Alt klart for Campus Ullevål

Visualisering av fasade på Campus Ullevål.

Avtale med totalentreprenør er signert og byggingen av Campus Ullevål kan starte. Prosjektet, som eies av Aspelin Ramm og Norges Geotekniske Institutt (NGI), er et av de første i innovasjonsdistriktet Oslo Science City. Insenti er engasjert som prosjektleder og miljørådgiver i alle prosjektfaser.

– Insenti ble engasjert inn i prosjektet av utbyggingsselskapet Campus Ullevål AS allerede i reguleringsfasen i mars 2021. I en krevende tid hvor byggeprosjekter blir satt på vent, er det svært gledelig at byggingen nå kan starte, sier Karoline Hasselgård, prosjektleder i Insenti.

– Vi er stolte av våre roller som byggherrens prosjektleder og byggherreombud miljø i dette prosjektet, som gjennom miljøkvaliteter og arkitektoniske utforming vil gi et verdifullt bidrag til utviklingen av denne delen av byen, fortsetter hun.

Del av Oslo Science City

Campus Ullevål blir et senter for forskning og innovasjon innenfor klima, energi og miljø, med 1500 arbeidsplasser. Nybygget blir et av de første utviklingsprosjektene i det nye innovasjonsdistriktet, Oslo Science City.

– Med Campus Ullevål blir dagens parkeringsplass og bygg erstattet med grønne torg, møteplasser og et bygg på om lag 37 000 kvadratmeter. Bygget vil få tre høyder hvor det høyeste bygget vil bli 10 etasjer. De andre vesentlig lavere, forteller Hasselgård.

– I stedet for dagens store parkeringsplass flyttes bilene under bakken. Det blir et offentlig tilgjengelig bygulv i form av et frodig grønt torg med småbutikker, og mulighet for lek og læring. Det vil gi bydelen Ullevål et løft.

Rigget for fremtiden

Campus Ullevål er et høyteknologisk bygg med tydelig miljøprofil. Det er tegnet av det danske arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen. NGI og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har allerede inngått leiekontrakter som opptar rundt halvparten av bruksarealet i det nye bygget.

Under byggeperioden skal det forskes på klimasmarte løsninger er regi av NGI og NIVA. NIVA vil forske på overvannshåndtering og bruk av restvann i forbindelse med driften av Campus Ullevål og området rundt. NGI på sin side vil være rådgivende ingeniør på eget prosjekt, og skal bruke oppføringen til å forske på energiopptak gjennom leire og spunt.

For mer informasjon, kontakt:

Karoline Hasselgård, avdelingsleder Prosjektutvikling i Insenti
Epost: karoline.hasselgard@insenti.no
Tlf.: 993 23 686

Les mer om Campus Ullevål:

Ny sjef på plass i Insenti

Geir Magne Aarstad, styreleder i Insenti, gir stafettpinnen videre til Christian Molt Rise, ny adm. direktør i Insenti

Før jul ble det kjent at Christian Molt Rise tar over stafettpinnen som leder i Insenti AS etter Bjørn Grepperud. 1. mai trådte lederskiftet i kraft.

Christian Molt Rise er ny administrerende direktør i Insenti AS. Han tar over etter Bjørn Grepperud som startet selskapet i 2001, og har ledet det siden.

– Det skal bli godt å komme i gang. Tiden etter at lederskiftet ble kjent har jeg brukt til å komme tettere på administrasjon, drift, prosjekter og ikke minst bli bedre kjent med menneskene i Insenti, sier Molt Rise.

Molt Rise har ledet oppbygningen av Insenti sitt kontor i Drammen siden 2021. Han har blant annet bakgrunn som teknisk sjef i entreprenørselskapet Backe Stor-Oslo.

– Christian kommer inn med erfaring og kompetanse fra både prosjektledelse og entreprenør som passer godt i Insenti. Han har også gjort en solid jobb med Insenti Drammen. Nå får han et betydelig større ansvar, og jeg er trygg på at Christian er riktig mann til å utvikle Insenti videre, sier Geir Magne Aarstad, styreleder i Insenti AS.

Stort ansvar

Insenti sine oppdragsgivere forvalter store samfunnsverdier og preger steds- og samfunnsutviklingen der de er til stede. For disse er hvert enkelt prosjekt som settes i gang et omfattende løft med risiko.

– Her hviler det et stort ansvar på oss. Insenti skal sørge for god prosjektledelse og trygghet for oppdragsgiver. Det er derfor viktig at de som settes til å lede prosjektene er i stand til å gjøre dette på en god måte, sier Molt Rise.

– Beviset på at vi klarer dette, er resultatene vi oppnår. Selv i en urolig tid opplever vi nå økning i ordrereserve. Fokus fremover blir økt kvalitet i leveransene våre og stø kurs sammen med det erfarne Insenti-teamet som nå utgjør 68 ansatte, fortsetter han.

Ny strategi blir styrende

2022 var preget av strategiarbeid for Insenti. Femårsstrategien fra 2017 har gått ut på dato, og neste periode står for tur. Og veldig mye har skjedd i Insenti siden forrige strategi ble lagt. Selskapet har opplevd stor vekst, og faktisk doblet seg på flere områder.

– Vekst gjør noe med et selskap. Det dukker opp nye behov, krav og ønsker som må ivaretas. Satte rutiner og rammer utfordres, og grunnpilarer rokkes ved. Jeg har fått en grundig innføring i strategiarbeidet, og synes sluttresultatet er godt.

– Nå er det min og vår felles oppgave å gi liv til den nye strategien. Bjørn vil være en viktig ressurs i både strategi- og markedsarbeidet fremover, avslutter Christian Molt Rise, adm. direktør i Insenti AS.

For mer informasjon, kontakt:

Christian Molt Rise, adm. direktør i Insenti AS
E-post: christian.molt.rise@insenti.no
Tlf.: 913 58 724

Pressedekning på lederskiftet:

Storslagen rehabilitering: Kommunegården overlevert til stående applaus

Kommunegården i Sandvika er ferdig rehabilitert og overlevert til leietaker, Bærum Kommune.

Kommunegården i Sandvika er ferdig rehabilitert i henhold til planen, og sertifiseres etter høyeste BREEAM-nivå. Bygget er nå overlevert til leietaker, Bærum kommune, som flyttet inn 20. februar. Hele prosjektteamet høster ros for svært godt gjennomført prosjekt i en mildt sagt krevende tid.

Startskuddet for rehabiliteringen av Kommunegården i Sandvika gikk i form av skisseprosjekt i 2017, med oppstart av byggearbeider i 2020. På tampen av 2022 ble bygget overlevert i henhold til kvalitet, fremdrift og budsjett. Både byggherre, Bærum kommunale pensjonskasse, og leietaker, Bærum kommune, er veldig fornøyde, og sistnevnte gleder seg til å komme skikkelig i hus og ta i bruk de nye, flotte lokalene.

– Vi var en stolt gjeng som på vegne av Bærum kommune overtok Kommunegården rett før jul. Vi ønsker å rette en stor takk til byggherre, Bærum kommunale pensjonskasse, byggherrens prosjektleder, Insenti, Pilot Arkitekter og Strøm Gundersen med sine underentreprenører for godt samarbeid og flott utført arbeid. Nå er vi i hus og gleder oss til å ta dette skikkelig i bruk, sier Kjersti Lysne Sanden, prosjektleder i Bærum Kommune Eiendom.

Riktige valg, tett oppfølging og godt samarbeid

Få byggeprosjekter i Norge har vært gjennom en så omfattende rehabilitering, med et så ambisiøst klimamål. Dette har satt høye krav til alle involverte aktører i alle prosjektets faser. Når man legger til pandemi og andre samfunnsmessige og globale uroligheter, er Kommunegården et bevis på hva man kan få til med god ledelse, tett oppfølging og godt samarbeid.

Insenti har ledet prosjektet sammen med byggherrens representant, Steinar Manengen, siden oppstarten av skisseprosjekt i 2017.

– Vi valgte tidlig en hybridløsning for gjennomføringen ved å dele riving og bygging i to entrepriser. Byggingen ble så gjort i en samspillsentreprise for å redusere risiko for alle tilbyderne gjennom samhandling om innkjøp av underentrepriser og leveranser, sier Steinar Manengen.

– Valgene vi gjorde i forprosjektet har skapt en fleksibilitet som har vært avgjørende for fremdriften. Gjennom samspill har vi sluppet til flere rundt bordet for å koordinere og redusere feil. Fra dag én har vi hatt bevisst styring opp mot de klart definerte målene i prosjektet. I tillegg har vi hatt stort fokus på samarbeid og prosess, spesielt rundt beslutninger og kvalitetssikring både i prosjektering og utførelse, sier Beate Aasen, prosjektleder i Insenti.

– Sist, men ikke minst har byggherre og leietaker vært svært delaktige, og samarbeidet godt gjennom hele prosjektet. Det samme gjelder samarbeidet med entreprenør og arkitekt, påpeker Aasen.

Ros fra byggherre

Daglig leder hos byggherre, Bærum kommunale pensjonskasse, Jørn Jevne, er enig med Manengen og Aasen, og benytter samtidig anledningen til å rose prosjektteamet.

– Selv i store organismer som et slikt byggeprosjekt er enkeltmennesker vesentlig, og valg av byggherrerepresentant og prosjektleder har vært helt avgjørende for fremdriften og kvaliteten, sier Jevne.

– Dette er et prosjekt som vi og leietaker Bærum kommune har samarbeidet om helt fra starten av. Det unike samarbeidet har gjort at byggherre har kunnet tilpasse løsninger til den bruk og utnyttelse som leietaker ønsker, fortsetter han.

– Vi planlegger for, og bygger de løsningene som leietaker ønsker og slipper endringer i etterkant. Det sparer både tid og kostnader. Alt i alt et meget godt gjennomført prosjekt, sier Jørn Jevne.

