Billogistikkanlegg Drammen Havn

Møller Eiendom sitt nye bilanlegg i Drammen

Møller Eiendom inngår en langvarig leieavtale med Harald A. Møller, og offentliggjør samtidig valg av entreprenør for bygging av nytt billogistikkanlegg på Drammen havn.

Avtalen gjelder et toppmoderne billogistikkanlegg på over 40 000 kvadratmeter som skal bygges på Drammen havn. Entreprenøroppdraget for byggingen av anlegget er tildelt den anerkjente entreprenøren Alento AS, basert i Drammen. Til å bistå byggherren med prosjektgjennomføringen har Møller Eiendom engasjert Insenti AS.

Prosjektet starter opp i løpet av høsten og forventes å stå ferdig i første halvdel av 2025. Alento AS vant frem i konkurranse med flere andre tilbydere, og valget er tuftet på Alentos ekspertise og erfaring som kan sikre at byggeprosessen gjennomføres på en effektiv og profesjonell måte.

Drammen havn er allerede den desidert største havnen for bilimport til Norge. Denne nye satsningen vil ytterligere styrke havnens rolle som et viktig knutepunkt for billogistikk, og vil legge til rette for økt effektivitet og bærekraft i importoperasjonene.

Harald A. Møller er Norges største bilimportør og representerer merkene Volkswagen, Audi, Škoda og CUPRA. Denne strategiske avtalen gir økt kapasitet, utover den omfattende virksomheten selskapet allerede har på Bekkelagskaia i Oslo. Videre gir avtalen muligheten for å kunne tilby enda flere tjenester, en sterkere tilstedeværelse og mer rom for videre vekst og utvikling av deres omfattende virksomhet.

Prosjektet har store miljøambisjoner, med planer om å inkludere et stort solcelleanlegg og levere klimatiserte arealer som energiklasse A.

– Dette partnerskapet med Harald A. Møller og entreprenørvalget av Alento AS understreker vår forpliktelse til å levere toppmoderne, bærekraftige og innovative eiendommer. Vi er stolte over å kunne bidra til Harald A. Møllers videre vekst og utvikling, samtidig som vi tar miljøansvar og bidrar til en grønnere fremtid for billogistikksektoren. sier Andreas Jul Røsjø, administrerende direktør i Møller Eiendom.

For mer informasjon, kontakt:

Reidun Haaland, daglig leder og prosjektleder i Insenti Drammen
E-post: reidun.haaland@insenti.no
Tlf: 911 65 725

Klart for oppstart på Morenen

Tellus Eiendom skal i gang med ombygging av Morenen Kjøpesenter.Insenti og Håndverkskompaniet bistår i prosjektet

I august går Tellus Eiendom i gang med oppussing og ombygging av Morenen Kjøpesenter i Indre Østfold. Nylig ble avtale med Håndverkskompaniet signert, som betyr at alt er klart for byggestart.

Arbeidene vil foregå i halve kjøpesenteret, og omfatter innvendige rivearbeider, etablering av nye butikklokaler, ny varerampe og nytt pauserom for ansatte. Ombyggingen er på totalt 3500 kvadratmeter. Oslo-baserte Håndverkskompaniet har lang erfaring med ombygging av lokaler i full drift, og det kommer godt med i dette prosjektet.

Dialog for smidig gjennomføring

– På Morenen er det avgjørende med smidig gjennomføring og god informasjon, siden oppussingen skal pågå mens resten av kjøpesenteret holder åpent. For å minimere belastningen er dialogen med leietakerne og hensynet til kundene avgjørende for oss, forteller prosjektleder i Insenti Drammen, Reidun Haaland. Insenti har bred kompetanse innenfor både nybygg og rehabilitering, og størrelsen på firmaet gir fleksibilitet. Til byggeledelse på dette prosjektet har hun tatt inn en kollega fra Oslo-kontoret.

Insenti Drammen har nettopp vært med på å overlevere et større nybygg til Tellus, Meny-butikken på Krokstadelva.

– Tellus Eiendom er en byggherre vi ser fram til å samarbeide videre med. Først ut nå er Morenen kjøpesenter på Slitu. Når vi ser hva kundene våre har på blokka om dagen, blir det mer og mer aktuelt med rehabilitering som dette framover, sier hun.

Videre vekst på Morenen

I løpet av våren 2024 er butikkene på plass i de nye lokalene.

