Hans Møller Gasmannsvei

Hans Møller Gassman vei - Billia

 

Billia/Volvo skal etablere seg i nye lokaler med nybilsalg, bruktbilformidling med tilhørende verksteder på Vollebekk. Bygget skal tilfredsstille miljøsertifisering BREEAM-NOR Excellente.

Området består i dag av store asfalterte arealer, en-etasjes lokaler kledd med stålplater og en betongkonstruksjon på en etasjehøyde. Det er også et grønt areal med noen større trær.

Det er planlagt 5 hovedetasjer med salgsavdeling, verksted, vaskehall etc.

Det er planlagt utpreget bruk av glass. Tette deler og volumer av fasadene vil bestå av klimavegger med bindingsverk i tre og mineralull i hulrom. Bygningsmaterialet mot terreng og grunn vil være betong. Det vil i mest mulig grad bruke lavkarbonbetong jf miljøkrav.

 

Aspelin Ramm skal bygge et nybygg i 5 etasjer, hvor 2 etasjer skal være synlig over terreng sett fra vest. Det vil være inndelt som 3 distinkte volum. Mot nord er det et høyt og langstrakt bygg, med bakenfor liggende tekniske rom. Mot vest er det en lyssatt, opak glassflate som preger fasaden, hvor deler er i klart glass som innbyr til entré for 2.etasje. Det nye næringsbygget vil følge det eksisterende landskapsbildet samtidig som det tilpasser seg reguleringshøyder og -utstrekning.

 

Det vil være ulike uttrykk på de ulike etasjene, men totalt bringer et helhetlig uttrykk. Det vil være store glassfelt mot sydvest/-øst for rikelig utsyn og dagslys.

Hovedinngangen er rettet i forbindelse med innkjøring og et grøntareal med trær og regnbedd. Det er utformet som et torgareal med sitteplasser og sykkelparkeringer.

I forbindelse med grønnstruktur og naturmangfold er miljøtiltak (som en del av Breeam) tatt med i planen. Eksisterende trær vil bli bevart i tillegg til opprydding og beplantning.

Miljøsertifiseringen Breeam-Nor Excellente stiller krav til bygningen gjennom prosjektering, realisering og bruk. En miljørådgiverveileder alle prosjekteringsfag for å opprettholde standard.

 

Insenti stiller med prosjektsjef, prosjekt- og prosjekteringsleder, og prosjektmedarbeider.

  Billia/Volvo skal etablere seg i nye lokaler med nybilsalg, bruktbilformidling med tilhørende verksteder på Vollebekk. Bygget skal tilfredsstille miljøsertifisering BREEAM-NOR Excellente. Området består i dag av store asfalterte arealer, en-etasjes lokaler kledd med stålplater og en betongkonstruksjon på en etasjehøyde. Det er også et grønt areal med noen større trær. Det er planlagt 5 hovedetasjer med salgsavdeling, verksted, vaskehall etc. Det er planlagt utpreget bruk av glass. Tette deler og volumer av fasadene vil bestå av klimavegger med bindingsverk i tre og mineralull i hulrom. Bygningsmaterialet mot terreng og grunn vil være betong. Det vil i mest mulig grad…

  • Ferdigstillelse: Juni 2023
  • Bruttoareal: 18.500 kvm m2
  • Byggherre: Aspelin Ramm AS
  • Entrepriseform: Insenti modellen
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektsjef, Prosjektleder/prosjektlederingsleder og prosjektmedarbeider

Kart