Lyst, luftig, fleksibelt og lekkert

Kommunegården har beholdt sin opprinnelige bygningsstruktur. Atriet med 800 kvadratmeter glasstak er selve «plommen i egget», og innfrir byggherrens ambisjon om å samle Sandvika og gjøre bygget attraktivt for både brukere, besøkende og ansatte.

– Den eksisterende bygningens iboende kvaliteter har vært utgangspunktet for utformingen av nye Kommunegården. Bygningens fotavtrykk, volum, konstruksjon, farger og enkelte bygningselementer er bevart, og konseptet med oppdelte bygningsvolumer og lekne fasader er videreført, forteller Maya Målsnes, arkitekt og partner i Pilot Arkitekter.

– For å tilfredsstille kravet om nær dobling av antall arbeidsplasser ble det blant annet gjennomført flere og større åpninger i fasaden for å oppnå tilstrekkelig utsyn og dagslys. Ønsket om bedre flyt og orientering i bygget resulterte i sentralisering av de sosiale sonene, og etablering av svalganger og gangbroer, sier Målsnes.

Les mer om prosjektet her – https://insenti.no/prosjekt/kommunegarden-i-sandvika/

For mer informasjon om prosjektet, kontakt:

Beate Aasen, prosjektleder i Insenti
Tlf.: 995 97 114
E-post: beate.aasen@insenti.no

Leder ombyggingen av 15 taxfree-butikker

Insenti bistår Travel Retail Norway i ombyggingen av 15 taxfree-butikker.

Travel Retail Norway (TRN) driver taxfree-butikker på norske flyplasser, og må løpende innfri ønsker, krav og behov hos travle reisende og ansatte. 15 butikker bygges nå om, og flere av de skal også BREEAM-sertifiseres. For tredje gang bistår Insenti TRN med prosjektledelse i ombyggingen.

Totalt 15 butikker på Avinors flyplasser i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim bygges nå om. Disse butikkene drives av TRN og hver butikk behandles som eget prosjekt, med én prosjektledelse som har overordnet ansvar.

– Omfanget av prosjektene varierer, men målene er de samme – vi ønsker at våre kunder skal ha en god og effektiv handelsopplevelse i våre butikker. I tillegg til at våre ansatte naturligvis skal ha optimale arbeidsforhold, sier Ronnie Høgbakken, prosjektkoordinator i Travel Retail Norway.

– Vår kompetanse er butikkdrift, ikke bygging. Vi er derfor avhengig av aktører som kan hjelpe oss for å ivareta fremdrift, kvalitet og budsjett. Insenti har bistått oss to ganger tidligere, og vi var ikke i tvil når vi trengte bistand igjen, fortsetter han.

– En tillitserklæring

Insenti har sin hovedtyngde innen prosjektledelse i store byggeprosjekter, men har gjennom årene bygget kompetanse og erfaring innen flere prosjekttyper. Tilbake i 2016 ble Insenti hentet inn som prosjektleder i byggingen av den store ankomstbutikken i den da nye piren, T2.

– Samarbeidet med TRN er godt, og at vi blir spurt igjen ser jeg på som en tillitserklæring, sier Per Arne Johnsrud, prosjektleder i Insenti. Deres prosjekter er annerledes, noe som gjør jobben ekstra spennende.

Få lokasjoner er like folksomme og travle som flyplasser. Det betyr mye slitasje på gulv og inventar. I tillegg endres kjøpsvaner fortløpende, spesielt med tanke på effektivitet og opplevelse rundt handel.

– Gjengangere i alle prosjektene er rehabilitering med utskiftning av gulv, fra flis til mer skånsom parkett, nye innredninger og ny dekor, sier Høgbakken.

Gjennomføring med kunder i butikk

– Av større prosjekter skal butikken i avgang nord på Gardermoen utvides med 500 kvm, samt at hovedbutikken ved ankomst får en skikkelig oppgradering med et nytt «Klikk og hent»-område. Dette blir et smykke som åpner før sommeren 2023. Det er designet av Snøhetta, inspirert av Nordmarka, med elementer som lysskyer formet som øyer i Oslo-fjorden samt norsk stein og trevirke fra Røros, forteller Høgbakken.

– Med døgnåpne butikker må arbeidene utføres mens det er kunder i butikk. Støyende og støvende arbeider kan derfor kun gjennomføres i fastsatte dager og tider på døgnet. Vi utfører også arbeidene i en periode som typisk er lavsesong – etter høstferien og frem til påskeferien. Dette setter høye krav til effektivitet og gode planer, sier Johnsrud.

Går for BREEAM på tre

TRN er Miljøfyrtårn, men ønsker nå å gå enda lenger innen miljøtiltak.

– Vi har som mål å følge de høye miljøambisjonene til Avinor, og velger nå å BREEAM-sertifisere tre av butikkene som bygges om på Gardermoen. Dette er omfattende prosesser som Insenti hjelper oss med, sier Høgbakken.

– Vi går her for BREEAM-NOR v.6 Bespoke som er et kriteriesett som er tilpasset butikkformatet. I tett dialog med sertifiseringsorganer utvikler vi prosjekttilpassede kriterier som må innfris for å oppnå denne sertifiseringen. Materialvalg og energieffektivisering utgjør en betydelig del, samt dokumentasjon, forteller Tom Henriksen, prosjektleder miljø og SHA i Insenti.

– Vi har laget en god plan for gjennomføringen av alle prosjektene. Første prosjekt skal ferdigstilles over nyttår på Gardermoen, og det siste ferdigstilles i mars 2023. Hektisk og morsomt, avslutter Ronnie Høgbakken, prosjektkoordinator i Travel Retail Norway.

Se saker i media:

Framdriftsplanlegger hos Follobanen

Oversikt over Follobanen fra Oslo

Sammen med vår samarbeidspartner har vi vunnet et spennende oppdrag for Bane NOR med framdriftsplanlegger på Follobanen!

Oppdraget innebærer blant annet å vedlikeholde fremdriftsplan i Primavera P6, følge opp entreprenørs fremdrift, samt planlegge og koordinere Bane NOR sine aktiviteter i perioden før åpning av Follobanen.

Follobanen er Norges hittil største samferdselsprosjekt.

Les mer om Follobaneprosjektet – https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/follobanen/

Tullinkvartalet har fått et reelt løft − U7 er foreløpig siste kronen på verket

F.v.: Nina Eriksen, prosjektsjef i Entra og Vanja Fjeldstad Åberge, prosjektleder i Insenti

Entra har hatt høy aktivitet i Tullinkvartalet de siste årene, og Insenti har hatt gleden av å bidra med prosjektledelse i tre av fire prosjekter. Nå er jobben snart ferdig i denne omgang, med ferdigstillelse av Universitetsgata 7-9 (U7). Tilbake står en mer miljøvennlig, levende og moderne del av Oslo sentrum.

Fra 2013 har Entra hatt fire store prosjekter i Tullinkvartalet: Det mye omtalte ombruksprosjektet KA13 (Kristian Augusts gate 13), rehabiliteringen av Kristian Augusts gate 11, samt nybyggene i Kristian Augusts gate 15-17 (Domus Juridica) og U7. På sistnevnte adresse er det oppført et nytt bygg på 22 000 kvadratmeter fordelt på 12. etasjer, hvorav to er under bakken.

Betydelig oppgradering

− Vårt mål med disse eiendommene og prosjektene er å modernisere kvartalet og bidra til byutviklingen i området, sier Nina Eriksen, prosjektsjef i Entra.

− Vi har åpnet opp gatetun og passasjer fra Kristian Augusts gate til Universitetsgata, Pilestredet og St. Olavs gate. Transformasjonen har skapt et levende bygulv med bevertning, forretninger og annen utadrettet virksomhet. Oppover i byggene har vi skapt fremtidens kontorer, fortsetter hun.

Insenti har høstet mye tillit fra Entra i Tullinkvartalet gjennom prosjekt- og miljøledelse. U7 er nå ferdigstilt, og det er kun én prosjektleder igjen fra Insenti i Tullinkvartalet.

− Insenti har vært med her i snart 10 år. Jeg har vært her i fem, etter at jeg ble engasjert i U7 i forbindelse med kontraktsforhandlinger og oppstart av riving av eksisterende bygg og grunnarbeider på tomten, sier prosjektleder i Insenti, Vanja Fjeldstad Åberge.

Masse massearbeid

I oppstarten av prosjektet ble det lagt ned mye tid og ressurser i grunnforholdene på tomten.

− Etter at den gamle teglsteinbygningen var fjernet, startet en møysommelig prosess preget av geotekniske vurderinger og sikkerhet. Vi sto ovenfor ustabile masser som ikke kunne fjernes, grunnet fare for bevegelse i nabotomter. Vi måtte derfor rense og skifte ut masser og bygge oss gradvis utover før vi kunne sette opp spuntvegger, forteller Åberge.

I byggegropen ble det oppført to etasjer som endte jevnt med bakkeplan. Først da skjøt for alvor byggeprosessen fart. Og når byggeprosessen skyter fart, gjelder det å «stokke beina riktig».

− Da må planer være gode og den daglige driften på byggeplassen fungere optimalt. Her spilte Vanja en viktig rolle i fremdriften gjennom å ha ansvaret for den daglige kontakten med Veidekke, slik at byggeplassen ikke stoppet opp, sier Eriksen.

Ved veis ende

I dag står U7 ferdig oppført. Bygulvet har fått et løft med spennende serveringssteder og nedsenket belysning som fører deg gjennom passasjene. Bygget oser av kvalitet gjennom valg av utvendig og innvendig materialer.

− Det har vært et spennende og omfattende prosjekt. Nå gjenstår det kun noe utomhusarbeider, som et kunstverk det knyttes spenning og forventning til, sier Åberge.