– For oss er det viktig med smidig gjennomføring av hensyn til leietakere og kunder på Morenen i ombyggingsfasen. Vi gleder oss over å legge grunnlaget for videre vekst for butikkene på senteret. Morenen er et etablert handelspunkt med lang historie, og vårt mål er å utvikle Morenen til et godt sted å handle med bredt vareutvalg til glede for hele Indre Østfold. En nøkkel for å få til det er å bygge nye butikker for både etablerte butikknavn med lange tradisjoner på Slitu, så vel som nye, sier Stian Kjellhov, eiendoms- og utviklingssjef i Tellus Eiendom. Selskapet overtok handelsparken i 2021.

På sikt vil Tellus Eiendom også utvikle øvrige deler av Morenen, men starter altså med å styrke kjøpesenteret.

Fakta om prosjektet:

Byggherre: Morenen Handelspark AS
Prosjektutvikler: Tellus Eiendom AS
Håndverkskompaniet AS er tildelt entreprenørkontrakten for byggearbeidene.
Insenti Drammen AS har prosjektledelsen og Insenti AS vil følge opp med byggeledelse.
Prosjektet omfatter innvendige rivearbeider, etablering av nye butikklokaler, ny varerampe og nytt pauserom for ansatte.
Totalt 3500 kvadratmeter.

Reidun Haaland blir ny leder av Insenti Drammen

Reidun Haaland og Christian Molt Rise i Insenti Drammen sine lokaler.

Før jul ble det kjent at dagens leder av Insenti Drammen, Christian Molt Rise, tar over som leder for Insenti AS fra 1. mai. Inn i Molt Rises rolle i Drammen kommer Reidun Haaland. Insenti er i vekst og er en ledende aktør innen prosjektledelse i byggeprosjekter i Oslo- og Østlandsregionen. Insenti Drammen var selskapets første etablering utenfor Oslo.

– Siden åpningen av Drammenskontoret i 2021 har vi brukt tiden på å få et fotfeste i kommunen og denne viktige delen av Viken fylkeskommune, sier Bjørn Grepperud, adm. direktør i Insenti og styreleder i Insenti Drammen. Vi er nå involvert i en rekke prosjekter i regionen. Her har Christian Molt Rise som har ledet kontoret gjort en kjempeinnsats med sitt lokale Insenti-team.

– Christian overtar min rolle som adm. direktør med ansvar for hele selskapet fra 1. mai. At vi har fått Reidun Haaland som arvtaker for Christian er fantastisk, fortsetter Grepperud, som vil ha fokus på styrearbeid, kunder og strategisk utvikling av selskapet etter lederskiftet den 1. mai.

Stor vekst i Drammen

Drammen vil ifølge SSB ha en stor befolkningsvekst frem mot 2050 med over 11.000 flere innbyggere. Videre gjør kommunen det stadig bedre i NHOs Kommune NM oversikt. Byggingen av det nye sykehuset i Drammen i regi av Helse Sør-Øst RHF på Brakerøya er bare et av symbolene på veksten vi vil se i årene fremover. Hele Brakerøya skal utvikles for eiendom, bolig og næringsbygg.

– Vi satser på fremtiden og har truffet blink med å få Reidun på laget, sier Christian Molt Rise. Hun har solid erfaring innen ledelse av byggeprosjekter og bor i Drammen. Hun har i de siste årene ledet flere store prosjekter i kommunen i sin rolle som prosjektleder i Vestaksen Eiendom.

– I tillegg til de prosjekter vi er involvert i, deltar vi aktivt i flere konkurranser om å vinne fremtidige kontrakter. Når vi nå styrker laget med Reidun kan jeg garantere at vi vil markere oss enda sterkere fremover, fortsetter Molt Rise.

Reidun Haaland overtar stafettpinnen i Drammen i slutten av april.

20 år med prosjektledelse

Reidun Haaland kommer sist fra stillingen som prosjektleder i Vestaksen Eiendom og prosjektene «SporX» i Dr. Hansteins gate, Kobbervikdalen «The Oak» og «Kilden» omlastingsstasjon for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Hun har bakgrunn som prosjektsjef i HR Prosjekt, samt prosjektleder i Stema Rådgivning, NCC, Forsvarsbygg og Bærum Kommune.

– Jeg har vært med å lede byggeprosjekter i snart 20 år, og har sittet på alle sider av bordet. Dette er erfaring som gjør at jeg ser og forstår oppgaver og utfordringer i store og komplekse byggeprosjekter, sier Reidun Haaland, påtroppende leder for Insenti Drammen.

– Nøkkelen til suksess er godt samarbeid, ha det gøy i prosjekter samt det å ha mennesker og kompetanse som utfyller hverandre. Denne holdningen skal jeg ta med meg og videreføre i Insenti, fortsetter hun.

