, som selv er fra Svelvik. Her tror vi at vi skal kunne bidra overfor en rekke eiendomsutviklere og derigjennom utvikle et solid selskap med base i Drammen.

Prosjektledelse i større byggeprosjekter

Insenti AS har 65 ansatte, hovedkontor sentralt i Oslo og er i vekst. Selskapet, som fokuserer på å lede utviklingen av store byggeprosjekter i Oslo og Østlandet, omsetter for over 600 millioner kroner i 2020. Drammenskontoret blir selskapets første avdelingskontor utenfor Oslo.

– Jeg fikk rett og slett en mulighet jeg ikke kunne si nei til, sier Christian Molt Rise, som 1. mars er på plass som daglig leder i Insenti Drammen AS. Moderne byggeprosjekter er veldig komplekse operasjoner og god prosjektledelse er nøkkel til suksess. Å få mulighet til å bygge opp en sterk satsing for Insenti blir utrolig spennende, sier Molt Rise.

Før Christian Molt Rise gikk til lederstillinger i Backe Stor-Oslo var han adm. direktør i Bøhmer Entreprenør AS. Han startet sin yrkesaktive karriere etter ingeniørutdannelsen som prosjektleder og sivilingeniør i Reinertsen Engineering AS.

Christian Molt Rise bor i Sande, er utdannet Sivilingeniør, Bygg og anlegg fra NTNU i 2007. Videre har han BsC Byggingeniør fra Høgskolen i Ålesund i 2005. Han har videre bakgrunn fra befalsskolen i Ingeniørvåpenet etter at han tok svennebrev som tømrer. Han er RIF godkjent rådgiver med spesialområde bygningsfysikk og prosjektadministrasjon. Christian Molt Rise har tre barn.

Se sak fra Bygg.no – http://www.bygg.no/article/1453751

For mer informasjon, kontakt: 
Bjørn R. Grepperud, adm. direktør i Insenti // mobil 909 91 932 // e-post: bjorn.grepperud@insenti.no
Christian Molt Rise, daglig leder, Insenti Drammen // mobil 913 58 724 // e-post: christian.molt.rise@insenti.no

Eiendomsbransjen om ledelse i krisetid

Ledelse i krisetid

Senter for eiendomsfag har spurt daglig leder i Insenti, Bjørn R. Grepperud, om ledelse i krisetid. Grepperud fremhever viktigheten av synlighet, holde tett puls på prosjektene og smittevern på arbeidsplassen.

Øystein Ringen-Vatnedalen, eier av Senter for eiendomsfag, har laget en reportasje om bransjens ledere og ledelse i krisetid. Vår daglig leder, Bjørn R. Grepperud, ble spurt om sine tanker i denne tiden. Han fremhever flere punkter, som viktigheten av synlighet, holde tett puls på prosjektene og smittevern på arbeidsplassen. Byggeplassledere fremheves for jobben de gjør, og fokus på hvordan vi skal gå fremover i tiden som kommer.

Følg lenken til artikkelen – https://www.eiendomsbransjen.no/ledelse/

Informasjon til våre kunder om koronautbruddet

For å følge myndighetenes pålegg, gjennomfører Insenti følgende tiltak:

Vi har innført hjemmekontor for alle ansatte. PC-utstyr bringes hjem til ansatte, og det er kun høyst nødvendig oppmøte på kontoret.

Vi vil likevel etterstrebe å være fullt operative, og sørge for at produksjon og leveranser ikke lider under den ekstraordinære situasjonen vi er i. Alle ansatte vil fortsette å være koblet opp mot epost, server og filarkiv.  Møter gjennomføres via Microsoft Teams. Vi vil fremdeles være tilgjengelig på telefon, epost, Skype og Teams.

For byggeplassene er det noe annerledes. Her forsøker vi å opprettholde bemanningen i størst mulig grad uten at det går på bekostning av myndighetenes pålegg.  Våre underentreprenører melder inn daglig hvis deres virksomhet blir berørt. Her rapporteres eventuelle smittede, personer i karantene og status på driften relatert til koronautbruddet.