− Med tanke på at vi har revet og bygd midt i Oslo sentrum, i en tid preget av korona og det grønne skiftet, har U7 totalt sett vært et veldig godt prosjekt. Vi har hatt et godt og åpent samarbeid med totalentreprenøren i hele byggeperioden, med fokus på samhandling og kommunikasjon, sier Eriksen.

Enige om suksessfaktorer

Eriksen og Åberge er samstemte når det gjelder kriterier for å lykkes med store prosjekter som U7.

− Vi går gjennom mange faser og sysselsetter mange personer fra forskjellige selskaper og fag. Det er derfor avgjørende med gode styringsverktøy for å opprettholde ønsket fremdrift. Her er Entra, med deres folk og verktøy, en av de beste i klassen, sier Åberge.

− Samhandling og samarbeid er viktige nøkler, legger Eriksen til. Fra vårt perspektiv må alle bidra, dra i samme retning og kommunisere godt med hverandre. Sammensetningen av mennesker og kompetanse i prosjektgruppen, og kjemien i denne, er avgjørende.

− Jeg har jobbet spesielt tett med Vanja som min nærmeste prosjektleder. Dette samarbeidet har fungert veldig bra. Vi har funnet en arbeidsmåte som fungerer godt for begge. Hun følger opp, tar ansvar og leverer. Det gir meg en god trygghet, avslutter Nina Eriksen, prosjektsjef i Entra.

Se timelaps for hele prosjektethttps://www.youtube.com/watch?v=K5C5T49KUZo&t=12s

Videreutvikler Flytårnet som kunst- og kulturdestinasjon

Rune Andersen, prosjektleder i Insenti foran Flytårnet på Fornebu

Det meste av Oslo lufthavn Fornebu er borte, men flytårnet og hangaren er tatt vare på. Nå skal Bærum kommune rehabilitere og transformere eiendommen til å bli en destinasjon for kunst og kultur. Insenti er engasjert til å lede arbeidet.

Oslo lufthavn Fornebu var Norges hovedflyplass fra 1939 til 1998, da Oslo lufthavn Gardermoen overtok. Det meste av flyplassen er i dag borte, med unntak av de eldste bygningene som innbefatter blant annet den gamle terminalbygningen fra 1939, kontrolltårnet fra 1966, hangeren og diverse verkstedbygninger og kontorer.

Eiendommen har hatt flere eiere, og i 2020 kjøpte Bærum kommune eiendommen av OBOS. Flytårnet Fornebu AS står for driften av eiendommen.

– Og det er en spennende jobb, sier Rolf Solvik-Nilssen, daglig leder i Flytårnet Fornebu AS. Det er nemlig i dag rundt 150 leieforhold og 350 arbeidsplasser på eiendommen fordelt på totalt ca. 14 000 kvadratmeter. Her finner vi alt fra små atelier og musikkstudio, til serveringssteder og store TV-studioer.

– Sammensetningen av leietakere og bruken av eiendommen er unik, og for at vi skal kunne fortsette å videreutvikle dette kulturminnet må det oppgraderes. Det er et omfattende arbeid, og vi trenger riktig bistand for å lykkes, fortsetter han.

Får kontroll og legger planer

Insenti er engasjert til å være prosjektleder i rehabiliteringen. Arbeidet er i gang, og skal pågå over mange år.

– Prioritering er en nøkkel i dette prosjektet. Hva er prekært, og hva kan vi vente med? Med bistand fra Insenti har vi gjennomført en omfattende registering og tilstandsvurdering av tekniske anlegg som følge av mangelfull dokumentasjon, sier Solvik-Nilssen.

Samtidig pågår det planlegging og gjennomføring av sikringstiltak.

– Taket på hangaren var en utfordring, og vi er nå ferdig med å tekke om og etterisolere rundt 5000 kvadratmeter tak. Neste delprosjekt er utskifting av den gamle hovedtavlen, sier Rune Andersen, prosjektleder i Insenti.

Full drift underveis

Det er en forutsetning fra Bærum kommune at det skal opprettholdes høy kulturell aktivitet på eiendommen under prosjektfasen.

– Det betyr at byggene driftes som normalt med brukerne til stede. Vi må ha tett dialog med leietaker, samt tilpasse arbeidet for å slippe og stenge lokalene. Et eksempel er arbeidet med taket som ble igangsatt samtidig som det foregikk TV-opptak av Melodi Grand Prix og The Voice, forteller Solvik-Nilssen.

Eiendommen og bygningsmassene består av fleksible arealer. Den røffe industriarkitekturen skal bevares for å beholde sjelen i dette kulturminnet.

– Det meste av eiendommen er preget av leietakerne, enten det er tilpasninger av lokaler eller kunstinstallasjoner utendørs. Dette er et varemerke for Flytårnet, og vi er stadig i prat med leietakerne, fortsetter Solvik-Nilssen.

Forneby

Fornebu er i stor utvikling. Den mye omtalte Fornebubanen skal stå ferdig i 2027, og vil gjøre hele området mye mer tilgjengelig for alle.

– Flytårnet har en meget sentral beliggenhet i den nye byen som utvikles på Fornebu, særlig med tanke på at det blir et eget stopp ved Flytårnet på den nye t-banen, sier Solvik-Nilssen. Vi jobber nå med en masterplan som skal være grunnlaget for utvikling og transformasjon av bygningsmassen på Flytårnet.

– Vi bistår byggherren med forebyggende tiltak og rehabilitering av bygningsmassen. Jeg var så heldig å få være med på Norges første fullskala ombruksprosjekt, KA13. Nå får jeg lov til å bidra i moderniseringen av en av Norges mest kjente kulturminne, sier Rune Andersen i Insenti.

– Det er store ambisjoner for Flytårnet og vi gleder oss til fortsettelsen. Som nevnt er vi helt avhengig av å ha med oss riktig bistand og kompetanse i dette prosjektet. Insenti spiller en viktig rolle med planer og fremdrift samt kontroll på økonomi og kvalitet i prosjektet, avslutter Rolf Solvik-Nilssen, daglig leder i Flytårnet Fornebu AS.

Satser mot VM med Insenti som hovedsponsor

Insenti blir hovedsponsor av Jon Breivold

Insenti blir hovedsponsor av Greverud-gutten Jon Sæverås Breivold, en av landets beste og mest spennende triatleter. Tross sin unge alder har Breivold en rik merittliste, og aller høyeste rager seieren i fjorårets Norseman Extreme Triathlon. Med Insenti på laget er ambisjonene satt – han skal nå verdenstoppen!

26-åringen fra Greverud har mange jern i ilden. I tillegg til å bruke 20 timer i uken på trening, går han masterstudie i bygg- og miljøteknikk på NTNU i Trondheim. Her bor han med sin samboer, og i ferier jobber han i Insenti.

– Det blir ikke så mye tid på sofaen, men jeg trives best på farten, sier Breivold.

Veien mot triatlon

Breivold har alltid vært aktiv innen idretten, men den seriøse idrettskarrieren startet i 16-årsalderen på sykkelsetet. Her fikk han rask fremgang, og allerede i hans andre år som syklist hevdet han seg nasjonalt i juniorklassen med blant annet en 9. plass på NM-tempoen.

– Resultatene ga meg kontrakt med et kontinentallag og jeg fikk kjøre profesjonelle konkurranser internasjonalt. Sykkel ligger mitt hjerte nært, og det var vemodig å legge sykkelskoene på hylla høsten 2019 for å dedikere all tid til studiene.

Samtidig var dette starten på en ny idrettsdrøm.

– Triatlon har ligget i bakhodet helt siden jeg begynte med sykling. Spesielt Norseman, kjent som verdens hardeste triatlon, har trigget meg.

– Utover våren 2020 kom motivasjonen tilbake og jeg meldte meg på Ironman Tallinn. Gulroten her var kvalifisering til elitepuljen i Norseman. Ironman Tallinn ble min første offisielle triatlonkonkurranse, og det endte med seier totalt for ikke-profesjonelle med den fjerde beste tiden på full Ironman-distanse noensinne. Dette ga mersmak og jeg skaffet meg profflisens foran 2021-sesongen.

Opp, ned og mye lærdom

I 2021 var det to mål som sto høyt for Breivold:

 1. Vinne Norseman.
 2. Hevde seg i proffklassen internasjonalt.

– Sesongen startet bra med seier på HalvFet triathlon foran flere av store Norseman-konkurrenter. Proffdebuten i Ironman 70.3 Andorra gikk over all forventning med en 4. plass bak flere meritterte triatlonutøvere.

– Med denne plasseringen i bagasjen gikk jeg inn mot Norseman med god form og stor selvtillit. Norseman ble et skikkelig sliteløp, med sterk motvind over fjellet og tøffe forhold i vannet. Jeg lå langt bak etter svømmingen, men hentet jeg inn lederen på sykkeletappen og løp fra ham opp mot Gaustatoppen. Jeg krysset målstreken som vinner på tiden 10.21.47.

– Norseman kostet mye, og resten av sesongen gikk ikke helt på skinner. Småskader i kombinasjon med et tøft konkurranseprogram gjorde at formen dalte utover høsten.

En fin balansegang

Struktur, planlegging og stå-på-vilje preger livet til Jon Breivold, og det har det gjort siden 2016.

– Jeg startet på masterstudiet i bygg- og miljøteknikk ved siden av syklingen i 2016. På den tiden hadde jeg en tilrettelagt studieprogresjon på mellom 50 – 75 prosent. Nå er jeg oppe på 75 prosent og skal etter planen være ferdig utdannet sivilingeniør våren 2023.

For å få dypere forståelse og erfaring innen faget har Breivold benyttet det han har av ledig tid til å skaffe seg relevant arbeidserfaring.