Insentis virksomhet er å lede store- og mellomstore byggeprosjekter for byggherren. Selskapet har opplevd solid vekst i de seneste år, og er involvert i dagsaktuelle prosjekter som Sommerro, Spektrumskvartalet og Aker Tech House. Insenti har 70 ansatte og omsatte for 637 millioner i 2021.

– Insenti er en kompetent og trygg aktør som er opptatt av å levere kvalitet fra A- til Å og at folk trives på jobb, sier Haaland. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som leder for Insenti Drammen.

Tror på Drammen

Insenti Drammen er inne i sitt tredje driftsår, og det er bygget et godt fundament for videre vekst i regionen. Selskapet er involvert i flere prosjekter og har en solid ordrereserve i inneværende år.

– Det lover godt for året vi går inn i. Samtidig skal vi være aktive i konkurransen om flere nye kontrakter og oppdrag, understreker Haaland.

– Vi skal vokse i regionen fremover. 2023 blir trolig et tøft år for bransjen, men jeg har troen på at det vil opprettholdes bra byggeaktivitet i Drammen, fortsetter hun. Investeringsviljen i eiendom i

Drammen vitner også om en lys fremtid, og Insenti tilbyr tjenester som markedet trenger for å innfri kvalitet, miljøambisjoner, fremdrift og økonomi i prosjektene.

– Jeg ser frem mot et tett samarbeid med Reidun i videreutviklingen av Insenti Drammen. Samtidig skal vi høste av Reidun sin erfaring og kompetanse i videreutviklingen av Insenti AS, avslutter Christian Molt Rise, påtroppende leder i Insenti AS.

Saker i media:

Insenti satser i Drammen

Insenti satser i Drammen

Insenti satser i Drammen og Christian Molt Rise (til høyre) er på plass som ny daglig leder for Insenti Drammen AS, virksomhetens første etablering utenfor Oslo. – Grunnen til at vi satser i Drammen er at byen står foran en rivende utvikling med mange store, nye byggeprosjekter i og rundt byen, sier Bjørn Grepperud, adm. direktør i Insenti AS.

Christian Molt Rise kommer fra stillingen som teknisk sjef i entreprenørselskapet Backe Stor-Oslo. Før det var han adm. direktør i Bøhmer Entreprenør AS.

– Vi gleder oss til å få Christian Molt Rise på laget. Vi har håndtert prosjekter i Drammen fra Oslo frem til nå, men ser at det er så mye spennende som planlegges fremover av store prosjekter at vi har valgt å etablere et eget kontor i byen, sier Bjørn Grepperud som er adm. direktør i Insenti AS, som selv er fra Svelvik. Her tror vi at vi skal kunne bidra overfor en rekke eiendomsutviklere og derigjennom utvikle et solid selskap med base i Drammen.

Prosjektledelse i større byggeprosjekter

Insenti AS har 65 ansatte, hovedkontor sentralt i Oslo og er i vekst. Selskapet, som fokuserer på å lede utviklingen av store byggeprosjekter i Oslo og Østlandet, omsetter for over 600 millioner kroner i 2020. Drammenskontoret blir selskapets første avdelingskontor utenfor Oslo.

– Jeg fikk rett og slett en mulighet jeg ikke kunne si nei til, sier Christian Molt Rise, som 1. mars er på plass som daglig leder i Insenti Drammen AS. Moderne byggeprosjekter er veldig komplekse operasjoner og god prosjektledelse er nøkkel til suksess. Å få mulighet til å bygge opp en sterk satsing for Insenti blir utrolig spennende, sier Molt Rise.

Før Christian Molt Rise gikk til lederstillinger i Backe Stor-Oslo var han adm. direktør i Bøhmer Entreprenør AS. Han startet sin yrkesaktive karriere etter ingeniørutdannelsen som prosjektleder og sivilingeniør i Reinertsen Engineering AS.

Christian Molt Rise bor i Sande, er utdannet Sivilingeniør, Bygg og anlegg fra NTNU i 2007. Videre har han BsC Byggingeniør fra Høgskolen i Ålesund i 2005. Han har videre bakgrunn fra befalsskolen i Ingeniørvåpenet etter at han tok svennebrev som tømrer. Han er RIF godkjent rådgiver med spesialområde bygningsfysikk og prosjektadministrasjon. Christian Molt Rise har tre barn.

Se sak fra Bygg.no – http://www.bygg.no/article/1453751

For mer informasjon, kontakt: 
Bjørn R. Grepperud, adm. direktør i Insenti // mobil 909 91 932 // e-post: bjorn.grepperud@insenti.no
Christian Molt Rise, daglig leder, Insenti Drammen // mobil 913 58 724 // e-post: christian.molt.rise@insenti.no