Tiltak på byggeplassene

 • Prosjektet må øke frekvensen på renhold av spise- og skiftebrakker til et minimum av tre ganger per uke.
 • Noen med fast tilhold på byggeplassen skal ta ansvar for å desinfisere typiske berøringspunkter på spise- og skiftebrakkene minimum to ganger pr. dag (dørhåndtak, kraner, brytere, knapper, kaffemaskiner mv.)
 • Foretakene som er aktive i prosjektet skal spise på forskjellige tidspunkt slik at antallet som oppholder seg i samme rom holdes på et absolutt minimum.
 • Foretakene gjøres ansvarlig for å rengjøre og desinfisere flater som er benyttet gjennom spisepausene.
 • Det skal henges opp flerspråklige oppslag med relevant informasjon fra bla. FHI på status, håndhygiene o.l. på byggeplassen.
 • Insenti tar initiativ til eventuelle øvrige tiltak som kan redusere smittefaren i prosjektet.
 • I tillegg må prosjektet gjøre en vurdering av tiltak som iverksettes dersom noen oppdager smitte eller symptomer på dette.

Alle møter i regi av Insenti vurderes avlyst/utsatt inntil videre som følge av smittefare. Dette gjelder primært møter med åtte eller flere deltagere.

For møter med færre enn åtte deltagere – og som er virksomhetskritiske – skal risiko vurderes og tilrettelegges i tråd med hygieneråd.

Møter som avlyses kan være:

 • ICE-møter
 • Prosjekteringsmøter
 • Driftsmøter
 • Vernerundemøte
 • Fremdriftsmøter

Sponser Stabæk Fotball

Heia Stabækk

Insenti AS er stolt partner og lagspiller av Stabæk Fotball, hvor vi er Evig Blaa-partner. I 2020 inngikk vi en sponsoravtale for tre sesonger. Det er første gang Insenti AS inngår en så omfattende samarbeidsavtale med en fotballklubb og idrettslag.

Sammen i jakten på gode resultater

– Vi gleder oss stort, sier Bjørn Grepperud, adm. direktør i Insenti. Vi skal bruke samarbeidet aktiv for å styrke internkulturen i Insenti som i likhet med Stabæk jobber hardt for å skape gode resultater. Stabæk endte på 8 plass i eliteserien i fjor, mens Insenti er ledende i sin kategori som prosjektutvikler og prosjektleder for store bygg i Oslo- og Østlandsregionen. Flere ansatte er fast inventar blant de 4.938 som har plass på Nadderud Station.

– Nå blir det nok flere i staben som også kommer til å engasjere seg, forteller Grepperud med et smil.

Gir trygghet og ro

– Nyheten om at Insenti går inn som sponsor kommer rett etter at klubben er tilbake fra treningsleir på Malta, sier Anne-Birgitte Svae-Kvifte, markedssjef i Stabæk Fotball. Nå skal alt av materiell og utstyr tilpasses med Insenti sin logo og profil før sesongåpningen. Det skal bli artig å få Insenti på laget, og vi gleder oss til å samarbeide tett i de kommende sesonger, sier hun.

HMS i fokus

– Vi ser også for oss å bruke samarbeidet med Stabæk Fotball aktivt i vårt arbeid for å rette fokus mot helse, miljø og sikkerhet i våre prosjekter, forteller Roy Ebbesen, avdelingsleder og ansvarlig for miljø og SHA i Insenti. Så får vi håpe at vi får være med på nye storhetstider i de kommende to sesonger. Stabæk har ett seriegull fra 2008 og ett norgesmesterskap fra 1998.

Norges første ombruksprosjekt

Norges første ombruksprosjekt

Tilbake i 2019 var Insenti stolt deltager og sponser av Estate sin serie «Vi skal redde verden». Her var vi med og fortalte om Norges første ombruksprosjekt, Kristian Augusts gate 13 (KA13) i regi Entra.

I KA 13 er Insenti engasjert av byggherre Entra som byggherrens representant med byggledelse, prosjektledelse, prosjekteringsgruppeledelse, miljørådgiving og ombrukskoordinering. Pilotprosjektet er det første i Norge som benytter ombruksmaterialer.

Se og hør Rune Andersen, prosjektleder i Insenti, fortelle om prosjektet – https://www.estatenyheter.no/forst-i-norge/252768

Insenti bygger Rortunet for Schage på Slemmestad i Røyken kommune

Se reportasje i Finansavisen i dag 23.8.2019

Schage Eiendom har tildelt Insenti kontrakten for byggingen av Rortunet i Slemmestad, Røyken kommune. Insenti AS er en ledende aktør innen prosjektutvikling og prosjektledelse, herunder ledelse av byggherrestyrte delentrepriser i Oslo- og Østlandsregionen.