– Sommeren 2020 fikk jeg sommerjobb i Insenti og muligheten til å jobbe i prosjektadministrasjonen på bolig- og næringsprosjektet Sentergården i Lørenskog. Jobben var både utfordrende og lærerik, og jeg fikk tilegnet meg masse nyttig praktisk kunnskap gjennom den erfarne prosjektledelsen.

– Insenti ønsket meg også velkommen i 2021, på samme prosjekt. Jeg fikk dermed muligheten til å være med prosjektet fra starten i 2020, til ferdigstilling av leiligheter sommeren 2021. Å få innsikt i hvordan man styrer et byggeprosjekt har vært veldig verdifullt med tanke på videre yrkeskarriere.

Mot verdenstoppen med ny hovedsponsor

Breivold har satt seg høye mål for årets sesong.

– Øverst står kvalifisering til VM i Ironman 70.3 i St. George i slutten av oktober. For å klare det må jeg bli blant de to eller tre beste som ikke allerede er kvalifisert i en tilsvarende konkurranse. Videre er målet å gjenta bedriften fra i fjor – å vinne Norseman. Hvis forholdene ligger til rette for det, er målet å sette ny løyperekord. På lengre sikt er kvalifisering til VM i Ironman på Hawaii et mål.

Det er ingen hemmelighet at det koster å satse på idrett, og man er avhengig av inntekt fra jobb og/eller sponsorer.

– De siste to årene har jeg jobbet hele sommerferien for å finansiere satsingen, noe som både tar mye tid og krefter som ideelt sett skulle vært brukt til trening eller restitusjon. Å få inn Insenti som hovedsponsor betyr at jeg kan vie enda mer tid til å utvikle meg videre som triatlet. Dette innebærer at jeg kan optimalisere trening, utstyr og konkurranser slik at jeg kan ta ytterliggere steg mot verdenstoppen.

– Jeg synes også det er spennende og veldig relevant å samarbeide med en sentral aktør i byggebransjen og en mulig arbeidsgiver etter endte studier. Det gir meg uten tvil en ekstra motivasjonsboost inn mot en ny sesong.

Se sak fra Sporsmanden.no – https://www.sportsmanden.no/archives/65905

Rekordprosjekt for Insenti nærmer seg slutten

Deler av prosjektledelsen fra Insenti som fortsatt sitter på Rortunet.

Spaden gikk i jorda på Slemmestad sommeren 2019, og markerte oppstarten på Schage sitt gigantprosjekt, Rortunet på totalt 56 000 kvm. Kjøpesenteret og parkeringshuset på 42 500 kvm er allerede overlevert, og prosjektleder Insenti jobber nå med ferdigstillelse av de fem boligblokkene på taket av kjøpesenteret.

– Rortunet er Insenti sitt desidert største prosjekt noensinne, og vi retter en stor takk til Schage som ga oss tillitten. I de mest produktive periodene har vi hatt rundt 300 personer i sving på byggeplassen, noe som har satt høye krav til oss i prosjektledelsen, sier Arvid Horn, ansvarlig prosjektleder i Insenti.

– Prosjekter av denne størrelsen, og med dette tidsforløpet, kan sammenlignes med å drive en bedrift. Når vi blander inn korona i sammenhengen, har man et sett med utfordringer som må håndteres og løses fortløpende. Da er man helt avhengig av tydelige planer, ryddig og effektiv gjennomføring, dyktige håndverkere og god strukturering av mannskap, sier Horn.

– At vi leverte kjøpesenteret og parkeringshuset til tidsfristen, og er veldig godt i rute med ferdigstillelse og overlevering av boliger, er bevis på at vi har lykkes, fortsetter han.

Stor interesse

Rortunet åpenbarer seg som et gigantisk bygg langs den ellers så landlige Slemmestadveien, syv kilometer sørøst for Asker sentrum. Tidligere huset tomten et forholdsvis lite og slitent kjøpesenter, men historisk sett har det vært en god møteplass og et veldig godt handelspunkt.

Oversikt over Rortunet

– Rortunet har høstet mye oppmerksomhet og interesse. Allerede ved salgslanseringen ble det solgt 92 av totalt 122 leiligheter. I dag er alle leilighetene solgt, og det er kun ett næringslokale som ikke er utleid, sier Horn.

Som en del av prosjektet er det også bygget 100 pendlerparkeringer for folk som reiser til Oslo med buss.

Et stolt øyeblikk

I slutten av oktober åpnet kjøpesenteret med 37 butikker, tre spisesteder og fem helseaktører. I disse dager jobber Insenti løpende med å ferdigstille leilighetene. Dette arbeidet skal sluttføres i løpet av første kvartal 2022.

– Åpningen av kjøpesenteret og parkeringshuset var et stolt øyeblikk for alle involverte, men vi er ikke ferdig. Nå er fokus på leilighetene og vi har allerede overlevert de 38 første. Med det er vi godt i rute i forhold til den totale ferdigstillelsen og overleveringen av Rortunet, avslutter Arvid Horn.

For mer informasjon, kontakt:

Marius Prøsch-Oddevald, avdelingsleder Bygg i Insenti
E-post: marius.prosch.oddevald@insenti.no

Prosjektleder Sommerro – «Norges råeste nabolag»

Takterrasse på Sommerro

Omtalen er hentet fra media i forbindelse med oppstart av prosjekt Sommerro. Sommerro blir et nytt kvartal som innehar det meste – hotell, bad, leiligheter, serveringssteder og kulturscene. Gammelt og nytt forenes – noe er vernet og mye skal restaureres. – Sammen med Aspelin Ramm har vi nok å holde styr på, sier Sverre Bringsrud Fekjær i Insenti, som er byggherreombud på Sommerro.

Den solide, lange teglsteinsfasaden til gamle Oslo Lysverker på Solli plass er porten inn til bydelens nye kvartal. I gamledager var det her man betalte strømregningen over disk, gjerne etterfulgt av et bad i standsmessige Vestkantbadet. Sistnevnte bevares, restaureres, drives videre av hotellet og gjenåpnes for publikum.

Jo høyere, desto nyere

På en omvisningsrunde starter vi i nettopp Vestkantbadets gamle lokaler i kjelleren. Her står omkledningsavlukker, garderober, kuldekulp og basseng i sin opprinnelige form.

– Det meste av det vi ser her skal bevares og restaureres. Og det er ikke uten utfordringer, spesielt med tanke på bygningsmessige vernekrav og tilpasning av teknikk, forteller Fekjær.

Videre beveger vi oss opp i storsalen som tidligere huset skrankene hvor strømregninger ble betalt. Herfra går ferden innover og oppover i prosjektet, som i økende grad preges av nybygg.

– I all hovedsak er alt over 3. etasje, samt bygg i bakgården nybygg. Unntaket er det smale bygget ut mot Solli plass hvor Oslo Lysverker holdt til. Her kommer det hotellrom fra 2. til 6. etasje i unik art deco-stil med ny takterrasse og sirkulær restaurant på taket. Nord i kvartalet forlenges hotellet med tilbygg med hotellrom, boliger og eget utendørs svømmebasseng på taket, sier Fekjær.

– I bakgården, sentrert på det eksisterende bygget, kommer det en ny hotelldel og eget konferanseområde. Videre blir det totalt fire restauranter, der to er tilknyttet hotellet og to er frittstående. Velvære kan nytes i hotellets treningssenter, Vestkantbadet eller i noen av hotellets flere behandlingssentre, fortsetter han.

Kompleks med gammelt og nytt

Hotellet, som også inkluderer det gule ambassadebygget i Inkognitogata som skal huse suiter i toppklasse, får totalt 231 rom og kulturscenen Lysverker Scene med plass til 150 personer. I kvartalet oppføres det i tillegg tre nybygg med til sammen 56 leiligheter. Mellom byggene kommer grøntområder og små torg.

– Sommerro er et omfattende prosjekt som krever at vi har tunga rett i munnen, sier Fekjær og refererer spesielt til kombinasjonen av gammelt og nytt. Arkitektoniske detaljer og eksisterende interiør skal bevares og fungere sammen med nye, moderne funksjoner. Gammel storhet møter moderne tekniske og bygningsmessige krav.

I prosjektets tekniske rom finner vi bevis på nettopp dette.

– Kravene og behovene fra alle de forskjellige brukerne øker kompleksiteten på tekniske fag. Det er enorme faseskiftetanker og ventilasjonsaggregater-, kjøle- og varmepumper, inkludert spesialaggregater til svømmebasseng og garderobe. Den kombinerte varme- og kjølesentralen oppholder en sone på rundt 165 kvadratmeter. Videre er det over 1400 kvadratmeter med ventilasjonsrom, ny hovedtavle og mangfoldige underfordelinger for et topp moderne elektroanlegg, sier Fekjær.

– Det gjenstår mye arbeid, men vi er i rute til overlevering av hele prosjektet sommeren 2022, avslutter Sverre Bringsrud Fekjær i Insenti.

Eiere av bygget er Aspelin Ramm og Strawberry Brothers, og hotellet skal driftes av Nordic Choice Hotels & Resorts. Insenti er byggherreombud på prosjektet innen fagene bygg, elektro, VVS og innkjøp.

Les mer om Sommerro på:

For mer informasjon, kontakt:

Sverre Bringsrud Fekjær, prosjektleder i Insenti
E-post: sverre.fekjar@insenti.no

Landet rammeavtale med Bane NOR

Landet rammeavtale med Bane NOR

Arbeidsfellesskapet Insenti Samferdsel, OPAK, Holte Consulting og Novaform Oslo, med underleverandører Structor, Amberg Norge og Kopro Kontrakt- & Prosjektledelse, ble nylig tildelt rammeavtale med Bane NOR.

– Jernbaneutbygging og -vedlikehold er et høyaktuelt satsningsområde, og det vil skje mye de neste årene. Gjennom denne avtalen får vi muligheten til å bistå Bane NOR med å lede og gjennomføre prosjekter på og rundt jernbanen, som inkluderer underbygning, jernbaneteknikk og konstruksjoner, sier Marit Liv Solbjørg, daglig leder i Insenti Samferdsel, på vegne av arbeidsfellesskapet.

– Bane NOR har mange spennende prosjekter på gang, og vi vet enda ikke hvilke oppdrag vi får. Det er naturlig å tenke utbygging gjennom InterCity-prosjektet og i Bergen, men det er også mange andre spennende prosjekter som vi håper å få bidra på. Vi er klare og rustet for de oppdrag som kommer, fortsetter hun.

Én av seks tilbydere

Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av det beste forholdet mellom pris og kvalitet, herunder kompetanse og leveranseevne. Det kom inn 14 kvalifikasjonssøknader. Av disse ble 10 tilbydere med videre, og til slutt ble seks plukket ut.

Bane NOR skriver følgende begrunnelse i tildelingsbrevet:

Insenti Samferdsel, OPAK, Holte Consulting og Novaform som arbeidsfellesskap scoret høyt på kvalitet, samt at de har konkurransedyktige priser. Deres tilbudte ressurser holder et jevnt over høyt nivå og de har stort geografisk dekningsgrad.

Christian Becker, konsernleder i Novaform.
Christian Becker, konsernleder i Novaform.

Dekker bredden og dybden av tjenester

– Vi valgte å delta i konkurransen som et arbeidsfellesskap med fire likeverdige selskaper. Vi har med oss tre meget kompetente underleverandører. Vi utfyller hverandre godt og vi har god erfaring med tilsvarende samarbeid fra tidligere. En stor fordel med denne modellen er at vi kan sammenstille og kombinere erfaring og kompetanse fra forskjellige fagmiljøer, for de enkelte prosjektenes beste, sier Solbjørg.

Avtalen har en varighet på 2 år, med mulighet for opsjon i 6 x 1 år.

– Vi har god erfaring fra tidligere samarbeid med Bane NOR, og ser frem til å konkurrere om oppdrag i denne avtalen, avslutter Solbjørg.

For mer informasjon, kontakt:

Marit Liv Solbjørg, daglig leder i Insenti Samferdsel
Tlf.: 958 35 831
E-post: marit.liv.solbjorg@insenti.no

Mediesaker på rammeavtalen:

Nytt BREEAM-kurs for prosjektledere

Fagpersoner fra Entra, Insenti og Grønn Byggallianse deltok på BREEAM-pilotkurset

I løpet av ti år har over 700 BREEAM-prosjekter blitt registrert. Et nytt kurstilbud for prosjektledere skal gi bedre kvalitet og trygghet i gjennomføringen av BREEAM-sertifisering.

Stadig flere av Grønn Byggallianse sine over 350 medlemmer vil bruke BREEAM-NOR som sertifiseringsverktøy fremover. For å møte økningen og bidra til at prosjektene gjennomføres best mulig, lanserer Grønn Byggallianse et nytt kurs for prosjektledere som skal BREEAM-NOR-sertifisere.

– Jeg tror mange aktører fortsatt kun ser på BREEAM-NOR som et stempel på at sluttproduktet har gode miljøkvaliteter. Prosessen frem til sertifikatet er imidlertid like viktig, sier Randi Lunke, BREEAM AP og miljøansvarlig i Insenti.

Lunke er kursholder for et nytt kurstilbud om BREEAM-NOR for prosjektledere i byggebransjen. I starten av september ble det arrangert en pilot med deltakere fra Entra, Insenti og Grønn Byggallianse.

De første prosjektlederkursene for prosess og gjennomføring av BREEAM-NOR i byggeprosjekter arrangeres 2. november og 9. desember 2021.

Se kursoversikten på Grønn Byggallianse sin nettside.

Mer enn et stempel på sluttproduktet

Kurset er delt inn i hovedbolker som følger et byggeprosjekts typiske fremdrift, med temaer som «Hvordan starte opp og styre et godt BREEAM-NOR prosjekt?», «Hvem utgjør et godt BREEAM-team?» og «Prosjektets gang – hva bør gjøres når?».

– Hever vi kompetansen og tryggheten til personer med ledende roller i BREEAM-prosjekter, vil vi ikke bare lykkes med å heve kvaliteten i byggene, men også selve prosjektgjennomføringen. Det er det som er kongstanken men dette kurset, sier Anne Solgaard, leder for kompetanseheving i Grønn Byggallianse.

– I tillegg til å være et verktøy for miljøkvaliteter, er det et verktøy for metodikk fra tidligfase til ferdigstillelse, med forventningsavklaringer og risikostyring underveis. Kurset legger også vekt på hvilken nytteverdi BREEAM har for både byggeier og leietakere. BREEAM-sertifisering kan gi bedre kontroll og forutsigbarhet for at kvalitetene man kontraktfester med entreprenør innfris, og for eksempel finansielle goder som grønne lån og gunstigere forsikringspremie, sier Randi Lunke.

I tillegg til det nye kurset, lanserer Grønn Byggallianse i høst en ny kontraktsveileder for BREEAM-NOR i totalenterprisekontrakter.

Svarer på nye krav i taksonomien

BREEAM-NOR har fått mye oppmerksomhet i Norge siden lanseringen i 2011. På tross av årlig vekst de siste 10 årene, blir majoriteten av dagens nybygg ikke miljøsertifisert.

– Vi må få med oss flere! Sjelden har BREEAM-NOR vært mer aktuelt enn i dag. Bygg- og anleggsbransjen er en versting på klimagassutslipp, FNs siste klimarapport var et realt varsko og valget var sterkt preget av klima- og miljøsaker. Kravene til grønne tiltak vil bli strengere i næringen fremover, sier Anders Nohre-Walldén, leder for kommunikasjon og marked i Grønn Byggallianse.

– BREEAM er et viktig verktøy for å svare opp slike krav, og kurset er en av mange aktiviteter vi gjør for at flere skal bli trygge i å gå fra ord til handling, fortsetter Nohre-Walldén.

Spent på mottakelsen

Leder for kompetanseheving i Grønn Byggallianse, Anne Solgaard, har stor tro på kurset og er glad for å ha med seg Randi Lunke på laget.

– Hun er en dyktig fagperson som har vært engasjert i en rekke byggeprosjekter med høye miljøambisjoner siden 2010. Lunke har også unik erfaring og kompetanse fra praktisk gjennomføring i ulke typer byggeprosjekter. Vi tror at dette kurset vil føre til at flere får opp øynene for BREEAM-NOR som et viktig verktøy for å styrke prosessene i og rundt i BREEAM-NOR prosjekter. Resultatet vil bli enda bedre bygg som er gode for lommeboka, helsa og miljøet, avslutter Solgaard.

For mer informasjon, kontakt:

Randi Lunke, miljøansvarlig, prosjektleder og BREEAM AP i Insenti
E-post: randi.lunke@insenti.no
Tlf.: 980 23 822

Sentergården i Lørenskog i rute

Insenti-mannskap foran Sentergården i Lørenskog

Fasademessig ser Sentergården i Lørenskog nesten ferdig ut. Jobben foregår nå primært innvendig med ferdigstillelse av parkeringskjeller, næringslokaler på bakkeplan og leiligheter i de syv øvrige etasjene. Vi har kontroll, men det er noen fartsdumper i veien.

– Korona har satt sitt preg på fremdrift, spesielt med tanke på tilgang til utenlandsk arbeidskraft og regelverket for smittevern. Akkurat nå har vi en case når det gjelder tilgang på flisleggere. Telefonen går varm i søken etter kapasitet av riktig kvalitet, sier Tron Tangeraas, prosjektleder på Sentergården.

– Når det er sagt har vi kontroll på fremdrift og ferdigstillelse, som er 30. august, fortsetter han.

Fra ferdig, til mye gjenstående arbeid

På en befaring kjører vi heisen til topps i 9. etasje. Ute på takterrassen legges det platting og sedum.

– Takterrassen blir fellesområde for beboerne. Under plattingen, grøntområdene og andre arealer er det lagt fordrøyningssystem. Overvann ledes til et magasin i bakgården, før det slippes i det kommunale nettet, sier Thomas Sæther, anleggsleder på Sentergården.

Nedover i etasjene blir leilighetene mer og mer ferdige. Flere dører har rødlapp som indikerer ferdigstillelse.

– Vi jobber oss i hovedsak fra bunnen og oppover. Samtidig prioriterer vi de leilighetene som er solgt. Næringslokalene på bakkeplan er allerede klare for overlevering. Her ønsker kjøper å gjøre det aller meste av innvendig jobb selv, for å tilpasse til leietakere, sier Sæther.

Tar vår egen medisin

Sentergården ligger sentralt plassert på Lørenskog, med Lørenskog sentrum bussterminal som nær nabo. 30. august skal 93 leiligheter overleveres. Leilighetene er 2- til 5-roms, fra 28 til 135 kvadratmeter.

– Dette er jo et litt spesielt prosjekt i og med at Insenti Utvikling AS er byggherre og Insenti AS er prosjektutvikler, prosjektleder og byggeleder. Prosjektet gjennomføres i Insentimodellen som i grove trekk betyr at Insenti AS har det overordnede ansvaret for avtaler med alle bidragsytere, og styrer prosjektet slik at det fullføres til avtalt tid, budsjett og kvalitet, sier Tangeraas.

– Selv om Insenti også er inne på byggherresiden må vi holde de forskjellige rollene adskilt. Linjene og beslutningsprosessene blir naturligvis kortere, men vi etterstreber å håndtere dette som hvilket som helst annet prosjekt. Fordelen er at vi øker vår erfaring og kompetanse gjennom bedre innsikt i alle prosesser, avslutter han.