Rortunet er tegnet av arkitektfirma Halvorsen & Reine AS i Drammen. Prosjektet består av et moderne kjøpesenter med handel i første etasje på hele 12 500 m2, samt helse og velvære og supplerende handel i 2. etasje slik at handelssenteret utgjør totalt ca 17 500 m2. Over kjøpesenteret vil prosjektet få 122 boliger fordelt på 5 blokker. Innendørsparkering på 24 000 m2 dekker både beboer-, kunde- og pendlerparkering. Utvidelse av Slemmestadveien og tilhørende sideveier er en del av prosjektet.

Schage Eiendom har røtter tilbake til 1936 og eier i dag en portefølje med en brutto eiendomsverdi på ca. 9,5 mrd NOK og en verdijustert egenkapital i Schage konsern på ca. 5,0 mrd NOK.

Slemmestad ligger idyllisk til ved Vestfjorden i Indre Oslofjord. Fra 1. januar 2020 vil Røyken kommune bli en del av nye Asker kommune.
– Med nye Rortunet ønsker Schage Eiendom å bidra til sentrumsutviklingen av Slemmestad, sier adm. direktør Egil Svoren. Rortunet har vært et sterkt handelspunkt i regionen, men trengte sårt en oppgradering. Ved utbyggingen av «Nye Rortunet» håper vi på ny giv og fart til den videre utviklingen av Slemmestad sentrum. Det investeres over en milliard kroner gjennom utbyggingen og mer en 90 kjøpere har allerede skrevet kontrakt for sin nye bolig over 2 år før innflytting. Kjøpesenteret vil sikre mange lokale arbeidsplasser, og pendlerparkeringen vi skal bygge vil bidra til økt bruk av kollektivtrafikk. På grunn av det gode samarbeidet vi har hatt ved byggingen av Skøyen Atrium III, velger vi også denne gangen å gjennomføre prosjektet med Insenti.

– Vi er stolte over at Schage Eiendom valgte oss til å bygge Rortunet, som blir en spennende utfordring for vår organisasjon, sier adm. direktør Bjørn R Grepperud i Insenti AS.

Avdelingsleder Marius Prøsch-Oddevald i Insenti AS forteller at de allerede er godt i gang med arbeidene, og har et sterkt team med lang erfaring og bred kompetanse på byggeplassen.

Rivning av gamle Rortunet kjøpesenter er ferdig, og pelearbeidene er godt i gang. Graving og betongarbeider starter i august. Kjøpesenteret skal ferdigstilles i slutten av 2021 mens boligkjøperne skal flytte inn i første kvartal 2022.

Bildetekst: Fra venstre Bjørn Grepperud, adm.dir Insenti AS, Egil Svoren adm.dir Schage Eiendom AS.

Insenti har fått prosjekt Sommerro

– Insenti er tildelt kontrakten og ansvaret som prosjektleder for omgjøringen av tidligere hovedkontor for Oslo Lysverker på Solli plass, til Hotell Sommerro. Eiere av bygget er Aspelin Ramm, Strawberry Brothers og Høegh Eiendom, og hotellet skal driftes av Nordic Hotels & Resorts. Insenti har fått prosjektledelsen for byggfag, antikvarisk, VVS og elektro på det nye hotellet.

– Sommerro vil bestå av et hotell med tilhørende villa på totalt 252 rom og suiter. Prosjektet blir en blanding av næring og hotell på til sammen 36.000 kvm. Hotellet skal bli et samlingssted både for boende og besøkende, med kultur, mat, helse og antikvarisk kunst i fokus. På taket skal det bygges basseng, og en sirkelformet restaurant på over to etasjer med utsikt over hele byen. Dette blir kanskje Oslos flotteste takterrasse, og den første med basseng.

Sommerro hotell skal representere et møte med unik norsk historisk kunst og design, og et moderne levende sted for et bredt publikum. Et sted det er godt å bo, besøke og jobbe.
Vestkantbadet som er fredet vil bli restaurert og gjenåpnet for publikum som et åpent bad for alle.

 

Flere fakta:

 • Stort fokus på helse og trening. Vestkantbadet blir restaurert med basseng og badstuer, vi får flere behandlingsrom og et stort treningssenter for medlemmer.
 • En kulturscene for opptil 700 gjester
 • Eventsal for opptil 250 personer og flere styrerom
 • 4 restauranter og 3 barer
 • Co-working fasiliteter
 • En tilhørende villa med 16 suiter.
 • 236 hotellrom som består av flere kategorier.
 • Bygget og interiøret er fra Art Deco perioden 1925-1935
 • Arkitekter er LPO Arkitekter
 • Interiørdesignere er GrecoDeco