Våre roller i prosjektet:

 • Tron Tangeraas – Prosjektleder
 • Thomas Sæther – Anleggsleder
 • Morten Åmodt – Driftsleder innomhus
 • Tore Andreassen – Driftsleder utomhus
 • Dan Svoboda – Driftsleder fasade og tak
 • Anne-Lee Hildre – Prosjekteringsleder
 • Svetlana Toma – HMS-leder
 • Hege Kvernberg – Miljørådgiver
 • Jon Breivold – Prosjektstøtte (vikar)

For mer informasjon, kontakt:

Marius Prøsch-Oddevald, leder for byggavdelingen i Insenti
E-post: marius.prosch.oddevald@insenti.no

Alf Bjerckes vei 22 tar form

Alf Bjerckes vei 22

Sammen med byggherre Aspelin Ramm og logistikk- og næringsbyggsentreprenøren A Bygg, holder Svein Rygg, Randi Lunke og Per Arne Johnsrud, alle fra Insenti, stødig kontroll og fremdrift i Alf Bjerckes vei 22. Prosjektet omfatter 29.500 kvm med kontorer, lager, verksted, showrom og proffsentere.

Alf Bjerckes vei 22 ble omtalt i bransjemedier for et års tid siden, da kontrakter ble signert. I tillegg har Groruddalen Avis skrevet om prosjektet ved flere anledninger. Av offentlige myndigheter blir prosjektet sett på som et kvalitetsmessig løft av Groruddalen.

Den siste tiden har fremdriften foregått utenfor mediebildet. Nå er det meste av stål og betong oppe, og i deler av prosjektet er de innvendige arbeidene i gang – og i rute.

Etter en omvisning på byggeplass deler Svein og Randi sine betraktninger hittil i prosjektet.

– Dette er et annerledes og spennende prosjekt og logistikkbygg. Det blir hovedkontor og proffsenter for både Motek og Ahlsell. I tillegg blir det kontor, verksted og hovedlager til Motek. Lageret robotstyres med automatisert AutoStore lagrings- og plukkesystem. Det meste av taket blir grøntareal med blant annet blomsterenger, sedum, bikuber, sosiale soner, styrkeapparater og gangveier.

Prosjektet er forankret i en grønn profil og skal tilfredsstille BREEAM-NOR Excellent og Energiklasse A.

«Norges grønneste logistikkbygg»

Slik omtaler Aspelin Ramm selv Alf Bjerckes vei 22.

– Og vi er enige, sier Randi og Svein. Dette kommer til å bli et grønt blikkfang i Groruddalen, og et bygg som vekker oppmerksomhet. Miljøprofilen omfatter fordrøyning av regnvann både på taknivå og på bakkeplan, produksjon av strøm fra solceller, hurtiglading av kjøretøy ved lasting og lossing, samt god tilgang på el-billadere og sykkelparkering.

Bygget oppføres som et prefabrikkert bygg i betong og stål. Bygget kles i utenpåliggende fasadeelementer i aluminium, formet med lameller i ulike vinkler som gir spill og liv i et industripreget miljø.

Prosjektet er en totalentreprise med A Bygg som utførende entreprenør og Nordic Arkitekter som utførende arkitekt. Ferdigstillelse er sommeren 2022.

Våre roller i prosjektet:

 • Svein Rygg – Byggherreombud og prosjektleder
 • Randi Lunke – Prosjektleder
 • Per Arne Johnsrud – Byggeleder

Insenti leder nytt prestisjebygg for Aspelin Ramm

Det nye Bilia-bygget i Hans Møller Gasmanns vei 7.

Aspelin Ramm har valgt Insenti til å være prosjektleder og gjennomføre byggingen av Bilia sitt 12 500 kvm store prestisjebygg i Hans Møller Gasmanns vei 7 på Vollebekk. Prosjektet har fått rammetillatelse og byggestart er nå til sommeren, med mål om ferdigstillelse i fjerde kvartal 2023.

Prosjektet er godt i gang etter at Insenti har gjennomført forprosjektet for Aspelin Ramm, med blant annet planlegging av tomt og bygg, og inngåelse av leiekontrakt med Bilia.

Bjørn Grepperud, adm. direktør i Insenti.
Bjørn Grepperud, adm. direktør i Insenti. Foto Tove Lauluten

– Vi har vært, og er engasjert i flere av Aspelin Ramm sine prosjekter. At de velger oss på nytt tolker jeg som et tegn på at de er fornøyd med våre leveranser. Prosjektet skal bygges med Insentimodellen, utviklet for gjennomføring av store prosjekter i byggherrestyrte delentrepriser. Dette er et svært spennende prosjekt som vi er stolte av å være med på, sier Bjørn Grepperud, adm. direktør i Insenti AS.

– God prosjektledelse er avgjørende i større prosjekter som dette. Videre velger vi en entreprisemodell som gir oss fleksibilitet, forutsigbarhet og kontroll for å sikre at vi raskest og best mulig kommer i mål, sier Gunnar Bøyum, adm. direktør i Aspelin Ramm.

Gunnar Bøyum i Aspelin Ramm.
Gunnar Bøyum, adm. direktør i Aspelin Ramm. Foto: Finn Ståle Felberg

Blir BREEAM Excellent

Det nye Bilia-bygget blir liggende sentralt plassert på nordsiden av Østre Aker vei, med gangavstand til Vollebekk T-banestasjon. Bygget blir på fem etasjer, hvor kun to av etasjene vil være synlig over terrenget. Fasaden skal preges av glass, og inn kommer Bilia med salgsavdeling, verksted, vaskehall og kontorer.

Eksisterende grøntarealer bevares og det legges til rette for nye grøntarealer og naturmangfold som et miljøtiltak i tråd med BREEAM-sertifiseringen. Tette deler og volumer av fasadene vil bestå av klimavegger med bindingsverk i tre og mineralull i hulrom. Bygningsmaterialet mot terreng og grunn vil være betong, hvor det i størst mulig grad brukes lavkarbonbetong grunnet miljøpåvirkning og krav i BREEAM-klassifiseringen.

– Miljøaspektet preger alle prosjekter vi er med i, og vi begynner å bli gode på dette. I Bilia-prosjektet har vi det overordnede ansvaret som byggherrens representant, men vi opplever også at vi hentes inn kun på miljø og SHA. Det er et positivt og økende miljøfokus i bransjen, avslutter Bjørn Grepperud.

Ny leder for Insenti Samferdsel

Ny leder for Insenti Samferdsel

Insenti Samferdsel har ansatt Marit Liv Solbjørg til å lede satsingen fremover. Solbjørg overtar etter John Ytterhaug som fortsetter som prosjektleder i selskapet.

Marit Liv Solbjørg kommer fra stillingen som avdelingsleder for OPAK sin samferdselsavdeling. Hun har betydelig ledererfaring fra rådgivende ingeniørvirksomhet, statlige utbyggingsprosjekter og offentlige forvaltning på samferdselsfeltet.

– Med Marit Liv Solbjørg inn som daglig leder, John med videre som prosjektleder og en eksisterende gjeng bestående av fem svært dyktige medarbeidere, går Insenti Samferdsel en meget spennende tid i møte. Marit bringer med seg unik erfaring og kompetanse som kan bredde tjenestetilbudet og løfte Insenti Samferdsel betydelig. Dette gleder vi oss til, sier Bjørn Grepperud, adm. direktør i Insenti AS.

Jernbane, tunnel og vei

Siden 2016 har Insenti Samferdsel levert tjenester til en rekke samferdselsprosjekter. Selskapet har rammeavtaler med Sporveien, Bane NOR og Fornebubanen, og jobber blant annet med prosjekter som signalanlegg for Sporveien, Follobanen og utvikling av Fornebubanen.

– Insenti Samferdsel er et svært spennende selskap som spisser seg mot den type prosjekter jeg trives med. Det er en forholdsvis ny aktør med stort potensiale, flinke folk og et solid utgangspunkt å bygge videre på, sier Marit Liv Solbjørg, daglig leder i Insenti Samferdsel AS.

– Min karriere har vært preget av vei og tunnel. Insenti Samferdsel er sterke på jernbane. Denne kombinasjonen av erfaring og kompetanse kan vi gå styrket til markedet med, både i konkurransen om prosjekter og de gode hodene, fortsetter hun.

En imponerende merittliste

Solbjørg er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Etter studiene har hun vært i Statens vegvesen i til sammen 16 år, hvor hun jobbet på en rekke spennende prosjekter, som Hvalertunnelen, Granfosslinjen og Nordbytunnelen. En milepæl i karrieren var prosjektlederrollen i utbyggingen av veisystemet til ny hovedflyplass på Gardermoen.

– Jeg har fått lov til å være med på veldig mye spennende. Nå gleder jeg meg til å bruke og dele alt dette i Insenti Samferdsel, og utvikle virksomheten videre sammen de ansatte, avslutter Marit Liv Solbjørg, daglig leder i Insenti Samferdsel AS.

For mer informasjon, kontakt Marit Liv Solbjørg.

Om Insenti Samferdsel

Insenti Samferdsel AS er et søsterselskap til Insenti AS. Selskapet ble etablert i 2016 og har visjon om å være en betydelig aktør på prosjektledertjenester i samferdselsprosjekter, fra tidligfase til gjennomføring.

Insenti Samferdsel AS leverer lang erfaring og solid kompetanse inn i samferdselsprosjekter, og fyller roller som prosjektleder, prosjekteringsleder, byggeleder og kontrollingeniør. Selskapet tar også et større ansvar ved bemanning av hele eller deler av en prosjekt- og gjennomføringsorganisasjon, og utøver et større ansvar for at prosjekter gjennomføres i henhold til budsjett, fremdrift og kvalitet.

Erfaringsrapport fra sirkulærprosjektet KA13

Erfaringsrapport fra sirkulærprosjektet KA13

Entra sitt kontorbygg i Kristian Augusts gate 13 (KA13) har fått mye oppmerksomhet for å ta ombruk på alvor. Bygget, som består av både en eksisterende del og et nytt tilbygg, er det første i Norge som oppfyller kriteriene som FutureBuilt har satt for sirkulære bygg. Nå deler Entra en fyldig erfaringsrapport fra prosjektet.

Sak fra futurebuilt.no, 20. januar 2021. Foto: Kyrre Sundal, Mad arkitekter.

I Kristian Augusts gate 13 har Entra, ved hjelp av en lang rekke medspillere, vist vei for alle som ønsker å bygge sirkulært. Prosjektet har, i tillegg til internt ombruk, hentet inn bygningsdeler fra mer enn 25 donorbygg og overskuddsartikler fra leverandører i et omfang som vi aldri før har sett maken til. Prosjektet har villig delt av erfaringene underveis, og nå har vi gleden av å lansere en omfattende erfaringsrapport om ombruk i bygget.

Rapporten er ført i pennen av ombruksrådgiver Anne Sigrid Nordby fra Asplan Viak, med god hjelp av Randi Lunke og Rune Andersen fra Insenti, og går detaljert til verks. Flere studenter fra både NTNU og Oslo Met har også bidratt med beregninger av enkeltemner.

I rapporten får vi lese om erfaringene som er gjort med alle tenkelige bygningsdeler i prosjektet, fra ombruk av stålbjelker og hulldekkeelementer, til rekkverk og belysning. Det er redegjort for den praktiske gjennomføringen, valg av kontraktsform, dokumentasjon, testing og bearbeiding av bygningsdeler, montering, kostnader og miljøeffekter, avhending av overskuddsmaterialer og selvfølgelig en strategi for framtidig demontering. De ulike aktørene i prosessen og representanter fra de ulike byggfagene, slipper også til med sine erfaringer. Både gode og mindre gode erfaringer er tatt med i rapporten.

På deres hjemmeside skriver FutureBuilt videre at det er en rekke overraskelser og læringspunkter på de 116 sidene rapporten består av. For FutureBuilt er det kanskje likevel mest inspirerende å se hvor store klimagassbesparelser ombruk kan bidra til. Flere av de mye brukte materialgruppene har en CO2-besparelse på godt over 90 prosent, sammenlignet med nye bygningsdeler. Det forteller oss at ombruk og sirkulære bygg ikke er en gimmick, men et viktig verktøy for byggenæringa i møte med det grønne skiftet. Og med denne erfaringsrapporten fra Entra, er vi langt bedre rustet til å gå løs på oppgaven.

Last ned rapporten i sin helhet (15 MB)

Følg lenken for mer informasjon og videoer om/fra prosjektet – https://insenti.no/prosjekt/kristian-augusts-gate-13-ka13/ 

Prosjektledelse i rehabiliteringen av Brøggers hus

Bistår med prosjektledelse i rehabiliteringen av Brøggers hus for UiO

Universitet i Oslo (UiO) gjør omfattende rehabilitering av det historiske Brøggers hus, oppført fra 1911-1917. Det ærverdige bygget har aldri vært rehabilitert tidligere. Prosjektet ledes av Eiendomsavdelingen ved UiO, med bistand innen prosjektledelse fra Insenti.

Rehabiliteringen av Brøggers hus blir gjort i to trinn. Oppstart for forprosjekt var tilbake i 2013, og byggestart var i 2017. Når Brøggers hus er ferdig høsten 2020, og åpner for publikum våren 2022, er det investert nær 300 millioner kroner i prosjektet.

Bygningsarealet på 8.250 m2 vil da fremstå rehabilitert og modernisert. Insenti AS har bistått med prosjektledelse fra 2016 og sørger for at bygget vil bli overlevert etter planen og innenfor budsjett.

Rehabilitering fra kjeller til loft

– Første fase i rehabiliteringen omfattet arbeider i underetasjen. Alunskifer i grunnen hadde medført svelleskader i kjelleren. Alle gulv ble derfor fjernet og masser under skiftet ut, før nye gulv ble etablert med sikring mot radon. Eksisterende fundamenter og bærekonstruksjoner måtte også rehabiliteres. Det ble også utført omlegging av alle utvendige ledningsanlegg til bygget, sier Erik Munthe-Kaas, prosjektdirektør ved Eiendomsavdelingen ved UiO.

– Trinn 2 ble igangsatt i januar 2019 og omfatter en totalrehabilitering av hele bygget. Dette gjennomføres som en totalentreprise. Haga & Berg Entreprenør AS er her engasjert som totalentreprenør med ansvar for detaljprosjekteringen og gjennomføringen, sier Thor Thomassen i Insenti, som er engasjert som prosjektleder og har ansvar for fremdrift og oppfølging i prosjektet.

Nytt liv til alle etasjer

– Når bygget åpner for publikum i 2022 vil hele bygget være rehabilitert, samt tilby nye og moderne utstillingsopplevelser, formidlet gjennom syv store basisutstillinger i hvert sitt galleri, forteller Marianne Strøm ved Naturhistorisk museum ved UiO.

I alle etasjer blir det tilrettelagt for moderne utstillinger og kontorer, samt at det blir en ny vareheis og teknisk rom på utsiden av nord-gavlen.

– I et slikt gammelt og ærverdig bygg har vi møtt en del utfordringer underveis. Vi har blant annet delvis fredet interiør og montere, lave takhøyder, råteskader på treverk og tilpasninger til utstillinger. I byggets 4. plan blir det moderne formidlingsrom, publikumstoalett, kontorer, åpent landskap, garderober for ansatte og moderne møterom. Her har utfordringer blant annet vært å oppfylle nødvendig krav til utsyn og dagslyskrav, sier Thomassen i Insenti.

Stort å være med på

Arkitekt Peter Andreas Holger Sinding-Larsen ble født 5. juli 1869 i Oslo. Helt frem til sin død i 1938 var han en markant arkitekt som har etterlatt seg en rekke flotte arkitektoniske bygg som minnesmerker. Han tegnet blant annet Vålerenga kirke, Holmenkollen kapell, museumsbyggene på Tøyen (sammen med H. Bødtker) og Universitetsbiblioteket.

– Det er stort å være med på dette prosjektet. Vi gjør utrolige ting med bygget, som for eksempel med kjelleren. Det var det tidligere lager, magasiner og laboratorier. Nå blir det publikumsarealer, grotteutstilling, bibliotek, garderober og teknisk rom, sier Thor Thomassen i Insenti.

Huser 60 prosent av Norges naturhistoriske samlinger

Geologisk og paleontologisk museum ble etablert i 1917 og er en del av Naturhistorisk museum ved UiO. Museet har sitt navn fra sin initiativtaker, geologi-professor Waldemar Christopher Brøgger. Han sto bak prosjektet for 100 år siden, og publikum fikk adgang til utstillingene fra 1920.

Museet har ansvar for universitetets vitenskapelige samling av steinarter, mineraler og paleontologiske materiale. Museet huser også et bibliotek med bøker og tidsskrifter innen botanikk, geologi, paleontologi og zoologi til glede for alle typer brukere.

Samlingen på hele 6,5 millioner objekter i Brøggers hus ved Naturhistorisk museum utgjør rundt 60 prosent av de naturhistoriske samlingene i Norge.

Se sak fra Estate – https://www.estatenyheter.no/insenti-rehabiliterer-historisk-broggers-hus-for-uio-fokus-pa-a-ivareta-og-sikre-historien/280873

Styrker laget ytterligere

Styrker laget ytterligere

Før jul ble det kjent at Insenti oppretter egen avdeling i Drammen, med Christian Molt Rise som daglig leder. 4. januar var ytterligere tre nye hoder på plass hos virksomhetens Oslo-avdeling.

Insenti ligger ikke på latsiden. Før jul ble det kjent at virksomheten skal bygge opp en egen avdeling i Drammen, og rett over nyttår styrket de laget med tre nye personer med forskjellig erfaring og kompetanse.

– De siste fem årene har vi opplevd en jevn og solid vekst i oppdrag innen våre kjerneområder som er prosjektutvikling og prosjektledelse for byggherre, samt rådgivning innen miljø og HMS. Satsingen og ansettelsene vi gjør viser at vi er langt fremme i skoene. Nytt for oss er ny kommunikasjonssjef som skal gjøre Insenti og den kompetansen vi besitter mer kjent i markedet, sier Bjørn Grepperud, daglig leder i Insenti.

Et allsidig trekløver

– 4. januar startet Cato Fagermoen, Hege Kvernberg og Lars Haraldstad. Førstnevnte går inn i kommunikasjonssjefstillingen og vil også bli en del av ledergruppen. Hege og Lars skal styrke oss på kjerneområdene miljørådgivning og prosjektledelse, fortsetter Grepperud.

Cato Fagermoen har en bachelorgrad i digitale medier fra UiO, og kommer sist fra stillingen som kommunikasjonsansvarlig i Optimera. Han har lang og bred erfaring innen markedsføring og kommunikasjon.

Hege Kvernberg er utdannet byggingeniør og kommer fra Omsorgsbygg Oslo. Hun har bred erfaring som prosjektleder fra store og komplekse prosjekter med høy miljøprofil, samt rehabilitering av verneverdige bygg.

Lars Haraldstad er utdannet siviløkonom med spesialisering innen økonomisk styring og prosjektledelse. Han kommer fra AF hvor han de siste seks årene har jobbet som prosjektleder.

– Lever av å levere strømlinjeformede byggeprosjekter

På spørsmål om grunnen for å velge Insenti, svarer Cato Fagermoen følgende:

– Insenti er en spennende, offensiv og kompetansetung virksomhet som lever av å levere strømlinjeformede byggeprosesser. Gjennom å være byggherrens partner har Insenti ansvaret for å utvikle og lede store byggeprosjekter fra start til slutt. I disse prosessene er det veldig mange spennende historier å fortelle, og mye kompetanse å dele.

– Det er svært gledelig å få de tre på plass. De besitter alle spennende og solid bransjekompetanse som vil styrke oss i prosjekter, samt løfte oss i markedet, avslutter Bjørn Grepperud.

Se sak fra bygg.nohttps://www.bygg.no/article/1454490 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Bjørn Grepperud, daglig leder i Insenti
Tlf.: 909 91 932
E-post: bjorn.grepperud@insenti.no

Insenti satser i Drammen

Insenti satser i Drammen

Insenti satser i Drammen og Christian Molt Rise (til høyre) er på plass som ny daglig leder for Insenti Drammen AS, virksomhetens første etablering utenfor Oslo. – Grunnen til at vi satser i Drammen er at byen står foran en rivende utvikling med mange store, nye byggeprosjekter i og rundt byen, sier Bjørn Grepperud, adm. direktør i Insenti AS.

Christian Molt Rise kommer fra stillingen som teknisk sjef i entreprenørselskapet Backe Stor-Oslo. Før det var han adm. direktør i Bøhmer Entreprenør AS.

– Vi gleder oss til å få Christian Molt Rise på laget. Vi har håndtert prosjekter i Drammen fra Oslo frem til nå, men ser at det er så mye spennende som planlegges fremover av store prosjekter at vi har valgt å etablere et eget kontor i byen, sier Bjørn Grepperud som er adm. direktør i Insenti AS, som selv er fra Svelvik. Her tror vi at vi skal kunne bidra overfor en rekke eiendomsutviklere og derigjennom utvikle et solid selskap med base i Drammen.

Prosjektledelse i større byggeprosjekter

Insenti AS har 65 ansatte, hovedkontor sentralt i Oslo og er i vekst. Selskapet, som fokuserer på å lede utviklingen av store byggeprosjekter i Oslo og Østlandet, omsetter for over 600 millioner kroner i 2020. Drammenskontoret blir selskapets første avdelingskontor utenfor Oslo.

– Jeg fikk rett og slett en mulighet jeg ikke kunne si nei til, sier Christian Molt Rise, som 1. mars er på plass som daglig leder i Insenti Drammen AS. Moderne byggeprosjekter er veldig komplekse operasjoner og god prosjektledelse er nøkkel til suksess. Å få mulighet til å bygge opp en sterk satsing for Insenti blir utrolig spennende, sier Molt Rise.

Før Christian Molt Rise gikk til lederstillinger i Backe Stor-Oslo var han adm. direktør i Bøhmer Entreprenør AS. Han startet sin yrkesaktive karriere etter ingeniørutdannelsen som prosjektleder og sivilingeniør i Reinertsen Engineering AS.

Christian Molt Rise bor i Sande, er utdannet Sivilingeniør, Bygg og anlegg fra NTNU i 2007. Videre har han BsC Byggingeniør fra Høgskolen i Ålesund i 2005. Han har videre bakgrunn fra befalsskolen i Ingeniørvåpenet etter at han tok svennebrev som tømrer. Han er RIF godkjent rådgiver med spesialområde bygningsfysikk og prosjektadministrasjon. Christian Molt Rise har tre barn.

Se sak fra Bygg.no – http://www.bygg.no/article/1453751

For mer informasjon, kontakt: 
Bjørn R. Grepperud, adm. direktør i Insenti // mobil 909 91 932 // e-post: bjorn.grepperud@insenti.no
Christian Molt Rise, daglig leder, Insenti Drammen // mobil 913 58 724 // e-post: christian.molt.rise@insenti.no

Eiendomsbransjen om ledelse i krisetid

Ledelse i krisetid

Senter for eiendomsfag har spurt daglig leder i Insenti, Bjørn R. Grepperud, om ledelse i krisetid. Grepperud fremhever viktigheten av synlighet, holde tett puls på prosjektene og smittevern på arbeidsplassen.

Øystein Ringen-Vatnedalen, eier av Senter for eiendomsfag, har laget en reportasje om bransjens ledere og ledelse i krisetid. Vår daglig leder, Bjørn R. Grepperud, ble spurt om sine tanker i denne tiden. Han fremhever flere punkter, som viktigheten av synlighet, holde tett puls på prosjektene og smittevern på arbeidsplassen. Byggeplassledere fremheves for jobben de gjør, og fokus på hvordan vi skal gå fremover i tiden som kommer.

Følg lenken til artikkelen – https://www.eiendomsbransjen.no/ledelse/

Informasjon til våre kunder om koronautbruddet

For å følge myndighetenes pålegg, gjennomfører Insenti følgende tiltak:

Vi har innført hjemmekontor for alle ansatte. PC-utstyr bringes hjem til ansatte, og det er kun høyst nødvendig oppmøte på kontoret.

Vi vil likevel etterstrebe å være fullt operative, og sørge for at produksjon og leveranser ikke lider under den ekstraordinære situasjonen vi er i. Alle ansatte vil fortsette å være koblet opp mot epost, server og filarkiv.  Møter gjennomføres via Microsoft Teams. Vi vil fremdeles være tilgjengelig på telefon, epost, Skype og Teams.

For byggeplassene er det noe annerledes. Her forsøker vi å opprettholde bemanningen i størst mulig grad uten at det går på bekostning av myndighetenes pålegg.  Våre underentreprenører melder inn daglig hvis deres virksomhet blir berørt. Her rapporteres eventuelle smittede, personer i karantene og status på driften relatert til koronautbruddet.

Tiltak på byggeplassene

 • Prosjektet må øke frekvensen på renhold av spise- og skiftebrakker til et minimum av tre ganger per uke.
 • Noen med fast tilhold på byggeplassen skal ta ansvar for å desinfisere typiske berøringspunkter på spise- og skiftebrakkene minimum to ganger pr. dag (dørhåndtak, kraner, brytere, knapper, kaffemaskiner mv.)
 • Foretakene som er aktive i prosjektet skal spise på forskjellige tidspunkt slik at antallet som oppholder seg i samme rom holdes på et absolutt minimum.
 • Foretakene gjøres ansvarlig for å rengjøre og desinfisere flater som er benyttet gjennom spisepausene.
 • Det skal henges opp flerspråklige oppslag med relevant informasjon fra bla. FHI på status, håndhygiene o.l. på byggeplassen.
 • Insenti tar initiativ til eventuelle øvrige tiltak som kan redusere smittefaren i prosjektet.
 • I tillegg må prosjektet gjøre en vurdering av tiltak som iverksettes dersom noen oppdager smitte eller symptomer på dette.

Alle møter i regi av Insenti vurderes avlyst/utsatt inntil videre som følge av smittefare. Dette gjelder primært møter med åtte eller flere deltagere.

For møter med færre enn åtte deltagere – og som er virksomhetskritiske – skal risiko vurderes og tilrettelegges i tråd med hygieneråd.

Møter som avlyses kan være:

 • ICE-møter
 • Prosjekteringsmøter
 • Driftsmøter
 • Vernerundemøte
 • Fremdriftsmøter

Sponser Stabæk Fotball

Heia Stabækk

Insenti AS er stolt partner og lagspiller av Stabæk Fotball, hvor vi er Evig Blaa-partner. I 2020 inngikk vi en sponsoravtale for tre sesonger. Det er første gang Insenti AS inngår en så omfattende samarbeidsavtale med en fotballklubb og idrettslag.

Sammen i jakten på gode resultater

– Vi gleder oss stort, sier Bjørn Grepperud, adm. direktør i Insenti. Vi skal bruke samarbeidet aktiv for å styrke internkulturen i Insenti som i likhet med Stabæk jobber hardt for å skape gode resultater. Stabæk endte på 8 plass i eliteserien i fjor, mens Insenti er ledende i sin kategori som prosjektutvikler og prosjektleder for store bygg i Oslo- og Østlandsregionen. Flere ansatte er fast inventar blant de 4.938 som har plass på Nadderud Station.

– Nå blir det nok flere i staben som også kommer til å engasjere seg, forteller Grepperud med et smil.

Gir trygghet og ro

– Nyheten om at Insenti går inn som sponsor kommer rett etter at klubben er tilbake fra treningsleir på Malta, sier Anne-Birgitte Svae-Kvifte, markedssjef i Stabæk Fotball. Nå skal alt av materiell og utstyr tilpasses med Insenti sin logo og profil før sesongåpningen. Det skal bli artig å få Insenti på laget, og vi gleder oss til å samarbeide tett i de kommende sesonger, sier hun.

HMS i fokus

– Vi ser også for oss å bruke samarbeidet med Stabæk Fotball aktivt i vårt arbeid for å rette fokus mot helse, miljø og sikkerhet i våre prosjekter, forteller Roy Ebbesen, avdelingsleder og ansvarlig for miljø og SHA i Insenti. Så får vi håpe at vi får være med på nye storhetstider i de kommende to sesonger. Stabæk har ett seriegull fra 2008 og ett norgesmesterskap fra 1998.

Norges første ombruksprosjekt

Norges første ombruksprosjekt

Tilbake i 2019 var Insenti stolt deltager og sponser av Estate sin serie «Vi skal redde verden». Her var vi med og fortalte om Norges første ombruksprosjekt, Kristian Augusts gate 13 (KA13) i regi Entra.

I KA 13 er Insenti engasjert av byggherre Entra som byggherrens representant med byggledelse, prosjektledelse, prosjekteringsgruppeledelse, miljørådgiving og ombrukskoordinering. Pilotprosjektet er det første i Norge som benytter ombruksmaterialer.

Se og hør Rune Andersen, prosjektleder i Insenti, fortelle om prosjektet – https://www.estatenyheter.no/forst-i-norge/252768